Bezoek onze website

Vieren

Het volk van Israël wordt in de Bijbel opgeroepen om hun feestdagen te vieren. Dat geldt allereerst de kerkelijke feestdagen, maar mag ook naar persoonlijke vieringen doorgetrokken worden. 'Hoe kan ik aan het vieren van een verjaardag een meer Bijbelse inhoud geven', vroeg een moeder. In deze nieuwsbrief vind je voor alle leeftijden Bijbelonderwijs rond het thema 'vieren'.
Voor tieners vind je verder Bijbelmateriaal om na te denken (gezin-school-kerk) over alcohol. Daarnaast is voor jonge kinderen de serie over Bijbelse personen uitgebreid met Jakob en Juda. En heb je al gezien dat de Bijbelteksten van twee zondagsschoolroosters zijn voorzien van pictogrammen en gebaren ter ondersteuning bij het leren? En verder is er voor oudere kinderen een nieuw deel Goede-Morgen-Momentjes en nieuw materiaal bij de Heidelbergse Catechismus. Je bent weer helemaal op de hoogte na het lezen van deze nieuwsbrief!
divider
NieuwsbriefSeptFoto1

Bijbelse feesten

Steeds meer christelijke gezinnen gaan de Joodse feesten meevieren. Is dat een Bijbelse ontwikkeling? Begin van deze maand (de Joden vieren hun najaarsfeesten: Dag van het Bazuingeklank, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest) is aan de website is de product-tag 'Bijbelse feesten' toegevoegd. Je vindt er onder meer achtergrondartikelen die ingaan op de vraag wat we van de Bijbelse feesten kunnen leren (verrassende vergezichten) en of we ze weer moeten gaan vieren.
Om met kinderen (8-14 jaar) bij deze Bijbelse feesten stil te staan en lijnen te trekken naar ons leven, is het boek: 'Wijzer... op weg naar de wederkomst' geschreven. Heel mooi om in deze tijd van het jaar met elkaar te lezen!

Vieren

Verjaardag: Er stond al een artikel op de website met antwoord op de vraag: 'Hoe kan ik aan het vieren van een verjaardag een meer Bijbelse inhoud geven?' en Bijbelse kijktafels om daarbij te gebruiken. Via de product-tag 'Verjaardag' kun je vinden wat er allemaal is. Dit materiaal is uitgebreid met een Bijbelrooster dat je kunt lezen in de week dat er iemand jarig is en een gezinsmoment dat je rond een verjaardag kunt houden.
Herfst, Hervorming en Halloween: Voor sommige gezinnen is een nieuw seizoen een reden voor een 'feestje'. In de Bijbel worden veel lijnen getrokken van bomen en bladeren naar ons leven. Bijbelmateriaal om hier met kinderen bij stil te staan, vind je via de product-tag 'herfst': Bijbelroosters, gezinsmomenten, Bijbelteksten en dergelijke. Heel geschikt om bijvoorbeeld in de herfstvakantie te gebruiken! Vanuit eerdere jaren kun je ook veel Bijbelmateriaal op de website vinden om met kinderen in gesprek te gaan over Hervormingsdag en Halloween: zie 'reformatie en hervormingsdag' en 'halloween'. Nieuw dit jaar zijn uitdeelkaartjes om te gebruiken voor onkerkelijke kinderen.
In het nieuwe deel met 'Goede-Morgen-Momentjes bij het wakker worden' (8-15 jaar) vind je ook aandacht voor herfst en hervorming.
Dankdag: In veel kerken zal er op Dankdag gepreekt worden over Noach. Na ongeveer een jaar in de ark 'in quarantaine' te hebben gezeten, mag Noach er uit. Het eerste wat hij doet, is een offer brengen aan de Heere: dankend gaat Noach door. De lijnen naar deze tijd zijn treffend. Om met kinderen de Dankdagpreek voor te bereiden of te verwerken vind je voor gezin, school en kerk het volgende Bijbelmateriaal: een Bijbelrooster en Bijbelonderwijs (2-6 jaar) over Noach, een Bijbelrooster en gezinsmoment of objectles (6-12 jaar) over 'dankend doorgaan' met vertelschets voor leerkrachten (ook te gebruiken door predikanten), een kleurplaat, een bouwplaat, een Bijbelse kijktafel en Bijbeltekst om te leren.
Huwelijk en geboorte: Ook het huwelijk en de geboorte van een baby zijn 'vierdagen'. In de volgende nieuwsbrief vind je - in verband met de Week van het Leven - Bijbelmateriaal voor deze hoogtepunten. Daarbij zal ook aandacht gegeven worden aan het toerusten van onze kinderen voor de oprukkende genderideologie.

Alcohol

Wat zegt de Bijbel over alcohol en wat betekent dat voor ons alcoholgebruik? Het is goed om met tieners hierover na te denken. Daarvoor is het volgende Bijbelmateriaal gemaakt: een gezinsmoment (thuis) of objectles (school en kerk) over alcohol in de Bijbel (naar aanleiding van Spreuken 23), een Bijbelse kijktafel en voor jonge kinderen die meeluisteren, een kleurplaat bij Spreuken 23:34 en Efeze 5:18 om te leren. Je vindt dit Bijbelmateriaal op de website via de product-tag 'christen-zijn'.

Jakob en Juda

Tot aan Advent wordt voor jonge kinderen (2-10 jaar) steeds elke twee weken een persoon uit de stamboom van de Heere Jezus behandeld. Zo leren ze over de rode draad van het Oude naar het Nieuwe Testament en kun je daar in de komende Adventsweken bij aansluiten. Als je kind snel leert, kun je het ook voor één week gebruiken. Na Adam/Seth en Abram/Izak zijn nu Jakob en Juda aan de beurt.
Je vindt bij Jakob:
- een totaaloverzicht van het Bijbelonderwijs bij dit thema (met onder andere suggesties voor Bijbelse vertellingen, Psalmversjes en Bijbelliederen, Bijbelteksten om te leren, Bijbelse kijktafel, kleurplaten en ander verwerkingsmateriaal).
- een Bijbelrooster voor twee weken over het leven van Jakob.
En bij Juda is het volgende Bijbelmateriaal:
- een totaaloverzicht van het Bijbelonderwijs (met ook hier suggesties voor Bijbelse vertellingen, Psalmversjes en Bijbelliederen, Bijbelteksten om te leren, Bijbelse kijktafel om te maken, kleurplaten en ander verwerkingsmateriaal).
- een Bijbelrooster voor twee weken over het leven van Juda.

Heidelbergse Catechismus

Met het materiaal bij de 'Heidelbergse Catechismus' zijn we gekomen bij het gebed. Juf Janine maakte een poster van het 'Gebed des Heeren' (in twee verschillende uitvoeringen) die je kunt gebruiken bij het leren (ook in kleurplaat). Verder tekende ze bij alle verzen van het berijmde gebed des Heeren een uitlegkaart (als voorbeeld geef ik hier alleen vers 1 weer) die er ook in kleurplaat is.
Ook is dit gebed in pictogrammen gezet. Verder zijn er in de achterliggende weken (met dank aan @janine_tekent!) nieuwe 'uitlegkleurplaten' bij Zondag 9 t/m 15 van de Catechismus toegevoegd.
NieuwsbriefSeptFoto2(002)
divider

Uitwisselen

1. Er is gewerkt (met dank aan Liesbeth!) aan het maken van pictogrammen en gebaren bij twee zondagsschoolroosters van de Bond van Hervormde Zondagsscholen. Je kunt de bestanden met de leerondersteuning op de website vinden in de categorie Bijbelteksten: rooster C3 onderbouw en rooster B3 middenbouw.
2. De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. eind oktober. Heb je zelfgemaakt materiaal dat je beschikbaar wilt stellen voor andere opvoeders of heb je behoefte aan bepaald materiaal? Geef het door via info@bijbelsopvoeden.nl
divider

Tenslotte

"Het is Bijbels om op onze feestmomenten Gods grote daden, Zijn trouw en zorg voor ons te gedenken. Want Hij gaf en onderhield dat alles. Daarom dient Hij dan ook de lof en eer te ontvangen! We hebben daarbij altijd weer de leiding nodig van de Geest door het Woord en de hartelijke geloofsverbondenheid aan de Heere Jezus. Waar Hij ‘aanwezig’ is, worden de diepe tonen van liefde, ootmoed, blijdschap, verwondering, dankbaarheid en verbondenheid met de Heere en elkaar geproefd!" (Ds. J. Prins)
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram