Bezoek onze website

Groen doen

De Biddagweek is ook de Week van de Schepping. Bijbels Opvoeden maakt er een Maand van de Schepping van (mede gezien de Landelijke Opschoondag op D.V. 19 maart) en heeft als thema voor de maand maart gekozen: Groen doen! In deze nieuwsbrief laten we je weten welk Bijbelmateriaal bij dit thema gemaakt is om te gebruiken in gezin, kerk en school. Op Biddag zal in veel kerken over Daniël worden gepreekt met het thema: blijven bidden. Voor alle leeftijden is hier heel veel nieuw materiaal bij gemaakt. Ook daarover lees je in deze nieuwsbrief. Verder vind je handreikingen voor de voorjaarsvakantie en de Lijdensweken en een tip voor Engelstalig Bijbelmateriaal. Het Bijbelrooster bij het wakker worden (Goede-Morgen-Momentjes) sluit deze maand zowel aan bij de Lijdensweken als bij Biddag en heeft als thema: gebed in Lijdenstijd.
divider
DanielVerwerking2(3)

Blijven bidden met Daniël

- Om de Biddag met jonge kinderen (2-10 jaar) voor te bereiden, is het volgende Bijbelmateriaal gemaakt: een Bijbelrooster (2-10 jaar) met Bijbelonderwijs (waaronder Bijbelteksten om te leren, Bijbelliederen om te zingen, Bijbelse kijktafel om te maken en kleurplaten).
- Om rond het thema van Biddag op school, thuis of in de kerk met oudere kinderen (6-14 jaar) na te denken over 'blijven bidden' vind je: een gezinsmoment (thuis) / objectles (school en kerk), een raamhanger om te maken en een werkblad waarmee je overzicht krijgt over de tijd waarin Daniël (en andere profeten en koningen in de Bijbel) leefde.
- Voor tieners (10-18 jaar) vind je een Bijbelrooster over 'blijven bidden' met vragen en stellingen.
- Mogelijk gaat de Biddagpreek bij jullie over een ander Bijbels thema. Inmiddels vind je via de product-tag 'bidden en biddag' al heel veel Bijbelmateriaal op de website.

Groen doen

Wat is het mooi om in de Week van de Schepping (of ervoor of erna) met kinderen na te denken over hoe zij voor de schepping kunnen zorgen. Je vindt een Bijbelleesrooster over 'Groen doen' (4-12 jaar), een gezinsmoment (thuis) / objectles (school en kerk) over zorgen voor de schepping en een gezinsmoment / objectles waarin je met kinderen luistert naar het scheppingslied. Wie goed luistert, hoort niet alleen zingen (Psalm 148), maar ook zuchten (Romeinen 8:22). Hoe komt dat? En wat kunnen we daar tegen doen? De product-tag 'schepping en zondeval' geeft je verder verschillende Bijbelteksten om te leren en te kleuren bij dit thema.

Voorjaarsvakantie

Regio Noord heeft deze week voorjaarsvakantie, de andere regio's volgende week bij leven en welzijn. Sommige gezinnen zijn nog bezig met het thema 'Liefde' van februari. Anderen pakken misschien liever het thema 'groen doen' al op. Ben je nog bezig met 'liefde' dan vind je voor de voorjaarsvakantie bij het thema 'naastenliefde' een extra Bijbel-DOE-rooster: elke dag naar aanleiding van het Bijbelgedeelte iets doen voor de ander dichtbij of ver weg. Via de product-tag 'naastenliefde' vind je hierbij verschillende Bijbelteksten om te leren of te kleuren en ook gezinsmomenten. Wat is het fijn dat er in de vakantie vaak meer tijd en rust is voor Bijbelonderwijs.

Lijdensweken

Aanstaande zondag is de eerste Lijdenszondag. Zoals eerder vermeld heeft BijbelsOpvoeden samen met JBGG gewerkt aan een pakket voor de Lijdensweken en het Paasfeest. Op Instagram hoop ik je via #waarishetlam mee te nemen door het Lijdenstijdpakket. Heb je geen pakket gekocht? Dan vind je via de product-tag 'lijdensweken' heel veel Bijbelmateriaal dat je gratis kunt downloaden en gebruiken, zoals Lijdensweekkalenders, Bijbelroosters en gezinsmomenten. Tip: maak een plan wat je in welke weken aan de orde wilt stellen.
divider
VervolgdeChristenen

Uitwisselen

1. Heel hartelijk bedankt voor het meedoen aan de bemoedigingsactie voor vervolgde christenen i.s.m. SDOK. Er zijn heel veel (kleur)kaarten ontvangen en de SDOK liet weten: 'Elke kaart wordt door vervolgde christenen ontvangen als een schat en een kostbaar cadeau'!
2. De Goede-Morgen-Momentjes (Bijbelrooster bij het wakker worden (8-15 jaar) voor de maand maart staan online. Het thema is: gebed in Lijdenstijd.
3. Aan de website is een Bijbels spel (Engels) rond de geschiedenis van de verloren zoon toegevoegd. Wil je dit spel graag in het Nederlands, dan kun je een vertaling aanvragen. Omdat veel basisschoolkinderen worstelen met de Engelse taal leek het ons mooi dit spel in het Engels te laten staan. Het spel is ontvangen van Marina Moree. Op haar website vind je nog veel meer bruikbaar Engelstalig Bijbelmateriaal voor gezin, school en kerk: www.take1moment.weebly.com
divider

Tenslotte

Op de wijs van 'Ik ga slapen ik ben moe' maakte BijbelsOpvoeden enkele jaren geleden het volgende Biddaglied:
Het is Biddag in de kerk
Voor wat groeit en voor het werk.
Heere, geef op deze dag
Dat ik tot U bidden mag.

Geef ons eten elke dag.
En dat ik steeds groeien mag.
Help ons bij ons daag’lijks werk,
Thuis, op school en in de kerk.

Geef Uw zegen bij Uw Woord.
Elke dag wordt Het gehoord.
Maak mij van de zonden vrij.
Geeft U een nieuw hart aan mij.

Het is Biddag in de kerk
Voor wat groeit en voor het werk.
Heere, geef toch elke dag
Dat ik voor U leven mag.
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet