Bezoek onze website

Een nieuw begin

In deze laatste week van 2022 wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor je betrokkenheid bij BijbelsOpvoeden. Mede door Instagram en de BijbelsOpvoeden-telefoon (06-83345417) is er met velen individueel contact geweest. Heel waardevol! Van harte wil ik jullie Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt - als de Heere het geeft. Een nieuw jaar voelt altijd weer een beetje als een nieuw begin. Misschien zie je er tegenop. De opvoeding vraagt veel. Mag ik je blik omhoog richten? Als Jozua aan een nieuw begin staat (Jozua 1), komt de HEERE en zegt tot drie keer toe: 'Wees sterk en heb goede moed! Omdat Jozua zo sterk is? Omdat God met hem is en Hij voor Zijn volk strijdt! En zo is het ook in opvoeding en onderwijs. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht! De Heere bouwt Zelf Zijn Koninkrijk. Als je daar oog voor krijgt, kan Gods orde je weleens verwonderen en mag je je kind(eren) in Zijn handen leggen en Zelf in afhankelijkheid een instrument in Zijn handen zijn. Van harte toegewenst!

Aan het begin van het nieuwe jaar vervolgen we de serie karaktervorming. Bewust is gekozen voor de karaktereigenschap 'moedig' voor de eerste maand: voor jezelf als opvoeder, maar ook voor je kind(eren). 'Hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten' (Psalm 31! In de maand januari zijn veel mensen somber en moedeloos. Kijk ook maar om je heen: wie kun je bemoedigen?

Een nieuw jaar begin je graag met goede gewoonten. Ook op het gebied van huisgodsdienst is dat belangrijk. Misschien vind je huisgodsdienst een ingewikkeld thema. In deze nieuwsbrief ontvang je allerlei ondersteuningsmateriaal, waaronder een nieuw initiatief: een online videocursus die je zelf (of samen met iemand anders) in je eigen tijd kunt volgen!
divider
Nieuwsbrief1

Jaarwisseling

- Er is voor oudere kinderen (8-18 jaar) een nieuw Bijbelmoment op de website gezet voor het begin van het nieuwe kalenderjaar (of rond een verjaardag aan het begin van een nieuw levensjaar). Aan de hand van een potlood geef je kinderen en jongeren vijf levenslessen mee.
- Op de website vind je veel meer ideeën voor de jaarwisseling. Ik licht er een paar uit. Voor oudere kinderen: een gesprekspot (8-18 jaar) met vragen om het oude jaar af te sluiten en vragen om het nieuwe jaar in te gaan en een Bijbelstudie over vuurwerk. Voor jonge kinderen vind je in dit gezinsmoment suggesties, zoals het maken van een memory, kwis, puzzel of kwartet om stil te staan bij wat de Heere gegeven heeft in het achterliggende jaar.
- Als je meer ideeën zoekt voor de jaarwisseling: al het Bijbelmateriaal vind je via de tag oud en nieuw.
- Als er in het achterliggende jaar rouw gekomen is, zal dat deze dagen sterk ervaren worden. Je vindt hier Bijbelmateriaal om in deze tijd van het jaar met kinderen rond een open Bijbel te rouwen.

Karaktervorming: Moedig (3-13 jaar)

Misschien zijn er kinderen die aan het begin van een nieuw jaar wel een beetje moed kunnen gebruiken. De maand januari staat erom bekend dat veel mensen zich somber of moedeloos voelen. En daarbij: zorgen en angsten genoeg in deze wereld. Het Bijbelmateriaal dat gemaakt is rond de karaktereigenschap 'moedig' is bedoeld om niet alleen jezelf en elkaar, maar ook anderen te bemoedigen. Je vindt:
1. Een Bijbelrooster om twee weken uit de Bijbel over 'moedig' te lezen: met vragen om het gelezen gedeelte te bespreken.
2. Een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerk) om dieper op deze karaktereigenschap in te gaan (met Bijbelstudie, verwerking, karakterkaart en bemoedigingskaart).
3. Jozua 1 vers 9m om te leren, Jozua 1 vers 6-9 om te kleuren en een Bijbelse kijktafel als leerondersteuning.
Al het materiaal rond karaktervorming kun je vinden via de tag karakter- en persoonsvorming.

Huisgodsdienst: een nieuw vervolg

Je hebt in de achterliggende weken misschien een Advents- en Kerstpakket gebruikt of een boek. Fijne hulpmiddelen bij de huisgodsdienst. Hoe ga je nu verder? Probeer het ritme maar vast te houden, want huisgodsdienst is zo waardevol! Denk erover na waarmee en hoe je verder gaat. Een paar denkduwtjes:

1. Voor jonge kinderen (3-10 jaar) is twee jaar geleden de serie 'van kribbe naar kruis' gemaakt: Bijbelroosters met vragen en verwerking voor de periode tussen Kerstfeest en de Lijdensweken. Dit Bijbelmateriaal geeft een prachtige handreiking voor de eerste zes weken van het jaar.

2. Voor oudere kinderen vind je Bijbelleeskaarten (7-11 jaar) en Bijbelstudiekaarten (11-18 jaar) die je kunt gebruiken bij het Bijbellezen aan tafel of bij een Bijbelstudie in de klas of op JV.

3. Misschien wil je in dit nieuwe jaar de puntjes op de i zetten rond het persoonlijke morgengebed van je kind(eren). Ken je de Goede-Morgen-Momentjes (8-12 jaar) al? Dit is een kort Bijbelrooster bij het wakker worden met een aandachtspunt voor het morgengebed of voor de dag. Elke maand wordt er een nieuw Bijbelrooster op de website geplaatst: deze is voor de maand januari.

4. Een ouder die het best moeilijk vindt om met kinderen de preek te bespreken ("Het voelt zo als een overhoring") vroeg of er niet wat meer ontspannen vormen te bedenken zijn. Dat sloot aan bij wat moeder Hanneke opstuurde vanuit haar gezin. Er is een artikel gemaakt met handreikingen om de preek te bespreken (bijvoorbeeld: welke vragen passen bij welke leeftijd?). Er zijn vraagkaartjes gemaakt voor een gesprekspot over de preek en er is een bordspel aan de hand waarvan je de preek kunt bespreken!

5. Misschien vind je huisgodsdienst ingewikkeld en zou je best wat toerusting willen krijgen. Samen met Elise Pater van www.elkedagnieuw.nl ontwikkelde BijbelsOpvoeden een videocursus over huisgodsdienst die je zelf in je eigen tijd (alleen of samen met iemand anders) kunt volgen. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we Gods Woord zo dicht mogelijk aan het hart van onze kinderen leggen en hen – in afhankelijkheid van Gods zegen - weerbaar maken voor deze tijd? Er zijn vijf modules, met 3-5 lessen per module. Je zou op een avond een hele module kunnen doorlopen, maar je kunt er ook voor kiezen om één les per keer te doen, net hoeveel tijd je beschikbaar hebt. Bij elke les zijn een aantal vragen om zelf over na te denken of samen te bespreken. Bij elke module vind je ook één of twee opdrachten die je helpen om de kennis die je hebt opgedaan toe te passen in je eigen gezin. Meer informatie over deze cursus (die eind januari beschikbaar komt) kun je hier vinden, waar je je ook kunt aanmelden. Om de onkosten te dekken vragen we eenmalig een bedrag van 24,95 euro. Het is ons uitzien dat gezinnen 'kerkjes in de kerk' mogen zijn, tot eer van Gods Naam.
HuisgodsdienstOnlineCursusElise(002)
divider

Uitwisselen

1. Van verschillende kanten kwam de vraag om meer Bijbelse spellen te maken. Je vindt er al een heel aantal op de website (via de tag Bijbelse spellen). Die smaken naar meer. Er is in de achterliggende week dus een gesprekspot en een bordspel toegevoegd om de preek te bespreken (zie hierboven) en het is de bedoeling dat er komend jaar bij leven en welzijn meer spellen zullen volgen. Heb je goede ideeën of zelf weleens iets gemaakt? Stuur het in via info@bijbelsopvoeden.nl

2. Ook is al verschillende keren gevraagd naar een jaarrooster dat richting kan geven aan het Bijbelonderwijs aan peuters. Samen met moeder Neline ben ik daarmee bezig. Het lukte niet om dit nu al af te hebben, maar dit komt binnenkort beschikbaar.

3. Liesbeth heeft zich weer ingezet om leerondersteuning (pictogrammen en gebaren) te maken bij de Bijbelteksten van zondagsschoolrooster B en C van de Bond van Hervormde Zondagsscholen (2022-2023). Je vindt de leerondersteuning van het tweede halfjaar van rooster B hier. De tweede helft van rooster C volgt zo snel mogelijk.


4. Er zijn in de achterliggende weken diverse giften ontvangen om de website van Bijbels Opvoeden te kunnen onderhouden en uitbreiden. Daar zijn we heel blij mee, want zo kan al het Bijbelmateriaal gratis te downloaden blijven. Heel hartelijk dank daarvoor!
divider

Tenslotte

Een goede jaarwisseling en Gods zegen over het nieuwe jaar toegewenst!
Hef op je oog.
Kijk naar omhoog.
God geeft moed en kracht.
Hij sterkt wie het van Hem verwacht.
Zo wordt Zijn kracht in zwakheid volbracht!

   divider

   Bezoek ons op de website of op Instagram

   website instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet