Bezoek onze website

Adventsweken

Over ruim een week, op D.V. zondag 27 november, beginnen de Adventsweken. Het Adventspakket dat BijbelsOpvoeden samen met medewerkers van de JBGG maakte, is uitverkocht. Het is verblijdend dat steeds meer kerkenraden gezinnen van de gemeente een Adventspakket geven, maar daardoor slonk de voorraad (die al flink groter was dan vorig jaar) toch snel. Dat is enerzijds natuurlijk een goed teken, maar anderzijds jammer voor sommige mensen die er ook nog één hadden willen hebben. Op verzoek heb ik op een rij gezet welke boeken je als alternatief zou kunnen gebruiken in de Adventsweken. Je vindt dit overzicht hier. In deze nieuwsbrief vind je onder het kopje 'Uitwisselen' meer Bijbelmateriaal voor de Adventsweken!
Vanuit Zeeland - waar de catechismuszondagen die in de kerk behandeld worden overeenkomen met de weeknummers - kwam de vraag of ook bij de laatste catechismuszondagen Bijbelmateriaal op de website kon worden geplaatst. Dat is inmiddels gebeurd en daarmee is de serie 'Catechismus' compleet: tot en met Zondag 52 vind je materiaal om de catechismuspreek voor te bereiden of te verwerken (thuis) of de vraag met het antwoord te bespreken die geleerd wordt (school en catechisatie). We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken!
Verder vind je in deze nieuwsbrief een nieuw thema voor peuters aangekondigd en een nieuwe karaktereigenschap in de serie 'karaktervorming'.
divider
NieuwsbriefNov1

Dochtertje van Jaïrus (2-6 jaar)

Voor jonge kinderen is er Bijbelonderwijs gemaakt rond de geschiedenis van het dochtertje van Jaïrus. Je vindt in dit document al het Bijbelmateriaal overzichtelijk bij elkaar: Bijbelrooster om te lezen, Bijbeltekst om te leren (Markus 5 vers 36b), Psalmvers en Bijbellied om te zingen, Bijbelse kijktafel om te maken en Bijbelse verwerking (waaronder kleurplaat en praatplaat) om mee bezig te zijn. Al het materiaal voor jonge kinderen vind je via de product-categorie 'Peuters'. Ook voor de Adventsweken vind je vanuit voorgaande jaren een serie voor jonge kinderen.

Karaktervorming: Eerlijk (3-13 jaar)

Een belangrijke karaktereigenschap is: eerlijk zijn. Om daar met kinderen over na te denken en mee bezig te zijn, is het volgende Bijbelmateriaal gemaakt:
1. Een Bijbelrooster om twee weken lang uit de Bijbel over waarheid en leugen te lezen.
2. Een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerk) om dieper op deze karaktereigenschap in te gaan (met Bijbelstudie, verwerking en karakterkaart).
3. Een Bijbelse kijktafel als leerondersteuning.
Al het materiaal in de serie 'karaktervorming' vind je hier. Nieuw materiaal zal - in verband met de Adventsweken - pas in het nieuwe jaar bij leven en welzijn weer aan de serie toegevoegd worden.
NieuwsbriefNov2
divider

Uitwisselen

1. De eerste aanvragen voor Bijbelmateriaal voor de Adventsweken en het Kerstfeest zijn al binnengekomen. Voor een jeugdvereniging maakten we bladwijzers met verschillende Bijbelteksten. De kinderen gaan die eerst inkleuren en daarna worden ze bij het boek gedaan dat ze bij ouderen uit de gemeente gaan rondbrengen. Je vindt bladwijzers om te kleuren met Jesaja 9 vers 5a, Jesaja 9 vers 5b, Jesaja 11 vers 1, Mattheüs 1 vers 23 en Lukas 2 vers 14.

2. Voor een zondagsschool is de onberijmde Lofzang van Simeon in pictogrammen en gebaren gezet als ondersteuning bij het uit het hoofd leren, zodat kinderen deze Bijbelteksten met Kerstfeest kunnen opzeggen (Lukas 2 vers 29-32).

3. Een moeder maakte voor jonge kinderen een prachtige verwerking bij alle profetieën over de geboorte van de Heere Jezus uit het boek 'Wijzer op weg naar het Kerstfeest'. Als je ook oudere kinderen hebt, kun je deze verwerking combineren met een tijdbalk. Je kunt deze verwerking hier downloaden. Al het beschikbare Bijbelmateriaal voor de Adventsweken en het Kerstfeest vind je via de product-tag: Advent en Kerstfeest.

4. De prachtige kleurplaat bij de Bijbelse geschiedenis van het dochtertje van Jaïrus (zie hierboven) is gemaakt door Jacobine Mallegrom. Wij heten haar ook vanaf deze plaats van harte welkom als tekenaar bij Bijbels Opvoeden: we zijn heel blij dat je eenvoudige kleurplaten bij Bijbelse geschiedenissen wilt maken. Daar is echt behoefte aan!

5. Van verschillende kanten is er de achterliggende weken een gift overgemaakt om de website van Bijbels Opvoeden te kunnen onderhouden en uitbreiden. Daar zijn we heel blij mee, want zo kan al het Bijbelmateriaal gratis te downloaden blijven. Heel hartelijk dank! Ben je ook blij met deze website en wil je hier graag aan bijdragen? Je kunt je gift overmaken op: NL89INGB0005758569 t.n.v. A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

6. De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. eind december! Zoek je naar bepaald materiaal voor de jaarwisseling of heb je juist Bijbelmateriaal dat ook voor andere opvoeders waardevol kan zijn? Laat het weten via info@bijbelsopvoeden.nl !
divider

Tenslotte

Tot slot twee coupletten uit het lied dat we maakten voor het Adventspakket van dit jaar. Het is te zingen op de wijs van 'In het begin lag de aarde verloren'. Binnenkort zullen alle coupletten van dit lied op de website geplaatst worden. Ik wens je goede Adventsweken toe, waarin niet allerlei activiteiten van mensen, maar Gods gave van Zijn Zoon aan zondaren centraal mag staan!

Maar God beloofde: Mijn Zoon – Hij zal komen
Naar mensen in deze duisternis!
Hij zoekt naar zondaren – wil bij hen wonen
Hij Die het Licht van de wereld is.

Hij die gelooft in het Licht en het Leven,
Hij die gelooft in Gods enige Zoon,
Leeft in het Licht, heeft vergeving gekregen,
Staat straks voor eeuwig rondom Gods troon.

   divider

   Bezoek ons op de website of op Instagram

   website instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet