Bezoek onze website

Karakter en persoonlijkheid

Misschien heb je als ouder of leerkracht aan het begin van een nieuw schooljaar ook wel over deze vraag nagedacht: wat is belangrijk om kinderen en jongeren in deze tijd vol informatie en prikkels te leren? Er zijn verschillende antwoorden op te geven. Eén van de antwoorden is: leer ze leidinggeven aan zichzelf - leer ze om van binnenuit keuzes te maken en zich niet te laten meevoeren door alles wat van buitenaf op ze afkomt.
Voor het begin van het nieuwe schooljaar (maar ook later te gebruiken natuurlijk) is er daarom Bijbelmateriaal gemaakt rond dit thema: karaktervorming (2-10 jaar) en persoonsvorming (8-16 jaar). Tot aan de Adventsweken bij leven en welzijn kun je steeds twee weken bij een karaktereigenschap stilstaan. In deze nieuwsbrief vind je een overzicht van al het materiaal hiervoor: geschikt voor thuis, voor school of straks in het kerkelijke kinder- en jeugdwerk.
divider
NieuwsbrfSept

Karaktervorming (2-10 jaar)

Wat is het karakter? Hoeveel invloed heb je erop? Hoe kun je aan karaktervorming doen? Rond dergelijke vragen is allereerst een achtergrondartikel geschreven om te lezen. Verder is er ook concreet materiaal gemaakt om met kinderen bij een karaktereigenschap stil te staan en het karakter Bijbels te vormen.
We beginnen met: gehoorzaamheid. Je vindt hierbij het volgende materiaal:
1. Een Bijbelrooster om twee weken lang uit de Bijbel over deze karaktereigenschap te lezen.
2. Een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerk) om dieper op deze karaktereigenschap in te gaan (met Bijbelstudie, verwerking en karakterkaart).
4. Bijbelteksten over gehoorzaamheid om te leren en te kleuren.
5. Een Bijbelse kijktafel als leerondersteuning.
Het tweede thema is: behulpzaamheid. Ook hierbij vind je weer: een Bijbelrooster voor twee weken, een gezinsmoment / objectles, een Bijbeltekst om te leren en een Bijbelse kijktafel.

Persoonsvorming (8-16 jaar)

Bruikbaar materiaal om tieners te leren om leiding te geven aan zichzelf vind je in de zeven eigenschappen (of leefregels of gewoonten) van Covey.
- Je vindt allereerst een artikel met uitleg bij de zeven eigenschappen van Covey met een verantwoording in Bijbels licht.
- Verder is er concreet materiaal gemaakt om deze zeven eigenschappen met kinderen/jongeren te bespreken: per eigenschap vind je een Bijbelstudie met verwerking (gezinsmoment voor thuis of Bijbelles voor school of kerk) en een geheugenkaart.
Er is een nieuwe tag op de website gezet waarachter je al het materiaal over karakter- en persoonsvorming in één keer kunt vinden.
NieuwsbrSept1
divider

Uitwisselen

1. Over allerlei thema's bij de start van het nieuwe schooljaar heb je twee weken geleden een nieuwsbrief gehad: tips bij het leren van Psalmversjes, Bijbelteksten, de Catechismus of Kort Begrip - nieuws over leerondersteuning bij het zondagsschoolrooster (behalve het rooster van de onderbouw staat nu ook het rooster van de middenbouw online) en nieuws over de WhatsAppleesgroepen (je kunt je nog tot eind van deze week aanmelden). Heb je die nieuwsbrief gemist, kijk dan nog even terug!
2. De nieuwe GoedeMorgenMomentjes voor september - een Bijbelrooster bij het wakker worden voor kinderen van ongeveer 8-15 jaar - zijn deze week gestart en staan op de website. Het thema is: gastvrij-zijn.
3. Op dit moment werkt BijbelsOpvoeden aan Bijbelmateriaal voor gezin, school en kerk bij het jaarlijkse thema van Dankdag. Ook zijn we samen met de JBGG bezig met het maken van een kant-en-klaar pakket voor de Adventsweken. Meer info over beide projecten volgt binnenkort!
4. Tenslotte een oproep: BijbelsOpvoeden is dringend op zoek naar iemand die voor jonge kinderen eenvoudige tekeningen wil maken bij Bijbelse geschiedenissen. Ben of ken jij zo iemand? Misschien een jongere met tekentalent in je omgeving? Leg contact via info@bijbelsopvoeden.nl, stuur een bericht naar @bijbelsopvoeden of app naar 06-83345417.
5. De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. eind september: met nieuw Bijbelmateriaal voor de allerkleinsten en twee nieuwe karaktereigenschappen om mee aan de slag te gaan.
divider

Tenslotte

'Het karakter van je kind moet zich op verschillende gebieden ontwikkelen: betrouwbaarheid, eerlijkheid, vriendelijkheid, behulpzaamheid, ootmoed, zelfbeheersing, seksuele reinheid en nog veel meer. Je kind kan zich dan zo ontwikkelen dat het weet wat het moet doen als jij er niet bij bent. Als je je richt op karaktervorming, steek je af naar de diepte en raak je het hart van je kind'.
(Uit: De weg naar het kinderhart - Tedd Tripp)

   divider

   Bezoek ons op de website of op Instagram

   website instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet