Bezoek onze website

Eindejaarsnieuwsbrief: kind & rouw

De vorige nieuwsbrief ging over het thema: sterven - begraven - weer opstaan. In aansluiting daarop gaat deze nieuwsbrief over het thema rouw. Er is voor dit thema gekozen vanwege de laatste maand van het jaar waarin kerkelijke gemeenten hun doden herdenken en het sterven van geliefden extra gevoeld wordt door de feestdagen. Daarnaast vind je in deze nieuwsbrief aandacht voor Advent en Kerstfeest. Aanstaande zondag is het de eerste Adventszondag.
divider
FotoNieuwsbriefRouw

Rouw en Advent

Het materiaal rond het algemene thema 'sterven-begraven-weer opstaan' is aangevuld met meer persoonlijk materiaal dat je kunt gebruiken wanneer het sterven dicht bij je kind gekomen is. Er leven dan vaak veel vragen bij ouders, zoals: hoe kun je je kind bij alles rond sterven en begraven betrekken? Hoe rouwen kinderen? Hoe kan ik mijn kind daarbij begeleiden? Op de website is het volgende materiaal daarvoor geplaatst (de gekleurde woorden bevatten een link):
1. Een achtergrondartikel voor ouders over kinderen en rouw. Met handreikingen om kinderen te begeleiden in hun rouwproces.
2. Een overzicht van welke (voor)leesboeken er zijn om met je kinderen over verdriet en rouw na te denken en in gesprek te gaan. Verhalen helpen kinderen die het uiten van emoties moeilijk vinden om woorden te geven aan hun gevoelens.
3. Een Bijbelleesrooster om een week lang met je kinderen stil te staan bij rouw en om met elkaar troost te zoeken in Gods Woord.
4. Een Bijbelse kijktafel voor de periode rond het overlijden van een geliefde met de tekst uit Psalm 10: 'Gij ziet het immers, want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve'.

Rond het thema 'Advent en Kerstfeest' kun je vanuit voorgaande jaren veel materiaal op de website vinden. Als je de tag 'Advent en Kerstfeest' aanklikt, krijg je een overzicht ervan. De volgende nieuwe materialen zijn daar aan toegevoegd:
1. Een Bijbelleesrooster voor de vier Adventsweken (voor ouders die het gezinsboek Wijzer... op weg naar het Kerstfeest in een voorgaand jaar al hebben gelezen). Je vindt voor elke Adventszondag een stukje uitleg bij een Bijbelgedeelte om voor te lezen en een Bijbelopdracht om met elkaar te doen. Voor de overige dagen van de week vind je een Bijbelgedeelte om te lezen dat aansluit bij het thema van de Adventszondag.
2. Een Gezinsmoment voor de vier Adventszondagen, aansluitend bij het beeld 'van knop tot bloem' dat vaak in (catechismus)preken gebruikt wordt om de steeds helderder openbaring van de aankondigingen van de geboorte van de Heere Jezus in het Oude Testament duidelijk te maken.
3. Een Bijbelse kijktafel voor de vier Adventsweken (zie afbeelding).
4. Een kleurplaat van de herders uit Lukas 2.
KijktafelAdventNieuw

Uitwisselen

D.V. in de laatste week van december zal de volgende nieuwsbrief verschijnen. Daarin zal aandacht zijn voor de laatste week van het oude jaar en het begin van het nieuwe jaar. Heb je materiaal dat bruikbaar is voor deze dagen en dat ook voor andere ouders geschikt kan zijn? Geef dit dan voor half december door via info@bijbelsopvoeden.nl zodat het in de nieuwsbrief meegenomen kan worden en ook andere ouders er hun voordeel mee kunnen doen.
divider

Tenslotte: citaat

Een treffende omschrijving van de betekenis van Advent voor mensen die tussen Christus' eerste en tweede komst leven, vind je in Paulus' brief aan Titus: 'Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus'.
divider
Bezoek onze website