Bezoek onze website

Omgaan met oorlog

Bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne kreeg ik vragen van ouders en leerkrachten: hoe bespreek je dit met kinderen. Op Instagram zijn handreikingen gegeven voor de verschillende leeftijden. Dit overzicht is nu ook op de website geplaatst als artikel. Nu de oorlog langer duurt, blijven kinderen vragen hebben hierover, wat handreikingen geeft voor Bijbelonderwijs. Het thema voor de komende weken is dan ook: de HEERE regeert. Ook wanneer je Oekraïners in huis, in de klas of in de gemeente hebt, is dit Bijbelthema heel geschikt. Je kunt het ook gebruiken rond Koningsdag. In deze nieuwsbrief laten we je weten welk Bijbelmateriaal hierbij gemaakt is voor gebruik in gezin, kerk en school. Het Bijbelrooster bij het wakker worden (Goede-Morgen-Momentjes) sluit ook bij dit thema aan. Verder vind je een nieuw peuterthema dat aansluit bij de Lijdensweken: Jesaja. En tenslotte nog een voorjaarstip. Een kortere nieuwsbrief deze keer, omdat veel gezinnen in deze Lijdensweken werken met een Lijdenstijdpakket.
divider
HEEREregeertGezinsmomentObjectles(002)

De HEERE regeert

Je vindt bij dit thema:
- een Bijbelrooster om twee weken met kinderen (4-14 jaar) stil te staan bij het wereldgebeuren: 'de HEERE, de God der legerscharen, is met ons, [be]hoedt ons in gevaren'. In de eerste week gaat het over de betekenis van de Naam 'God der legerscharen'. In de tweede week over schuilen bij God.
- een gezinsmoment (thuis) / objectles (school en kerk) over Gods leger: met Bijbelstudie en verwerkingssuggesties.
- een gezinsmoment / objectles over Gods schild; wat is dat en hoe kun je daarachter schuilen?
- Bijbelteksten om te leren en te kleuren, zoals Psalm 18:31b (kleuren en leren), Psalm 28:7a, Psalm 46:8.
- eind van deze week is deel 8 uitgelezen van de Goede-Morgen-Momentjes (Bijbelrooster bij het wakker worden (8-15 jaar)). Deel 9 -voor de komende vijf weken- sluit ook bij het thema aan: de HEERE regeert.
De product-tag 'Bevrijdingsdag' is gewijzigd in: 'Oorlog en bevrijding'. Zo kun je al het materiaal rond dit thema gemakkelijk vinden.

Jesaja

Voor peuters en kleuters is nieuw Bijbelmateriaal gemaakt over de profeet Jesaja, waarbij ook veel aandacht is voor Jesaja 53: een Bijbelhoofdstuk dat in de Lijdensweken veel aan de orde komt.
Je vindt:
- een Bijbelrooster (3-10 jaar) voor twee weken over de profeet Jesaja (met elke dag een peutervraag)
- Bijbelonderwijs bij de profeet Jesaja (Bijbelteksten om te leren, Psalmversjes en Bijbelliederen om te zingen, Bijbelse kijktafel om te maken en ander verwerkingsmateriaal).

Voorjaar: zaaien

Misschien ben je voorbereidingen aan het treffen voor de moestuin of woon je in een omgeving waar je ziet hoe er op het land weer gewerkt wordt. Het is heel mooi om daar in je Bijbelonderwijs met kinderen op aan te sluiten en na te denken over zaaien in hun eigen leven. Je vindt via de product-tag 'voorjaar' Bijbelmateriaal hiervoor met gespreksvragen bij een aantal Bijbelverzen en ideeën voor verwerking.
P1030067 (002)
divider

Uitwisselen

1. Wie handreikingen zoekt rond het thema 'Bijbellezen met kinderen' kan terecht op de website www.toegerustgezin.nu . Je vindt daar ook producten die bij het Bijbellezen kunnen helpen, zoals Bijbelleggers met leestips en een memoriseerkalender.
2. De volgende nieuwsbrief is ook een korte versie. Deze verschijnt in de week voor Pasen en geeft Bijbelmateriaal voor Pasen en voor de periode van Pasen naar Pinksteren. Veel gezinnen gebruiken in de Lijdensweken een Lijdensweekpakket. Zo'n prachtig pakket is niet te koop voor de periode van Pasen naar Pinksteren, maar je kunt binnenkort wel een compleet pakket aan Bijbelmateriaal gratis downloaden en printen voor deze weken via de product-tag 'Van Pasen naar Pinksteren'. Meer info hierover in de volgende nieuwsbrief.
3. Heb je zelf nog iets liggen dat bruikbaar is voor andere gezinnen, stuur het in via info@bijbelsopvoeden.nl. Het wordt erg gewaardeerd dat er regelmatig iets toegestuurd wordt!
divider

Tenslotte

De HEER' regeert; de hoogste Majesteit,
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid,
Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.
(Psalm 93:1)
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet