Bezoek onze website

Koningslied

De inhoud van het nieuwe Koningsspelenlied zal je niet ontgaan zijn. In de vorige nieuwsbrief ging het over seksuele opvoeding naar aanleiding van de tv-serie 'Gewoon. Bloot.' Opnieuw blijkt hoe belangrijk het is om onze kinderen een Bijbelse visie op seksualiteit mee te geven en een houding aan te leren van nadenken over dat wat gezegd of gezongen wordt. Het lied 'Neem mijn leven, laat het Heer' zingt in het derde couplet zo treffend: ‘Neem mijn stem, opdat mijn lied, U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer’, mijn lippen rein dat zij Uw getuigen zijn’. Dit vers kun je gebruiken om het Koningsspelenlied van nu met kinderen te bespreken wanneer ze ermee in aanraking zijn gekomen. Handvatten hiervoor vind je in het Bijbelmoment (geschikt voor gezin en school) dat speciaal hiervoor gemaakt is. En natuurlijk vind je daar ook een alternatief Koningslied dat je met elkaar kunt zingen. Een lied dat hulde biedt aan de aardse koning, maar ook aan de hemelse Koning. Rond dat thema is meer materiaal gemaakt voor de periode van Koningsdag. Ook in de serie 'Van Pasen naar Pinksteren' (voor jonge kinderen) gaat het de komende twee weken over de Heere Jezus als Koning. In deze nieuwsbrief lees je er meer over.
divider

Van Paasfeest naar Pinksterfeest

1. Na het Feest van de Eerstelingen (ons Paasfeest) moest het volk Israël 50 dagen tellen (Leviticus 23:15-16). Dan vond het Wekenfeest plaats (ons Pinksterfeest). Precies op het Feest van de Eerstelingen staat de Heere Jezus op uit het graf en is Hij de Eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn (1 Korinthe 15). Ook toen gingen de Israëlieten tellen. En op de vijftigste dag? Toen kwam de Heilige Geest: als de dag van het Pinksterfeest VERVULD werd (Handelingen 2). Tel je al mee met de 50 dagen van Pasen naar Pinksteren?
Je kunt dit doen met het gezinsdagboek voor de 50 dagentijd: Wijzer... op weg naar het Pinksterfeest (8-14 jaar). Bij het boek zit een vijftigdagenkalender. Voor mensen die dit boek niet hebben/gebruiken, is een nieuwe vijftigdagenkalender gemaakt. Via de product-tag 'Van Pasen naar Pinksteren' vind je meer Bijbelmateriaal dat bruikbaar is voor deze periode.

2. Speciaal voor jonge kinderen (2-8 jaar) wordt een serie gemaakt om hen mee te nemen in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Omdat vijftig dagen voor hen nog moeilijk te overzien is, vind je vier thema's van elk twee weken. Je vindt hier een overzichtsplaat (printable) daarvan. De eerste twee weken gingen over de verschijningen van de Heere Jezus. De komende twee weken (waarin ook Koningsdag valt) gaat over de Heere Jezus als Koning (ook ter voorbereiding op Hemelvaartsdag wanneer de Heere Jezus teruggaat naar Zijn paleis en troon in de hemel). Je vindt:
- een totaaloverzicht van het Bijbelonderwijs (met onder andere de Bijbelse vertelling, een Psalmvers en Bijbellied, een Bijbelse kijktafel en kleurplaten/verwerkingskaarten).
- een Bijbelrooster voor twee weken om te lezen.
- Bijbelteksten om te leren: Psalm 47 vers 3, Jesaja 33 vers 22, Mattheüs 3 vers 2 of Mattheüs 6 vers 33a
- Bijbelteksten om te kleuren: Psalm 47 vers 3 en Jesaja 33 vers 22 en een kleurkaart bij het Gebed des Heeren vers 3.

Koningsdag

Via de product-tag Koningsdag kun je het materiaal vinden dat in voorgaande jaren voor deze periode gemaakt is. Dit jaar is het volgende nieuwe materiaal gemaakt:
- een gezinsmoment (voor thuis) en objectles (voor scholen) over Koningskinderen vanuit Psalm 45.
- een gezinsmoment (voor thuis) en objectles (voor scholen) over het zesde couplet van het Wilhelmus: 'Mijn Schild ende Betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer''. Wat zing je dan eigenlijk? Met een terugblik naar Willem van Oranje! Geschikt voor de periode rond Koningsdag of Bevrijdingsdag!
- een kleurplaat voor Koningsdag over de Koning der koningen en een kleurplaat van Willem van Oranje met de eerste zin van het zesde couplet van het Wilhelmus. Bij dit laatste thema passen ook de kleurplaten van Psalm 115:9-11 en van Psalm 115:10.

De Tien Geboden

Aan de serie over de Tien Geboden voor oudere kinderen (6-14 jaar) is het achtste gebod toegevoegd: een Bijbelrooster om een week lang over dit gebod te lezen, een Bijbelse kijktafel, een gezinsmoment (thuis) en objectles (school en kerk) bij Zondag 42 van de Catechismus, leerondersteuning om dit gebod uit het hoofd te leren (Exodus 20:15) en een kleurplaat.
divider

Uitwisselen

- Heel regelmatig vragen leidinggevenden van zondagsscholen en kinderbijbelclubs of een bepaalde Bijbeltekst in pictogrammen en gebaren uitgewerkt mag worden. Ze hebben ervaren dat kinderen met deze leerondersteuning de Bijbeltekst sneller leren en dat het langer blijft hangen. Dat heeft Liesbeth ertoe gebracht om alle Bijbelteksten uit het zondagsschoolrooster dat zij dit jaar gebruikt in pictogrammen en gebaren weer te geven. Heel waardevol! Als zij hiermee klaar is, zal dit bestand op de website worden geplaatst zodat het voor iedereen toegankelijk is.
- De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. over drie weken in verband met Hemelvaartsdag. Je vindt daarin onder meer materiaal voor de tijd rond Hemelvaartsdag en Pinksterfeest. Heb je Bijbelmateriaal dat ook voor andere ouders geschikt kan zijn? Stuur het door (info@bijbelsopvoeden.nl), zodat het beschikbaar kan worden gesteld. Ben je op zoek naar bepaald materiaal? Laat het ons weten!
divider

Tenslotte

Deze tijd kan ons zorgen geven. Bij alles wat verandert, is er één houvast: de HEERE regeert. Hij is de Koning der koningen. Hij weet in welke tijd we leven en wat er allemaal op deze wereld verandert. Maar het loopt Hem niet uit de hand. In tegendeel: Hij heeft alles in Zijn hand. Hij heeft Zijn Woord ook voor deze tijd gegeven. Er staat ook voor 2021 en verder alles in wat nodig is om te leven en te kunnen sterven. Zijn Woord is elke dag nieuw en houdbaar tot het einde van de wereld. Neem dat Woord als uitgangspunt. Woon in het Woord. Maak biddend in dat Woord de gang en treden van kinderen vast. Ze hebben het zo nodig in een tijd waarin alles in beweging is. Maar bovenal: deze Koning is het zo waard dat Hij ook uit de mond van kinderen lof en eer ontvangt. 'Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal 't schoonste lied van ene Koning zingen' (Psalm 45). Een Koningslied!
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram