Bezoek onze website

Liefde

Door Valentijn (D.V. 14 februari) en de zogenoemde MarriageWeek (D.V. 7-14 februari) gaat het in de maand februari op school en in het gezin regelmatig over liefde. De liefde die onze kinderen en jongeren in de samenleving zien en horen, staat vaak haaks op Bijbelse liefde en draait meestal meer om lust dan om liefde. Dat is recent weer pijnlijk naar voren gekomen. Daarom is het goed om als ouder, leerkracht of JV-leidinggevende vanuit de Bijbel met kinderen en jongeren na te denken over wat echte liefde is en wat dat betekent voor de omgang met elkaar in verkering en huwelijk. In deze nieuwsbrief laten we je weten wat hierover aan nieuw Bijbelmateriaal (8-16 jaar) is gemaakt. Ook het Bijbelrooster bij het wakker worden (GoedeMorgenMomentjes) heeft als thema: liefde. Met jonge kinderen (2-8 jaar) willen we de komende maand nadenken over Salomo.
divider
LiefdeWatIsGezinsmomentObjectles(002)

Leven vanuit Bijbelse liefde

Het volgende nieuwe Bijbelmateriaal is gemaakt:
1. Een Bijbelrooster (8-18 jaar) voor twee weken om met kinderen en jongeren na te denken over Bijbelse liefde.
2. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school en kerk) (8-18 jaar) over de vraag: Wat is liefde? Aan de hand van Bijbelse gegevens leer je kinderen nadenken over liefde die op jezelf gericht is (eigenliefde) en liefde die op de ander gericht is (Bijbelse liefde).
3. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school en kerk) (10-18 jaar) over wat de Bijbel zegt over het omgaan met elkaar in verkering en huwelijk. Met vraagkaartjes voor een gesprekspot over liefde en relaties.
4. Er zijn Bijbelteksten om te kleuren (1 Korinthe 13:1-8, Genesis 2:24, 1 Korinthe 13:13) en te leren (Genesis 2:24, 1 Korinthe 13:13).
5. Ook vind je een Bijbelse kijktafel bij het thema huwelijk en liefde.
6. Het Bijbelrooster bij het wakker worden (GoedeMorgenMomentjes (8-15 jaar)) voor de maand februari heeft ook als thema 'liefde'.
Eerder gemaakt materiaal dat handreikingen biedt bij de seksuele opvoeding, vind je via de product-tag 'seksuele opvoeding'.

Weerbaar tegen verkeerde seksualiteit

Na de mediaberichten van vorige week stellen ouders de vraag: 'Hoe maak ik mijn kind weerbaar op het gebied van seksualiteit? Kan ik iets doen om te zorgen dat het sterk genoeg is om nee te zeggen tegen verkeerde seksuele handelingen?' Er is een achtergrondartikel geschreven dat handreikingen geeft. Je vindt acht bouwstenen waarmee je kunt werken aan seksuele weerbaarheid. Ook vind je titels van boeken die je daarbij kunt gebruiken.

Salomo

Om met jonge kinderen twee weken stil te staan bij het leven van Salomo vind je: een Bijbelrooster en een overzicht van het Bijbelonderwijs (met Bijbelse vertelling, Psalmversjes, Bijbelliederen, Bijbelse kijktafel, Bijbelteksten om te leren (1 Koningen 3:9a en Mattheüs 12:42), kleurplaten en ander verwerkingsmateriaal).
divider
Lijdenstijdpakketjbgg(002)

Uitwisselen: Lijdensweken en Biddag

1. D.V. 27 februari is de eerste Lijdenszondag. Samen met JBGG maakte Bijbels Opvoeden Bijbelmateriaal voor de Lijdensweken en het Paasfeest rond het thema: Waar is het Lam? Je vindt een compleet pakket met Bijbelleesrooster, Lijdensweekkalender en verwerkingsmateriaal. Het is voor 16,50 euro te bestellen via www.jbgg.nl/lijdenstijd
2. Het landelijke thema voor de aanstaande Biddag (D.V. 9 maart) is 'Blijven bidden' naar aanleiding van Daniël (Daniël 6). We zijn bezig om voor gezin, kerk en school Bijbelmateriaal bij dit thema te maken. In de volgende nieuwsbrief zal dit gepresenteerd worden. Wil je eerder over dit materiaal beschikken, houd dan de website in de gaten (product-tag 'bidden en biddag').
divider

Tenslotte

'Het verlangen van lust is nemen. Het verlangen van liefde is geven. God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn Zoon gaf. Jezus had Zijn Vader en Zijn Kerk zo lief, dat Hij Zichzelf gaf. De ander liefhebben kan alleen door Hem. De beste brandstof voor liefde is een verborgen omgang met God. Laat die Bijbelse liefde jouw motor zijn'.
(Uit: Verkeringsreis - Bijbelse navigatie voor je verkeringstijd)
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet