Bezoek onze website

Bijbeltijd

Nog één, twee of drie weken en het is vakantie. De laatste weken van het schooljaar is er in de klas meer tijd voor Bijbeltijd en zijn er in de gezinnen voorbereidingen voor de vakantiebijbelmomenten. Welk thema gaan we dit jaar behandelen? Ik hoor thema's als: kinderen in de Bijbel, de woestijnreis, de spreuken van Salomo, een aantal Psalmen, de zendingsreizen van Paulus... Prachtig! Het heerlijke van de zomervakantie is inderdaad ook dat er meer tijd en rust is om met elkaar rond de Bijbel bezig te zijn! Er lag al een poosje de vraag vanuit school en gezin om Bijbelmateriaal te maken bij de bekende poster van de brede en de smalle weg. Dat is dit jaar het zomerthema van BijbelsOpvoeden. In deze nieuwsbrief een overzicht van het materiaal: geschikt voor thuis, voor de laatste lesweken op school of straks weer in het kerkelijke kinder- en jeugdwerk.
divider
NieuwsbrfJuli1

Brede en smalle weg (alle leeftijden)

Wie kent hem niet? De poster van de brede en de smalle weg naar aanleiding van Mattheüs 7 vers 13-14. Ik ben op zoek gegaan naar wat er al aan materiaal bij deze poster is. Een overzicht vind je hier: een boek van ds. J. de Kok, een puzzel, een preek die kinderen begrijpen kunnen, modernere varianten van de plaat (heel interessant om met tieners te bespreken!) en dergelijke. Je kunt zelf kijken wat je bij de leeftijd van je kind(eren) vindt passen.
Dit bestaande materiaal is aangevuld met:
1. Een Bijbelrooster: voor tien dagen een Bijbelgedeelte om te lezen, vragen om te bespreken en een vraag bij de poster.
2. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school en kerk) over de poorten aan het begin van de brede en de smalle weg: met Bijbelstudie en verwerkingssuggestie.
3. Een gezinsmoment / objectles over de twee wegen en wat de mensen op die wegen doen: met Bijbelstudie en verwerking.
4. Mattheüs 7 vers 13-14 uitgewerkt in pictogrammen en gebaren als ondersteuning bij het leren en als kleurplaat.
5. Psalm 1 vers 4 om te leren en te kleuren.
Er is een nieuwe product-tag op de website waarachter je al dit materiaal bij deze poster kunt vinden: brede en smalle weg.

Zomerthema (alle leeftijden)

- Mooi om te merken dat verschillende gezinnen kiezen voor een zomerthema om structuur te geven aan de vakantiebijbelmomenten. Van verschillende kanten komen vragen als: 'Heb je materiaal bij... ? Als je het niet hebt, ga ik zelf aan de slag!'
Ben je inderdaad zelf aan de slag gegaan, mag ik je dan vragen om je materiaal te delen met BijbelsOpvoeden zodat ook andere opvoeders er gebruik van kunnen maken? Zo helpen we elkaar!
- Vorig jaar had BijbelsOpvoeden een serie van vier weken over de zendingsreizen van Paulus (voor jonge kinderen): Bijbelrooster, Bijbelonderwijs, Bijbels spel en dergelijke. Als je dat nog niet gebruikt hebt, is dat voor dit jaar een mogelijkheid.
- Verder was er vorig jaar een Leeswijzer met onder meer 16 Bijbelmomenten en kleurplaten bij Bunyans Christenreis. Ook dat kan voor jou een idee zijn voor dit jaar.
NieuwsbrfJuli2
divider

Uitwisselen

1. De Goede-Morgen-Momentjes (Bijbelrooster bij het wakker worden voor 8-15 jaar) bestaan één jaar (met dank aan Jacqueline!) Via Instagram is kort geëvalueerd en de reacties zijn positief, zodat we ermee door hopen te gaan. Heb je geen Instagram en wil je tips of tops erover delen die we mee kunnen nemen naar volgende deeltjes? Stuur dan even een mailtje naar info@bijbelsopvoeden.nl
Iemand stuurde dat het heel fijn was dat deze Goede-Morgen-Momentjes vorig jaar in de zomervakantie zijn gestart, omdat het patroon van bidden en Bijbellezen er daardoor inzat toen school weer begon en de tijdsdruk toenam. Dus wil je je kinderen leren om de dag te beginnen met bidden en Bijbellezen dan is de zomervakantie daar een geschikt moment voor. De Goede-Morgen-Momentjes voor de maand juli gaan over Jona.
2. Er komen op dit moment weer verschillende aanvragen van leerkrachten voor nieuwe Psalmkaarten. Er zijn de achterliggende weken verschillende nieuwe Psalmkaarten aan de website toegevoegd en ook in zomervakantie wordt daarmee doorgegaan.
3. Het maken van pictogrammen en gebaren bij de Bijbelteksten van het zondagsschoolrooster is ook in volle gang (met dank aan Liesbeth!). Na de zomervakantie hopen we dit gereed te hebben!
4. De volgende nieuwsbrief met Bijbelmateriaal voor het begin van het nieuwe schooljaar verschijnt D.V. tweede helft augustus. Een goede zomerperiode toegewenst!
divider

Tenslotte

In mijn poesiealbum vroeger stond het volgende opzegversje (de dichter blijkt onbekend en er circuleren verschillende varianten). Het kwam in gedachten toen ik met het Bijbelmateriaal rond de poster van de brede en de smalle weg bezig was. De geschiedenis van Orpa en Ruth staat in het Bijbelrooster, zodat je dit met de kinderen erbij zou kunnen leren:

Op de grote weg des levens
Zijn twee wegen sprak de Heer’.
Orpa koos voor zich de brede
Ruth de smalle tot Gods eer.

Moge ’s Heeren oog jou vinden
Op ’t door Ruth betreden pad
Reizend met Gods lieve vrinden
Naar de zaal’ge hemelstad!

   divider

   Bezoek ons op de website of op Instagram

   website instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet