Bezoek onze website

Liefde

Een poosje geleden stond ik met dit boek in handen: 'Het gevecht van iedere jonge man - zuiver blijven in een wereld die stikt van seksuele verleidingen'. Het is een opdracht voor iedereen: jong of oud, man of vrouw. En het is in deze tijd - met name door de beeldschermmedia- op steeds jongere leeftijd nodig om kinderen hiertegen weerbaar te maken. Voor de komende maand hebben we dit thema opgepakt. Februari is de maand van de liefde: Valentijnsdag, de Marriageweek (week van het huwelijk) en het voorjaar geven genoeg aanleiding om dit thema bij kinderen en jongeren ter sprake te brengen. In de serie 'karaktervorming' haken we hierbij aan door na te denken over kuis of rein leven. Wat houdt dat in? En wat betekent dat concreet voor je gedachten, gebaren, woorden en daden in de offline en online wereld?
D.V. 19 februari is de eerste Lijdenszondag en beginnen de Lijdensweken. Dan staan we stil bij Gods liefde in het geven van Zijn Zoon en Jezus' liefde door te lijden en sterven. In deze nieuwsbrief vind je een overzicht van Bijbelmateriaal voor gezin, school en kerk voor deze tijd van het jaar.
divider
NieuwsbriefFebr3

Karaktervorming: kuis / rein (6-16 jaar)

In de serie karaktervorming - je weet: elk thema uit deze serie is ook los te gebruiken - is Bijbelmateriaal gemaakt rond het thema kuis of rein. Je vindt:
- Een Bijbelrooster om twee weken uit de Bijbel te lezen over Bijbelse personen die rein leefden en wat de Heere hierover zegt: met vragen om het Bijbelgedeelte te bespreken.
- Een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerk) om dieper op dit thema in te gaan: met Bijbelstudie en verwerkingssuggesties.
- Een Bijbeltekst met Bijbelse kijktafel om te leren en te kleuren.
Alle thema's in de serie karaktervorming kun je vinden via de product-tag karakter- en persoonsvorming.
Wil je de komende tijd rond het thema liefde bij meer of andere aspecten stilstaan? Kijk dan even op de website bij de product-tag seksuele opvoeding. Je vindt daar vanuit voorgaande jaren onder meer een overzicht van boeken die je bij de seksuele opvoeding kunt gebruiken, Bijbelroosters en Bijbelmomenten rond thema's als liefde , wonderlijk gemaakt en verkering. Maar ook achtergrondartikelen over de bouwstenen voor seksuele opvoeding, leeftijd, weerbaarheid en gender.

Karaktervorming: vriendelijk (3-13 jaar)

Als je graag elke twee weken een karaktereigenschap wilt behandelen, is er een extra thema toegevoegd: vriendelijk. Je vindt zoals gebruikelijk: een Bijbelrooster, een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerk) en een Bijbelse kijktafel.

Bijbelspel: 5 seconden-spel met Bijbelkaartjes

In de nieuwsjaarsbrief stond vermeld dat we dit jaar weer een aantal nieuwe Bijbelse spellen willen maken. Vanuit gezinnen is daarnaar gevraagd. Maar ook in de klas of op de club/JV zijn deze spellen te gebruiken. Het nieuwe spel van deze maand is het 5 seconden-spel met Bijbelkaartjes. Je vindt zowel de kaartjes als de spelregels in dit document. Laat gerust weten hoe je dit spel vindt. En als je zelf bepaalde Bijbelspelideeën hebt, houden we ons aanbevolen! Stuur het in via info@bijbelsopvoeden.nl Meer Bijbelspellen vind je via de product-tag Bijbelse spellen.

Lijdensweken

D.V. 19 februari is de eerste Lijdenszondag. Omdat veel gezinnen dan graag met een Lijdenstijdpakket werken, is er (nog) geen nieuw Bijbelmateriaal door BijbelsOpvoeden gemaakt. Wel is het gezinsdagboek voor de Lijdenstijd en het Paasfeest weer beschikbaar: Wijzer... op weg naar het Paasfeest. De achterliggende dagen is een verlangen gekomen om toch iets te doen voor mensen die geen boek of pakket kunnen of willen betalen. Natuurlijk kun je dan terecht bij materiaal van BijbelsOpvoeden uit voorgaande jaren (je vindt het via de product-tag: Lijdensweken). Maar ik wil de komende weken voor deze doelgroep een Bijbelrooster met eenvoudige verwerking maken rond het thema: Via Dolorosa! Dus houdt de website in de gaten als je hier belangstelling voor hebt. Ik informeer via een nieuwsbericht op de website, een post op Instagram en de status op Whatsapp van de BijbelsOpvoeden-telefoon.
divider
NieuwsbriefFebr2

Uitwisselen

1. In februari komt de videocursus beschikbaar die ik samen met Elise Pater van www.elkedagnieuw.nl ontwikkelde. Je kunt deze online cursus in je eigen tijd (alleen of samen met iemand anders) volgen. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we Gods Woord zo dicht mogelijk aan het hart van onze kinderen leggen en hen – in afhankelijkheid van Gods zegen - weerbaar maken voor deze tijd? Er zijn vijf modules met vijf thema's rond huisgodsdienst. Meer informatie over deze cursus kun je hier vinden, waar je je ook kunt aanmelden.

2. Liesbeth heeft zich weer ingezet om leerondersteuning (pictogrammen en gebaren) te maken bij de Bijbelteksten van zondagsschoolrooster B en C van de Bond van Hervormde Zondagsscholen (2022-2023). Je vindt de leerondersteuning van het tweede halfjaar van rooster B hier en van rooster C hier.

3. Jacqueline maakte voor de maand februari de Goede-Morgen-Momentjes: een Bijbelrooster bij het wakker worden (8-15 jaar) om de dag te beginnen met Bijbellezen en bidden. Dit Bijbelrooster start aanstaande zondag 29 januari D.V..

4. Op Instagram neem ik je wekelijks mee naar Bijbelmateriaal dat aansluit bij de tijd van het jaar. Zo is er dit jaar naast de vragenrubriek ook maandelijks een bespreking van een nieuw opvoedingsboek of Bijbel&kind-boek. Dit leent zich er niet voor om op de website te zetten. Wil je niet op Instagram en toch op deze berichten volgen? Ze worden ook op de status gezet van Whatsapp op de BijbelsOpvoeden-telefoon. Als je 06-83345417 in je contactgegevens zet en jouw contactgegevens naar dit nummer appt, kun je deze statussen zien.

5. De nieuwsbrief voor de maand maart zal eind februari verzonden worden. Je kunt daarin onder meer Bijbelmateriaal vinden voor Biddag. In veel kerken zal het op Biddag gaan over het gebed van Elísa naar aanleiding van 2 Koningen 6:8-23. Om jonge kinderen voor te bereiden op de Biddagdienst zal er een nieuw peuterthema over Elisa gemaakt worden. Voor oudere kinderen maken we voor gezin, school en kerk voorbereidings- en verwerkingsmateriaal bij de preek.
divider

Tenslotte

De liefde van de drie-enige God is een oceaan zonder bodem:
'In deze zee verzinken mijn gedachten.
O Liefde Die om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest en wilde lijden!'

   divider

   Bezoek ons op de website of op Instagram

   website instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet