Bezoek onze website

Opvoeden onder het kruis

Zondag zijn de Lijdensweken begonnen. Door een boek dat ik las, kwam de vraag naar me toe: Wat is de plaats van Jezus' kruis in mijn opvoeding? We wijzen onze kinderen op wat wel en niet mag. We stellen regels, waarschuwen en geven straf wanneer nodig. En we zuchten soms dat ze zo hardleers zijn. Het kan ook anders. We voeden ze vrij op en laten ze hun gang gaan. En we zuchten soms dat ze zo zelfzuchtig zijn. Het kan ook nog anders: vul zelf maar in... Wie bedenkt dat gedrag voortkomt uit het hart, beseft dat kinderen boven alles het Evangelie nodig hebben, de Heere Jezus nodig hebben, genade nodig hebben. God zond Zijn Zoon: tot een verzoening van zonden. Laten we in de opvoeding meer kijken naar het kruis, spreken over het kruis, zitten onder het kruis. Want net als kinderen hebben ook opvoeders elke dag Gods redding, genade en vergeving nodig. Het is verkrijgbaar! Gratis en in overvloed: naar de rijkdom van Gods genade! En daarom: 'Deel in het leven van kinderen Gods onzichtbare genade zichtbaar uit!' (P.D. Tripp). Juist ook in deze Lijdensweken. Heb je nog geen Bijbelmateriaal voor de Lijdensweken? In deze nieuwsbrief laat ik je nog iets zien. Verder is er nieuw Bijbelmateriaal voor de Biddag gemaakt en een nieuw thema in de serie 'karaktervorming': nederig, ootmoedig. In 'uitwisselen' een nieuw initiatief, waarvoor we je hulp vragen!
divider

Lijdensweken: Via Dolorosa

Er zijn genoeg boeken en pakketten beschikbaar waarmee je in de Lijdensweken aan de slag kunt. Voor mensen die geen boek of pakket kunnen of willen betalen, is nieuw Bijbelmateriaal gemaakt rond het thema 'Via Dolorosa'. Dit Bijbelmateriaal sluit aan bij de prachtige lijdensweekkaarten van www.artbyclaudia.nl, maar is ook zonder die kaarten te gebruiken. Elke lijdensweek kun je dan zelf met kinderen een weekkaart maken. Je vindt: een Bijbelrooster met suggesties voor verwerking met kinderen, een Bijbellied (voor elke Lijdensweek een couplet bij het weekthema) en een aftelkalender naar Goede Vrijdag en Paasfeest.

Karaktervorming: nederig / ootmoedig (3-13 jaar)

Het nieuwe thema in de serie karaktervorming sluit aan bij de weken rond Biddag. Het gaat zowel over een nederige houding voor de Heere als over niet trots zijn richting mensen. Je vindt zoals gebruikelijk: een Bijbelrooster, een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerk) en een Bijbelse kijktafel.

Biddag: Elisa

Het landelijke jaarthema voor de Biddag vind ik heel mooi gekozen in deze tijd van oorlog en oorlogsdreiging: Elisa en het Syrische leger. In veel kerken zal op Biddag uit 2 Koningen 6:8-23 gepreekt worden. Omdat veel leerkrachten gewend zijn om het Biddagthema met kinderen voor te bereiden, kerken vaak handreikingen geven om de preek te verwerken en ouders ook in het gezin op het thema terug willen komen, is voor gezin, kerk en school Bijbelmateriaal bij 2 Koningen 6:8-23 gemaakt voor drie leeftijdscategorieën:
- Voor peuters en kleuters een kennismaking met de profeet Elisa.
- Voor kinderen van 6-12 jaar een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerk): met Bijbelstudie bij 2 Koningen 6:8-23 en suggesties voor verwerking waaronder een Bijbellied, een werkblad en creatieve tips (je vindt daarin ook achtergrondinformatie voor een vertelling door leerkrachten)
-Voor tieners: vraagkaartjes voor een gesprekspot over bidden en Biddag.
Misschien gaat de preek bij jullie over een ander Bijbelgedeelte. Via de product-tag Bidden en Biddag kun je ook heel veel andere Bijbelthema's vinden.

Voorjaar(svakantie): schepping

Deze week heeft Zeeland voorjaarsvakantie, volgende week de andere regio's. Het is vaak een week waarin je meer met de schepping bezig bent. Begin maart is er ook de Week van de Schepping. Via de product-tag voorjaar vind je Bijbelmateriaal dat daarbij aansluit. De komende weken wil ik nog een gezinsmoment (voor thuis) en objectles (voor school) maken over dino's. Veel kinderen vinden de wereld van dinosaurussen interessant. Ouders hebben soms zoiets van: 'Help, wat moet ik hiermee? Hoe begeleid ik dit?' Vandaar Bijbelmateriaal rond dit thema. Het zal toegevoegd worden aan de product-tag schepping en zondeval.
divider

Uitwisselen

1. Jacqueline maakte voor de maand maart de Goede-Morgen-Momentjes: een Bijbelrooster bij het wakker worden (8-15 jaar) om de dag te beginnen met Bijbellezen en bidden. Dit Bijbelrooster start aanstaande zondag 26 februari D.V..
2. Wil je niet op Instagram en toch de wekelijkse berichten van Bijbels Opvoeden volgen? Ze worden ook op de status gezet van Whatsapp op de BijbelsOpvoeden-telefoon. Als je 06-83345417 in je contactgegevens zet en jouw contactgegevens naar dit nummer appt, kun je deze statussen zien.
3. NIEUW INITIATIEF: In steeds meer kerkelijke gemeenten zie je dat er materiaal gemaakt wordt voor gezinnen om de preek met kinderen voor te bereiden of te verwerken. Een prachtig initiatief dat ik van harte toejuich! Het is wel arbeidsintensief voor de predikant (of zijn vrouw of een gemeentelid dit dit verzorgt). Daarom leek het me een mooi idee om preekverwerkingen op één plek te zetten waar ze door iedereen gedownload kunnen worden voor gebruik. Wordt er preekverwerkingsmateriaal gemaakt in jouw gemeente? Laat het me weten door een appje te sturen naar het nummer hierboven of een mail naar info@bijbelsopvoeden.nl. Dan kan ik contact leggen en toestemming vragen om ze op een centrale plek te zetten.
divider

Tenslotte

'Wees als opvoeder een zichtbare vertegenwoordiger van het geduldige,
vergevende welkom dat God verleent aan allen die tot Hem komen'.
(P.D. Tripp in 'Opvoeden doe je niet alleen').

Wilhelmus a Brakel schrijft:
'Er is nooit een blijder boodschap gehoord dan dat God aan de zondaar
door de Middelaar Jezus Christus genade, vergeving en zaligheid aanbiedt.
God wil de God van zondaren zijn.
Hij lokt ons door het genadeverbond met al Zijn beloften, Christus in al Zijn volheid,
en het Evangelie in al Zijn heerlijkheid voor te stellen'.

   divider

   Bezoek ons op de website of op Instagram

   website instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet