Bezoek onze website

Stamboom

Aanstaande zondag is de eerste Adventszondag. Heb je al Bijbelmateriaal om in de Adventsweken te gebruiken en zo met kinderen (thuis of in de klas) toe te leven naar het Kerstfeest? BijbelsOpvoeden maakte voor kinderen in de basisschoolleeftijd Bijbelmateriaal bij de stamboom van de Heere Jezus. In deze nieuwsbrief lees je er meer over.
Voor jonge kinderen is David de laatste persoon die behandeld wordt in de serie over namen uit de stamboom van de Heere Jezus. Steeds wordt de lijn getrokken naar de Davidszoon. Dit materiaal sluit aan op het Adventsmateriaal.
Tenslotte vind je in deze nieuwsbrief voor oudere kinderen een nieuw deel Goede-Morgen-Momentjes aangekondigd en nieuwe Bijbelse kleurplaten. Ook vind je voor zondagsschoolleidinggevenden en ouders een link naar leerondersteuning bij de Bijbelteksten voor het tweede halfjaar van RoosterC3 (onderbouw) van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde grondslag.
divider
AdventStamboom4(002)

Adventsweken

Het nieuwe materiaal voor de Adventsweken gaat over het geslachtsregister of de stamboom van de Heere Jezus. Je vindt:
- een Bijbelrooster (met vragen voor peuters en schoolkinderen) voor de vier Adventsweken over Zijn voorgeslacht.
Adventsweek 1: Van Adam tot Abraham
Adventsweek 2: Van Abraham tot David
Adventsweek 3: Van David tot de ballingschap
Adventsweek 4: Van de ballingschap tot Jozef en Maria.
- materiaal om bij dit Bijbelrooster een Adventskalender te maken. Je vindt bij 22 personen uit de stamboom een kleurplaatje om te kleuren en op te plakken of op te hangen. Daarvan kun je op je eigen manier een stamboom maken. Een beschrijving van de twee stambomen op de afbeelding vind je bijgevoegd.
- een gezinsmoment (ook te gebruiken als objectles op school) voor Advent om dieper op het waarom en hoe van de stamboom van de Heere Jezus in te gaan.
- een gezinsmoment voor de Kerstdagen waarin je van Jezus' natuurlijke familie de overstap maakt naar Zijn geestelijke familie. Omdat de Zoon van God Mens werd, kunnen zondige mensen een zoon of dochter van God worden. Dit gezinsmoment wordt in de week voor het Kerstfeest op de website geplaatst.
Al het Bijbelmateriaal voor de Adventsweken of het Kerstfeest van dit jaar en voorgaande jaren kun je vinden via deze link.

Van David naar de Zoon van David

De achterliggende weken is voor jonge kinderen (2-10 jaar) steeds een persoon uit de stamboom van de Heere Jezus behandeld. Zo leerden ze over de rode draad van het Oude naar het Nieuwe Testament. De laatste persoon om bij stil te staan is David, waarbij steeds lijnen getrokken worden naar 'Davids grote Zoon'.
Je vindt:
- een totaaloverzicht van het Bijbelonderwijs (met onder andere suggesties voor Bijbelse vertellingen, Psalmversjes en Bijbelliederen, Bijbelteksten om te leren, Bijbelse kijktafel, kleurplaten en ander verwerkingsmateriaal).
- een Bijbelrooster voor twee weken met vragen voor peuters en basisschoolkinderen.

Goede-Morgen-Momentjes

Het nieuwe deel 'Goede-Morgen-Momentjes' - een Bijbelrooster bij het wakker worden voor kinderen van 8-15 jaar is bruikbaar voor de laatste zes weken van dit jaar. Het thema sluit aan bij de tijd van het jaar: Lofzangen. Je vindt de lofzang van Hanna (week 47), Maria (week 48), Zacharias (week 49), de engelen (week 50), Simeon (week 51) en de lofzang in de hemel uit Openbaring (week 52).
divider

Uitwisselen

1. Met dank aan Claudia Weststrate zijn er prachtige nieuwe Bijbelse kleurplaten aan de website toegevoegd! Heel fijn nu er weer meer kerkdiensten vanuit huis bijgewoond worden. Een paar voorbeelden vind je hier: Psalm 42, 1 Korinthe 5, 2 Korinthe 12,
2. Janine tekende nieuwe praatplaten bij de Heidelbergse Catechismus, die ook op de website zijn geplaatst: Zondag 16, Zondag 17 en Zondag 18.
3. Met dank aan Liesbeth is voor zondagsschoolleidinggevenden en ouders de leerondersteuning (pictogrammen en gebaren) gereed van het tweede halfjaar van de Bijbelteksten van rooster C3 (onderbouw) 2021-2022 van de Bond van Hervormde Zondagsscholen.
4. De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. na de Kerstdagen met materiaal voor het nieuwe jaar. Heb je een thema waarover je graag met kinderen zou willen werken? Of een andere vraag naar Bijbelmateriaal? Laat het weten via info@bijbelsopvoeden.nl
divider

Tenslotte

'De namen in het geslachtsregister van de Heere Jezus verwijzen naar zondige mensen. Wil Hij zulke mensen in Zijn familie? Ja! Hij schaamt Zich er niet voor om bij het geslacht van zondaren te horen. Hij wil Zich zo diep vernederen om gevallen zondaren op te rapen. Jezus' stamboom spreekt van Gods genade voor zondaren: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe' (citaat uit: Rond de kribbe - dagboek voor de Adventsweken).
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram