Bezoek onze website

Begrijpend Bijbellezen

Welke opdracht geeft de Heere in Deuteronomium 6? Om Zijn Woord en Wet aan kinderen bekend te maken. Dat betekent onder andere: kinderen leren Bijbellezen. Kinderen leren om de Bijbel begrijpend te lezen! Misschien hebben we wel te lang geleund op kinderbijbels, dagboeken en Bijbelroosters - hoewel dit waardevolle hulpmiddelen zijn! Ik zocht naar mogelijkheden om kinderen zelfstandig de Bijbel te leren onderzoeken. In deze nieuwsbrief lees je daar meer over. Verder vind je Bijbelmateriaal voor de periode rond Koningsdag / Bevrijdingsdag en tips voor de meivakantie.
divider
NieuwsbriefMei

Bijbellezen (7-18 jaar)

Een leerkracht: 'Ik wil de kinderen van mijn groep leren om zelfstandig de Bijbel te lezen. Hebt u daar hulpmiddelen voor?'
Een moeder van pubers: 'Mijn kinderen vinden Bijbelstudie saai, want steeds hetzelfde. Is er materiaal dat meer afwisseling biedt?'
Deze vragen vormden de aanleiding om een artikel te schrijven over Bijbellezen waarin je handreikingen vindt voor opvoeders in gezin, school en kerk. Daar kwamen ook nieuwe producten uit: 23 Bijbelleeskaarten voor kinderen (7-11 jaar) en 26 Bijbelstudiekaarten voor jongeren (11-18 jaar). Deze kaarten stimuleren kinderen en jongeren om zelfstandig een gelezen Bijbelgedeelte te onderzoeken. Ze worden dus niet door een dagboek bij de hand genomen, maar denken zelf na over wat er staat, wat het betekent en wat de betekenis ervan is voor ons nu. Deze kaarten zijn gemaakt voor gebruik in gezinsverband of groepsverband, maar kunnen daarna ook zelfstandig gebruikt worden. Ze leren kinderen om vragen te stellen aan en antwoorden te zoeken in het gelezen Bijbelgedeelte.

Koningsdag en Bevrijdingsdag

- Voor de periode rond Koningsdag is voor jonge kinderen (2-8 jaar) Bijbelonderwijs gemaakt rond koning Hizkia. Je vindt een Bijbelrooster voor tien dagen en Bijbelonderwijs met de gebruikelijke onderdelen: Bijbelse vertelling, Bijbeltekst, Bijbellied of Psalmvers, Bijbelse kijktafel en Bijbelse verwerking.
- Voor oudere kinderen (8-14 jaar) is een werkblad gemaakt om de profeten en koningen uit het Oude Testament in de juiste tijd te kunnen plaatsen.
- Meer materiaal voor Koningsdag vind je via de product-tag 'Koningsdag'.
- Rond Bevrijdingsdag kun je gebruik maken van het thema 'De HEERE regeert': Gods leger en Gods schild. Van eerdere jaren vind je ook Bijbelmateriaal voor deze periode: 'oorlog en bevrijding'.

Meivakantie

- De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur waardoor dingen uit het dagelijkse leven voor kinderen vaak onbekend zijn. Dit kan het begrijpend Bijbellezen belemmeren. Ik vroeg me af: hoe kunnen we de Bijbelse tijd en cultuur dichter bij kinderen brengen? In dit artikel vind je daarvoor een aantal handreikingen, waaronder ook uittips voor (bijvoorbeeld) de meivakantie om kinderen in aanraking te brengen met aspecten van de Bijbelse tijd en cultuur.
- De nieuwe Goede-Morgen-Momentjes (Bijbelrooster bij het wakker worden (8-15 jaar)) voor de maand mei staat ook online! Het thema is 'verbonden': met je land (rond Bevrijdingsdag), met je gezin (rond Moederdag), met je gemeente en met de hemel (rond Hemelvaartsdag).
divider

Uitwisselen

1. We zijn op zoek naar een vrijwilliger die kleurplaten wil tekenen bij een Bijbelse geschiedenis - in samenwerking met degene die het Bijbelonderwijs voor jonge kinderen maakt. Ben jij of ken jij zo iemand? Neem contact op via info@bijbelsopvoeden.nl of stuur een PB via Instagram.
2. De twee laatste nieuwsbrieven zijn niet bij alle abonnees aangekomen. Het lijken vooral de Kliksafe-adressen te zijn waar de nieuwsbrief niet is ontvangen. Inmiddels heeft Kliksafe een en ander aangepast, waardoor het nu beter zou moeten gaan. Heb je de vorige nieuwsbrief gemist met materiaal voor de 50 dagen van Pasen naar Pinksteren? Je kunt deze hier nalezen.
3. De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. in de week van Hemelvaartsdag. Heb je Bijbelmateriaal voor Hemelvaartsdag en Pinksterfeest dat ook voor andere opvoeders geschikt kan zijn? Stuur het in via info@bijbelsopvoeden.nl !
divider

Tenslotte

Jakobus Koelman (1632-1695) over Bijbellezen: 'Laat hen dagelijks Gods Woord lezen en doe hen daarvan iets onthouden. Laat hen antwoord geven op uw vragen, laat hen zelf vragen stellen over wat ze niet begrijpen of geef enige toepassing van wat gelezen is'.

   divider

   Bezoek ons op de website of op Instagram

   website instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet