Bezoek onze website

Op reis

Misschien duurt het begin van de zomervakantie bij jou nog even. Toch ontvang je nu alvast de zomernieuwsbrief. Zo kun je als ouder nog voor de vakantie kiezen welk materiaal je wilt gebruiken en dit printen/klaar leggen. En zo kun je als leerkracht kijken welk materiaal je nog in de laatste schoolweken kunt gebruiken.
Deze nieuwsbrief heeft als thema: reizen. Je vindt materiaal om minstens vier weken bezig te zijn met de zendingsreizen van Paulus (inclusief een prachtig spel!). Er is ook materiaal gemaakt om Bunyans Christenreis in de zomervakantie (thuis) of de laatste weken van het cursusjaar (school) met kinderen te lezen. En tenslotte vind je Bijbelmateriaal voor als je met kinderen een vakantiereis maakt en over hun levensreis.
Nog even over de laatste weken van het schooljaar: vorig jaar is er onder meer een Bijbelrooster voor de afronding van het schooljaar gemaakt en een kaart om de leerkracht te bedanken. Voor leerkrachten staat er een bladwijzer met Bijbeltekst online om aan kinderen mee te geven. Je kunt alles voor deze laatste schoolweken vinden via de product-tag 'afronding basisschool(jaar)'.
Hieronder vind je in de rubriek 'uitwisselen' mooi materiaal dat door andere opvoeders beschikbaar is gesteld voor gebruik in de vakantieweken. Wat is het waardevol om in de zomervakantie met kinderen (extra) tijd te maken voor Gods Woord!
divider
NieuwsbriefZomer1

Paulus' zendingsreizen

Om de komende tijd met elkaar meer te leren over Paulus' zendingsreizen vind je op de website:
- een totaaloverzicht van het Bijbelonderwijs bij dit thema (met onder andere suggesties voor Bijbelse vertellingen, Psalmversjes en Bijbelliederen, Bijbelteksten om te leren, Bijbelse kijktafel en ander verwerkingsmateriaal).
- een Bijbelrooster voor twee weken bij de eerste en tweede zendingsreis en een Bijbelrooster bij de derde zendingsreis en de reis naar Rome.
- een Bijbels bordspel om de gebeurtenissen tijdens Paulus' zendingsreizen te leren en te herhalen. Je kunt het materiaal zelf printen om dit spel te spelen: het spelbord, de vraagkaartjes en de spelregels.

Bunyans Christenreis

In de zomervakantie wordt er meer (voor)gelezen dan in schoolweken. Wat is het mooi om een klassieker te pakken! Er is materiaal gemaakt om Bunyans Christenreis met kinderen te lezen.
1. Allereerst is op een rij gezet wat er allemaal aan materiaal is dat je kan helpen bij het lezen en bespreken van De Christenreis met kinderen. Maak je eigen keuze uit dit overzicht.
2. Er is best wel wat materiaal voor kinderen die kunnen lezen en schrijven, maar niet voor jonge kinderen. Daarom heeft Marleen (@marleenvissch) 16 kleurplaten gemaakt bij Bunyans Christenreis (1-4, 5-8, 9-12 en 13-16) en een overzichtsplaat van heel de reis van Christen.
3. Uit een gehouden peiling op Instagram bleek dat er behoefte is aan een leeswijzer bij De Christenreis. Je vindt daarin: een Bijbelgedeelte om het lezen mee te beginnen, een Bijbeltekst om erbij te leren en gespreksvragen voor peuter, schoolkind en tiener.

Vakantiereis en levensreis

Via de product-tag 'zomervakantie' vind je allerlei materiaal dat je gebruiken kunt als je met kinderen op vakantie gaat: een Bijbelrooster voor een vakantie bij het bos of bij de zee, een Bijbelmoment voor een vakantie in de bergen en dergelijke. Maar ook voor als je thuisblijft (een Bijbelmoment over rust en schaduw bijvoorbeeld) of een dagje uit gaat (Bijbelmoment over een kasteel, de schaapskudde of een pluktuin bijvoorbeeld).
Ook als je met kinderen wilt nadenken over hun levensreis vind je handreikingen op de website. Bijbelmateriaal genoeg om het dagelijkse leven in een hoger perspectief te zetten en Gods Woord dicht aan het hart van kinderen te leggen.

Heidelbergse Catechismus

De Tien Geboden zijn de achterliggende maanden voorzien van een gezinsmoment (voor thuis) en objectles (voor school en kerk) met een Bijbelrooster. D.V. na de zomervakantie hopen we verder te gaan met het gebed. Bij Vraag&Antwoord 115 van Zondag 44 vind je nu ook een gezinsmoment/objectles met Bijbelrooster: van gebod naar gebed.
divider
NieuwsbriefZomer2

Uitwisselen

1. Al een paar keer is er gevraagd of BijbelsOpvoeden ook een Bijbelrooster of dagboek heeft dat 's morgens bij het wakker worden door kinderen gebruikt kan worden. Veel dagboekjes en Bijbelroosters vindt men daarvoor niet zo geschikt vanwege de lengte, terwijl het wel heel belangrijk is dat er bij het wakker worden een persoonlijk moment van bidden en Bijbellezen is. In de achterliggende tijd is samen met Jacqueline gewerkt aan 'Goede Morgen Momentjes' (8-14 jaar): een paar Bijbelverzen om te lezen, een korte vraag en een aandachtspunt om mee te nemen naar het morgengebed of de nieuwe dag in. Dit eerste deeltje is speciaal voor de zes weken zomervakantie geschreven. Doordat er minder tijdsdruk is, geeft de zomervakantie gelegenheid om het persoonlijk bidden en Bijbellezen te oefenen. We zijn heel benieuwd hoe je dit nieuwe initiatief vindt en of er behoefte is aan een vervolg. Dus laat ons dat weten!
2. Hanneke heeft met haar gezin vakantie bij de boer gehouden en speciaal daarvoor een Bijbelrooster geschreven dat ze beschikbaar stelt voor iedereen: leren van het boerenleven.
3. De achterliggende tijd zijn er weer ontzettend veel nieuwe kleurplaten op de website geplaatst, dankzij 'ontmoetingen' op Instagram met tekenaars. Ze zijn beschikbaar gesteld door: @rienekebuwalda, Judith van @je_lettert en Irene van @letterfantasie.
4. Iedereen die aan materiaal voor deze nieuwsbrief heeft meegewerkt, heel hartelijk dank! De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. de tweede helft van augustus. Heb je materiaal voor andere opvoeders of behoefte aan bepaald materiaal? Geef het door via info@bijbelsopvoeden.nl
divider

Tenslotte

'Uw kinderen zijn in de dagen van hun jeugd ontvankelijk voor indrukken, die hen heel hun leven kunnen bijblijven. Ze worden gevormd, zoals klei door het zegel dat erin gedrukt wordt. Nu is het de tijd om het zegel van de levende God op hen te zetten. Bedenk waarvoor uw kinderen in deze wereld bestemd zijn: zij moeten een zaad zijn dat de Heere zal dienen (Psalm 22)'.
(Matthew Henry in: Een huis voor de Heere - huisgodsdienst in praktijk)
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram