Bezoek onze website

Nieuwsbrief: jaarwisseling

De Kerstdagen liggen achter. Een jaarwisseling ligt voor als de Heere het geeft. In aansluiting daarop gaat deze nieuwsbrief over Oud en Nieuw in je gezin. Je vindt concreet materiaal om in het gezin mee aan de slag te gaan, zoals een Bijbelleesrooster voor 28 december t/m 5 januari en een spel om het oude jaar mee af te sluiten en het nieuwe jaar mee te beginnen. Daarnaast vind je in deze nieuwsbrief materiaal om met je kinderen bezig te zijn rond de inhoud van de Heidelbergse Catechismus.
divider
FotoWebsiteOudEnNieuw
Oud en Nieuw
Wat heeft de Heere in het achterliggende jaar veel gegeven! Wat is het belangrijk om daar met de kinderen aan het einde van het jaar bewust bij stil te staan. Vanuit eerdere jaren staan er voor de oudejaarsavond op de website bijvoorbeeld ideeën voor een gezinsmemory, gezinskwartet en Bijbelse kijktafel. Voor het nieuwe jaar vind je voor de kinderen een nieuwjaarskaart en kleurplaat om te kleuren en twee Gezinsmomenten. Je kunt dit materiaal vinden via de tag 'Oud en Nieuw'.
Aan dit materiaal is het volgende nieuwe materiaal toegevoegd (de gekleurde woorden bevatten een link):
1. Een Bijbelleesrooster dat loopt van 28 december tot en met 5 januari: met Nehemia het oude jaar uit en het nieuwe jaar in.
2. Een Gezinsmoment voor Oudjaar (3-13 jaar) om met behulp van een zelfgemaakte slinger van gebeurtenissen terug te kijken en een Gezinsmoment voor Nieuwjaar (3-13 jaar) om vooruit te kijken.
3. Een Gezinsmoment voor Oudjaar (8-18 jaar) om met behulp van een praatpot (vraagkaartjes) terug te kijken en een Gezinsmoment voor Nieuwjaar (8-18 jaar) om vooruit te kijken.
4. Een Bijbelse kijktafel voor Oud en Nieuw. Terugkijken vanuit Psalm 68: 'Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid'. En vooruitkijken vanuit Hebreeën 1: 'Zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden'.

Het ligt in de bedoeling om in het nieuwe jaar materiaal op de website te plaatsen dat in het gezin gebruikt kan worden bij het voorbereiden op en verwerken van de Catechismuspreek (zie ook hieronder bij het kopje 'Uitwisselen').
Rond het thema 'Heidelbergse Catechismus' is het volgende materiaal op de website geplaatst:
1. Een achtergrondartikel met handreikingen voor ouders hoe je de Catechismuspreek in het gezin kunt voorbereiden of verwerken.
2. Een overzicht van boeken die de Catechismus voor kinderen uitleggen en die ouders daarbij kunnen gebruiken.
3. Om de Catechismus met kinderen te bespreken hebben we zelf de methode Lerenderwijs geschreven. Het omvat een (voor)leesboek deel 1 (Zondag 1-31) en deel 2 (Zondag 32-52), een werkboek deel 1 en deel 2 en een tekstboek waarin moeilijke woorden worden uitgelegd.
4. Een Gezinsmoment en kleurplaat bij Zondag 1 Vraag en Antwoord 1: een schat in het hart.
5. Een Gezinsmoment en kleurplaat bij Zondag 1 Vraag en Antwoord 2: drie stukken.
FotoWebsiteHC
divider

Uitwisselen

In het nieuwe jaar bij leven en welzijn zal de website gevuld worden met materiaal dat in het gezin bruikbaar is om met de kinderen bezig te zijn rond de Heidelbergse Catechismus. Heb je zelf hiervoor materiaal dat ook voor andere ouders geschikt kan zijn? Geef dit dan door via info@bijbelsopvoeden.nl zodat het in de volgende nieuwsbrief meegenomen kan worden en ook andere ouders er hun voordeel mee kunnen doen.
Van moeder Ariënne kwam het idee voor de Oud- en Nieuwjaarsslinger (zie hierboven). Zij stuurde ook materiaal dat geschikt is om te gebruiken bij Zondag 25 van de Heidelbergse Catechismus en dat te zijner tijd op de website geplaatst zal worden. Wie materiaal stuurt dat plaatsbaar is, ontvangt als dank een boek. Ariënne heeft voor haar gezin inmiddels een boek ontvangen.
De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. in de laatste week van januari.
divider

Tenslotte

Allen van harte Gods zegen toegewenst voor het nieuwe jaar.

‘t Aardse leven duurt maar even
Heel de wereld staat in brand
Zwartgeblakerd door de zonden
Houdt ze niet zo lang meer stand.

Hij Die eenmaal heeft gesproken
‘Zie er is een plaats bij Mij’
Heeft Zijn woorden nooit verbroken
Roept nog steeds: ‘Kom toch tot Mij’.

In de Schuilplaats van de Allerhoogste
In de Schaduw van de Almachtige
Onder Zijn vleugelen alleen
Ben je veilig en geborgen.
divider
Bezoek onze website