Bezoek onze website

De kerk na Pinksteren: toen en nu

Wat een rijk getuigenis gaat er toch uit van de eerste christengemeente aan het begin van het Bijbelboek Handelingen! Elk jaar weer vind ik het indrukwekkend om dat te lezen. En wat is het mooi om daar ook met kinderen bij stil te staan. In deze nieuwsbrief vind je voor jonge kinderen nieuw Bijbelmateriaal over de eerste christengemeente en over het leven en de bekering van Saulus. Voor oudere kinderen is hierbij verdiepend Bijbelmateriaal gemaakt rond het thema: kerk en wereld. In de serie Tien Geboden is nieuw materiaal bij het tiende gebod geplaatst. En: het kwartet bij de Tien Geboden is af! In de rubriek 'uitwisselen' nog meer nieuwtjes.
divider

Eerste christengemeente

Na Pinksteren is het mooi om met kinderen verder te lezen en meer te leren over de eerste christengemeente. Je vindt:
- een totaaloverzicht van het Bijbelonderwijs bij dit thema (met onder andere suggesties voor Bijbelse vertellingen, Psalmversjes en Bijbelliederen, en verwerkingsmateriaal).
- een Bijbelrooster voor tien dagen om te lezen. Je vindt daarbij voor elke dag een hart (symbool voor de liefde tot God en de naaste bij de eerste christengemeente) die je kunt kleuren en opplakken en waar je een Bijbelse kijktafel van kunt maken.
- Bijbelteksten om te leren, uitgewerkt in pictogrammen en gebaren: Psalm 100 vers 2a, Handelingen 2 vers 47b, Handelingen 4 vers 29b, Romeinen 10 vers 17 en Psalm 133 vers 1.
- heel veel nieuwe kleurplaten voor zowel jongere kinderen als oudere kinderen. Teveel om hier te noemen ;-) Je vindt ze onder materialen in de categorie 'Bijbelteksten' bij het boek Handelingen.

Saulus

Wie over de eerste christengemeente nadenkt, kan niet om Saulus' leven en werk heen. Ook rond dit thema vind je voor twee weken:
- een totaaloverzicht van het Bijbelonderwijs (met onder andere suggesties voor Bijbelse vertellingen, Psalmversjes en Bijbelliederen, en verwerkingsmateriaal).
- een Bijbelrooster voor tien dagen om te lezen.
- een Bijbelse kijktafel om te maken.
- een kleurplaat voor jonge kinderen en voor oudere kinderen bij Handelingen 9:1-9.
- Bijbelteksten om te leren, uitgewerkt in pictogrammen en gebaren: Handelingen 9 vers 4b en 6a, 1 Timotheüs 1 vers 15.

De kerk in de wereld

1. Bovengenoemde Bijbelroosters zijn ook geschikt voor oudere kinderen. Bij elke dag staan een feitvraag voor peuters, gespreksvragen voor schoolkinderen en een vraag of stelling voor tieners. Om met oudere kinderen (6-14 jaar) te verdiepen vind je materiaal rond het thema 'kerk en wereld': - een Bijbelrooster met elke dag een stukje uitleg om voor te lezen.
- een gezinsmoment voor thuis en een objectles voor school of kerk over: geen vriend van de wereld, wel vriendelijk voor de wereld.
- een gezinsmoment (thuis) en objectles (school en kerk) over de aantrekkingskracht van de wereld op de kerk en van de kerk op de wereld.
- Romeinen 12 vers 2 om te leren en een kleurplaat bij deze tekst voor oudere kinderen en voor jongere kinderen.
2. Wil je met kinderen uitgebreider stilstaan bij de kerk dan vind je daarvoor via de product-tag 'kerk' het Bijbelmateriaal van voorgaande jaren.

De Tien Geboden

1. Aan de serie over de Tien Geboden voor oudere kinderen (6-14 jaar) is het tiende gebod toegevoegd: een Bijbelrooster om een week lang over dit gebod te lezen, een Bijbelse kijktafel, een gezinsmoment (thuis) en objectles (school en kerk) bij Zondag 44 van de Catechismus en leerondersteuning om dit gebod uit het hoofd te leren (Exodus 20:16).
2. Het kwartet van de 'Tabernakel' dat BijbelsOpvoeden heeft gemaakt, is professioneel gedrukt en tegen betaling verkrijgbaar. Bij het kwartet 'Tien Geboden' hebben we dat anders gedaan: je kunt het hier gratis downloaden, het zelf op karton printen, de plaatjes door de kinderen in laten kleuren en vervolgens lamineren. Met het oog op de toekomst vinden we het fijn om te horen welke vorm jou meer aanspreekt.
divider

Uitwisselen

1. Zondagsschooljuf Liesbeth heeft alle Bijbelteksten van Onderbouw Rooster C van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde grondslag voorzien van leerondersteuning in de vorm van pictogrammen en gebaren. Het document met alle Bijbelteksten van dit rooster staat op de website en vind je via deze link. Inmiddels is er met de Bond van Hervormde Zondagsscholen overleg geweest om ook het rooster van volgend jaar bij leven en welzijn op deze wijze uit te werken.
2. Van het Middenbouwrooster zijn de resterende Bijbelteksten van dit seizoen op de website geplaatst. Gebruik je zelf een ander rooster? Laat het weten, mogelijk kunnen er meerdere roosters uitgewerkt worden!
3. Juf Janine, die de Psalmkaarten met uitleg tekent, is voor de kinderen van haar kerk begonnen aan een nieuwe serie: catechismuskaarten met uitleg. Het is fijn dat deze op de website geplaatst mogen worden, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Hier een voorproefje van Zondag 2.
4. De volgende nieuwsbrief is de zomernieuwsbrief! Deze verschijnt D.V. over vier weken met het thema: reizen. Je vindt Bijbelmateriaal om in de zomermaanden met kinderen stil te staan bij de zendingsreizen van Paulus en bij de Christenreis van Bunyan. Heb je hier weleens met kinderen over gewerkt en tips of materiaal voor andere opvoeders? Geef het door via info@bijbelsopvoeden.nl
divider

Tenslotte

Om over na te denken: 'Misschien vinden we in het leven van de eerste christengemeente het eigenlijke antwoord op de vraag, waarom het christelijk geloof zich zo snel heeft verbreid in de eerste eeuw'.
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram