Bezoek onze website

Vijftigdagentijd

Wat bieden de kerkelijke feesten toch rijke aanknopingspunten om met kinderen rond de kern van het Evangelie bezig te zijn! In deze nieuwsbrief een overzicht van het Bijbelmateriaal voor Paasfeest, Pinksterfeest en de 50 dagen daartussen. Met het nieuwe Bijbelmateriaal (8-16 jaar) dat gemaakt is, ontdek je de lijn van het Feest van de Eerstelingen (OT) naar Paasfeest (NT) en van het Wekenfeest (OT) naar Pinksterfeest (NT). En waarom telden de Israëlieten zo nauwkeurig de zeven weken / 49 dagen na Pasen tot de 50e dag? Ook voor jonge kinderen (2-8 jaar) is er een serie met Bijbelmateriaal voor de vijftig dagen van Pasen naar Pinksteren.
divider
NieuwsbriefApril(002)

Van Pasen naar Pinksteren (2-8 jaar)

Vorig jaar is voor jonge kinderen de serie Pasen-Pinksteren gemaakt rond vier thema's van twee weken:
1. Jezus' verschijningen
2. Jezus is Koning (week van Koningsdag)
3. Jezus' hemelvaart (week van Hemelvaartsdag)
4. De (uitstorting van de) Heilige Geest
Je vindt bij elk thema het volgende Bijbelonderwijs: een Bijbelrooster, Bijbelse vertelling om voor te lezen, Bijbeltekst om te leren, Psalmvers en Bijbellied om te zingen en verwerking om te maken.
Al het Bijbelmateriaal voor jonge kinderen vind je via de product-categorie 'peuters'.
Wil je in plaats van de weken tellen liever de dagen tellen? Dan is deze nieuwe telplaat gemaakt (voor alle leeftijden).

Tel tot 50 (8-16 jaar)

Dit jaar is voor oudere kinderen een nieuwe serie gemaakt voor de periode van Pasen naar Pinksteren rond het thema: tel tot 50. Je vindt als basis een Bijbelrooster met gespreksvragen en weekkaarten met behulp waarvan je de vijftig dagen kunt tellen.
Aanvullend kun je kiezen wat je daarbij nog meer wilt gebruiken:
- een Bijbellied dat aansluit bij het Bijbelrooster. Bij elke week kun je twee coupletten zingen/leren.
- verwerkingssuggesties waaronder een Bijbelse kijktafel en Bijbelteksten om te leren.
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school, kerk) over de rode draad van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament: Eerstelingenfeest-Paasfeest, 50 dagen tellen en Wekenfeest-Pinksterfeest.
Wil je liever een Bijbelrooster met daarbij een uitlegstukje om voor te lezen? Dan kun je terecht in het boek 'Wijzer... op weg naar het Pinksterfeest' (14,95).
Zoek je Bijbelmateriaal rond een ander thema? Alles wat er is voor de vijftigdagentijd kun je vinden via de product-tag: 'Van Pasen naar Pinksteren'. Ook de product-tag 'Bijbelse feesten' is aangevuld.
nieuwsbriefapril2(002)
divider

Uitwisselen

1. De vorige nieuwsbrief is niet bij alle abonnees aangekomen. Het lijken vooral de Kliksafe-adressen te zijn waar de nieuwsbrief niet is ontvangen. Inmiddels heeft Kliksafe een en ander aangepast en is de webbeheerder aan de slag gegaan, waardoor het nu beter zou moeten gaan. Heb je de vorige nieuwsbrief gemist? Je kunt deze hier nalezen.
2. De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. volgende maand. In de tussenliggende tijd zullen er wel nieuwe items op de website geplaatst worden, zoals de Goede-Morgen-Momentjes voor de maand mei.
divider

Tenslotte

Van harte Gods zegen op de Goede Vrijdag en het Paasfeest toegewenst!

   O, Heere, geef mij ook die zegen
   Van Paasfeest en van Pinksterfeest!
   Dan ken ik U in al mijn wegen.
   Dan leef ik door Uw Zoon en Geest.

   Verbonden ben ik dan met boven
   Waar U bent, o Drie-enig God!
   Dan wil ik U eerbiedig loven
   En leef ik volgens Uw gebod.

   (De laatste twee coupletten van het lied: Van Paasfeest naar Pinksterfeest
   Tekst: BijbelsOpvoeden
   Melodie: Berijming Tien Geboden)
   divider

   Bezoek ons op de website of op Instagram

   website instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet