Bezoek onze website

De laatste dagen

We leven letterlijk in de laatste dagen van het jaar 2021. Als het in de Bijbel over de laatste dagen gaat, wordt de tijd tussen Jezus' hemelvaart en wederkomst bedoeld. We leven dus ook letterlijk in de laatste dagen van deze wereld. BijbelsOpvoeden maakte zowel voor de laatste dagen van het jaar als over de laatste dagen van de wereld Bijbelmateriaal voor kinderen. In deze nieuwsbrief zetten we dit materiaal voor je op een rij. En we kijken ook vooruit naar het nieuwe jaar waarin we starten met een serie over christenvervolging.
divider
BijbelmomentLaatsteDagen

Kerstfeest

Misschien heb je in de Adventsweken met kinderen stil gestaan bij het geslachtsregister van de Heere Jezus en met elkaar (een stukje van) Zijn stamboom zichtbaar gemaakt. Dan weet je nu heel veel over Zijn natuurlijke familie. Mocht je in de Adventsweken niet het materiaal van Bijbels Opvoeden gebruikt hebben, dan is er een gezinsmoment over Jezus' natuurlijke familie die je tijdens de Kerstdagen (of daarvoor) kunt houden. Je kunt ook de kleurplaatjes bij Mattheüs 1:1-17 hiervoor gebruiken. Maar wat heeft deze stamboom ons te zeggen? Om daar met kinderen over na te denken is een gezinsmoment gemaakt over Jezus' geestelijke familie. In natuurlijk opzicht zijn we geen familie van de Heere Jezus, maar we kunnen wel bij Zijn geestelijke familie horen. De Heere Jezus zegt dat wie de wil van Zijn Vader doet, Zijn moeder en broer en zus is... Bij deze Bijbeltekst uit Mattheüs 12 vers 50 is leerondersteuning gemaakt zodat je deze op de Kerstdagen met elkaar kunt leren.

Van Kerst naar Nieuwjaar

Vorig jaar gaf ruim tachtig procent van de opvoeders aan na Kerstfeest in een 'gat' te vallen wat betreft huisgodsdienst. In de Adventsweken had je een Adventspakket of ander Bijbelrooster dat je als leidraad gebruikte. Maar hoe ga je nu verder?
Je vindt een Bijbelrooster voor 27 december - 1 januari rond het thema: 'De laatste dagen' met een Bijbelse verwerking (zie foto) in een gezinsmoment rond Openbaring 1 vers 8: 'Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komen zal'. Wat een troost ook voor deze tijd om te weten dat de Heere erbij is tot het einde van de wereld! Om deze Bijbeltekst met elkaar te leren, is leerondersteuning gemaakt.
Ook Bijbelmateriaal van voorgaande jaren kun je bij dit thema gebruiken. Zie daarvoor de product-tag 'wederkomst'.
Zoek je Bijbelmateriaal om te gebruiken rond de jaarwisseling, kijk dan bij de product-tag 'oud en nieuw'.

Vervolgde kerk

Voor oudere kinderen (7-14 jaar) beginnen we het nieuwe jaar met Bijbelmateriaal over christenvervolging. In de loop van januari wordt de ranglijst van Open Doors gepubliceerd en het is mooi als je dan materiaal hebt om hier met kinderen vanuit de Bijbel bij stil te staan. Bovendien kunnen wij in de huidige samenleving met slechts een aantal beperkingen veel van hen leren.
Je vindt:
- een Bijbelrooster voor twee weken met vragen voor jonge kinderen en oudere kinderen.
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school of kerk) dat laat zien dat de Heere Jezus heeft voorzegd dat christenen in deze wereld vervolgd zullen worden. In samenwerking met SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) is er ook een bemoedigingsactie voor vervolgde christenen.
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school of kerk) dat laat zien dat vervolgde christenen (in de tijd van de Bijbel - Petrus, in de tijd van de kerkgeschiedenis - Bunyan en ook nu) hun lijden met blijdschap ondergaan. Daarbij worden lijnen getrokken naar nu: wat kunnen we hierin van de vervolgde kerk leren?
- Bijbelteksten om met elkaar te leren, bijvoorbeeld Johannes 16 vers 33b, Romeinen 12 vers 12 of Openbaring 2 vers 10b.

Van kribbe naar kruis

Vorig jaar is na de jaarwisseling voor jonge kinderen (2-10 jaar) een serie gestart: 'Van kribbe naar kruis'. De reacties daarop waren erg positief, omdat je op deze manier een handreiking voor een aantal weken hebt, waarbij je het leven van de Heere Jezus leven volgt: 1. Jezus als Kind - 2. Jezus' discipelen - 3. Jezus' wonderen - 4. Jezus' gelijkenissen - 5. Jezus' gebeden (week van Biddag) - 6. Jezus' lijden (begin van de Lijdensweken). Heb je vorig jaar deze serie niet gedaan, dan kun je overwegen om die nu te behandelen. Je vindt de zes afleveringen (Bijbelrooster en Bijbelonderwijs) via de product-tag 'van kribbe naar kruis'.
divider

Uitwisselen

1. De achterliggende weken zijn (met dank aan alle tekenaars!) veel nieuwe kleurplaten voor Advent en Kerstfeest aan de website toegevoegd. Ook zijn veel nieuwe Bijbelteksten van een leerondersteuning voorzien (met dank aan alle aanvragers!). Ze staan op volgorde van de Bijbelboeken in de categorie 'Bijbelteksten'.
2. De 'Goede-Morgen-Momentjes' (een Bijbelrooster bij het wakker worden voor kinderen van 8-15 jaar) voor de maand januari zijn op de website geplaatst.
3. Met dank aan Liesbeth is voor zondagsschoolleidinggevenden en ouders bijna de leerondersteuning (pictogrammen en gebaren) gereed van het tweede halfjaar van de Bijbelteksten van rooster B3 (middenbouw) 2021-2022 van de Bond van Hervormde Zondagsscholen (rooster C3 van de onderbouw was al klaar). Dit zal eind deze week op de website geplaatst worden.
4. De achterliggende weken zijn van verschillende kanten giften voor de website binnengekomen. Daarvoor willen we alle gevers hartelijk bedanken! Alle materialen op de website kunnen gratis gedownload worden, en we willen dat niet anders. God biedt Zijn genade aan zonder prijs (Jesaja 55) en daarom vinden we dat ook Bijbelmateriaal gegrond op Gods Woord gratis moet zijn. Uiteraard kost het maken van het materiaal en het onderhouden van de website wel geld en daarom zijn we blij met de giften!
5. De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. eind januari.
divider

Tenslotte

Van harte willen we iedereen Gods zegen op het Kerstfeest en voor het nieuwe jaar toewensen!
Gods Geest werkt altijd door 't geschreven Woord,
Om Christus' wil naar 's Vaders welbehagen.
Gods Geest werkt nog! En 't Woord zal vruchten dragen!
Tot 't einde toe zet Hij Zijn arbeid voort!
(Christien de Priester)
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet