Bezoek onze website

Leven & Loven

'Laat mijn ziel leven en zij zal U loven', zegt de dichter van Psalm 119. We leven om te loven. Je ziet het bij Noach na de zondvloed. Hij looft God omdat Hij hem heeft laten leven! In verband met Dankdag en de Week van het Leven is dit het thema van deze nieuwsbrief en vind je Bijbelonderwijs hierover voor alle leeftijden.
Daarnaast is voor jonge kinderen de serie over Bijbelse personen uit de stamboom van de Heere Jezus uitgebreid met Rachab en Ruth. En verder is er voor oudere kinderen een nieuw deel Goede-Morgen-Momentjes en nieuw materiaal bij de Heidelbergse Catechismus. Je bent weer helemaal op de hoogte van het nieuwe materiaal op de website na het lezen van deze nieuwsbrief!
divider
NieuwsbriefOkt1

Dankdag

- In veel kerken zal er op Dankdag gepreekt worden over Noach en zijn offer na de zondvloed waarop God de regenboog geeft. Om met kinderen de Dankdagpreek voor te bereiden of te verwerken vind je voor gezin, school en kerk: een Bijbelrooster en Bijbelonderwijs (2-6 jaar) over Noach, een Bijbelrooster en gezinsmoment of objectles (6-12 jaar) over 'dankend doorgaan' met vertelschets voor leerkrachten (ook te gebruiken door predikanten), een kleurplaat, een bouwplaat, een Bijbelse kijktafel en Bijbeltekst om te leren.
Al het Bijbelmateriaal voor Dankdag vind je via deze link.
- Het nieuwe deel 'Goede-Morgen-Momentjes' - een Bijbelrooster bij het wakker worden voor kinderen van 8-15 jaar sluit aan bij Dankdag en de Week van het Leven en gaat over Danken & Bidden.

Week van het Leven

- Van 6 t/m 13 november vindt de Week van het Leven plaats - een samenwerking van NPV, Schreeuw om Leven, RMU, ChristenUnie en SGP. Speciaal voor de Week van het Leven maakte de RMU een podcast-serie voor vijf dagen. BijbelsOpvoeden maakte daarbij Bijbelstudies voor gezinnen met verwerking voor kinderen. Je kunt je aanmelden voor de podcasts via www.rmu.nu/weekvanhetleven. Daarnaast zijn ze vanaf begin november te vinden op Spotify.
- Al een poosje stond het op mijn verlanglijst om een Bijbelrooster te maken om in het gezin te gebruiken wanneer een baby wordt verwacht of wanneer een baby is geboren. Wat is er nu mooier dan juist bij zulke thema's met kinderen de Bijbel te openen. De Week van het Leven was een mooie aanleiding om deze Bijbelroosters te schrijven: 'Zwangerschap' en 'Hoera, een baby!'
Al het Bijbelmateriaal voor de Week van het Leven kun je hier vinden.

Seksualiteit & Genderideologie

- Er is een gezinsmoment gemaakt om bij God als Schepper van het leven met kinderen stil te staan: geschapen als mens. Daarbij kun je Jesaja 64 vers 8b leren en een bijpassende Bijbelse kijktafel maken.
- Ouders hebben gevraagd om handreikingen in het omgaan met de oprukkende genderideologie. Moet je hier al met kinderen over in gesprek gaan? Vanaf welke leeftijd? En hoe doe je dat dan? In de categorie 'Artikelen' is een achtergrondartikel hierover geplaatst. Ook vind je een gezinsmoment (thuis) of objectles (school en kerk) om met kinderen en jongeren (6-16 jaar) na te denken over 'geschapen als man en vrouw'. Je vindt hierbij ook Genesis 1:27 en Mattheüs 19:4b om te leren en een Bijbelse kijktafel om te maken. Er zal in de toekomst D.V. meer materiaal rond dit thema gemaakt worden. Wat tot nu toe is verschenen rond seksuele opvoeding kun je hier vinden.

Rachab en Ruth

Tot aan Advent wordt voor jonge kinderen (2-10 jaar) steeds elke twee weken een persoon uit de stamboom van de Heere Jezus behandeld. Zo leren ze over de rode draad van het Oude naar het Nieuwe Testament, waar je in de komende Adventsweken bij kunt aansluiten. Als je kind snel leert, kun je het ook voor één week gebruiken. .
Je vindt bij Rachab:
- een totaaloverzicht van het Bijbelonderwijs bij dit thema (met onder andere suggesties voor Bijbelse vertellingen, Psalmversjes en Bijbelliederen, Bijbelteksten om te leren, Bijbelse kijktafel, kleurplaten en ander verwerkingsmateriaal).
- een Bijbelrooster voor twee weken.
En bij Ruth is het volgende Bijbelmateriaal:
- een totaaloverzicht van het Bijbelonderwijs (met ook hier suggesties voor Bijbelse vertellingen, Psalmversjes en Bijbelliederen, Bijbelteksten om te leren, Bijbelse kijktafel om te maken, kleurplaten en ander verwerkingsmateriaal).
- een Bijbelrooster voor twee weken.

Heidelbergse Catechismus

Met het materiaal bij de 'Heidelbergse Catechismus' zijn we gekomen bij het gebed.
Je vindt:
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 45 Vraag&Antwoord 116 en 117: het gebed.
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 45 Vraag&Antwoord 118 en 119: het volmaakte gebed. Om kinderen te helpen om de orde van dit gebed in hun persoonlijke gebed te gebruiken, kun je werken met de hand van het gebed: de beginletter van elke vinger geeft een gebedsthema vanuit het volmaakte gebed. Om kinderen te leren bidden met de hand van het gebed zijn kaartjes aan de website toegevoegd om dit met ze voor te bereiden (met dank aan moeder Herma!). Er is ook een kleurplaat van de hand van het gebed en een poster die je kunt printen en ophangen.
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 46: het begin van je gebed. De H van hand is de H van Heere: je begint je gebed met een naam van God: je spreekt Hem eerbiedig aan.
NieuwbriefOkt2
divider

Uitwisselen: nieuwe initiatieven

1. Sinds enige maanden is op Instagram de rubriek 'Samen opvoeden' te vinden. Een opvoedingsvraag die door iemand gesteld is, kan door iedereen beantwoord worden, waarna op donderdag een samenvatting van de antwoorden (anoniem) geplaatst wordt.
2. Via WhatsApp willen we de rubriek 'Samen lezen' starten. Je zou misschien graag een opvoedingsboek willen lezen, maar komt er steeds maar niet aan toe. Door middel van een WhatsApp-groep stimuleren we elkaar en lezen we samen een opvoedingsboek. Wil je meedoen? Stuur voor 2 november een mailtje met je naam en mobiele nummer naar info@bijbelsopvoeden.nl en we voegen je aan de groep toe. Noem ook gerust een titel van een opvoedingsboek dat je zou willen lezen.
3. Er is een nieuw boekje verschenen om kinderen weerbaar te maken tegen seksueel misbruik: Lise. Het boekje is bedoeld voor kinderen van 6-10 jaar (ook geschikt voor oudere kinderen met een beperking) en hun (pleeg)ouders. Het doel is om op zachte en laagdrempelige wijze een heftig onderwerp aan te kaarten en jonge kinderen te leren wat fijn aanraken en niet fijn aanraken is. Zo leer je kinderen om ‘nee’ te zeggen als aanraken niet fijn is en dit te melden bij iemand die ze goed kennen. Een gewaarschuwd kind staat sterker in zijn of haar schoenen! Via de website www.floreschrijft.nl is alle informatie over dit boekje te vinden.
4. De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. eind november. Heb je zelfgemaakt materiaal dat je beschikbaar wilt stellen voor andere opvoeders of heb je behoefte aan bepaald materiaal? Geef het door via info@bijbelsopvoeden.nl
divider

Tenslotte

"Neem mijn leven, laat het HEER', toegewijd zijn aan Uw eer
Maak mijn uren en mijn tijd, tot Uw lof en dienst bereid'.
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram