Bezoek onze website

Leren

Een nieuw schooljaar staat voor de deur of is misschien net begonnen. Wat zal dit cursusjaar ons brengen? Misschien moet ik die vraag niet stellen en meer bij de dag leven. J.H. Gunning (1858-1940) dichtte: 'Zie daarom niet zo ver vooruit - met zuchten en met zorgen - wie héden op zijn God vertrouwt - ziet 's Heeren hulp ook morgen - Zijn trouw is elke morgen nieuw - 't was gisteren zo én heden - wie op die trouw zich gans verlaat - kan moedig voorwaarts treden.' De volledige tekst van dit prachtige gedicht vind je onderaan deze nieuwsbrief. Ik print hem uit en hang hem voor dit nieuwe schooljaar op!
Je vindt in deze nieuwsbrief voor jonge kinderen Bijbelmateriaal rond Adam en Izak. Tot aan de Adventsweken behandelen we steeds een persoon uit Jezus' stamboom. Voor alle leeftijden zal het tijdens de Adventsweken gaan over de stamboom van de Heere Jezus. Zo hebben jonge kinderen in de periode daarvoor al veel over deze personen meegekregen en kun je daar in de Adventsweken bij aansluiten.
Voor oudere kinderen vind je in deze nieuwsbrief Bijbelmateriaal rond het thema 'leren': nieuwe Goede-Morgen-Momentjes voor het begin van het schooljaar, bemoedigingskaartjes of broodtrommelbijbelteksten voor het leren op school en materiaal om de Bijbelboeken te leren.
Voor het leren van Bijbelteksten en Psalmversjes op (zondags)school zijn er weer veel nieuwe Bijbelteksten in pictogrammen en gebaren en Psalmversjes met uitleg toegevoegd!
divider
FotoNieuwsbriefSept

Adam en Izak (2-10 jaar)

Tot aan de Adventsweken wordt voor jonge kinderen steeds elke twee weken een persoon uit het geslachtsregister van de Heere Jezus behandeld. Als je kind snel leert, kun je het ook voor één week gebruiken.
We beginnen met Adam.
Je vindt:
- een totaaloverzicht van het Bijbelonderwijs bij dit thema (met onder andere suggesties voor Bijbelse vertellingen, Psalmversjes en Bijbelliederen, Bijbelteksten om te leren, Bijbelse kijktafel, kleurplaten en ander verwerkingsmateriaal).
- een Bijbelrooster voor twee weken over het leven van Adam.
Omdat Abraham al eerder aan de orde gekomen is (zie de categorie Peuters op de website - als je dit niet met je kind behandeld hebt, kun je het nu alsnog invoegen), is de tweede persoon: Izak.
Je vindt:
- een totaaloverzicht van het Bijbelonderwijs (met ook hier suggesties voor Bijbelse vertellingen, Psalmversjes en Bijbelliederen, Bijbelteksten om te leren, Bijbelse kijktafel om te maken, kleurplaten en ander verwerkingsmateriaal).
- een Bijbelrooster voor twee weken over het leven van Izak.

Nieuw cursusjaar (6-14 jaar)

1. Voor het nieuwe cursusjaar is een nieuwe 'Eerst dit! - GoedeMorgenMomentjes bij het wakker worden' (8-15 jaar) gemaakt rond het thema 'leren'. Bedankt voor alle reacties op het eerste deel! Er is duidelijk behoefte aan dergelijk materiaal! Er is gevraagd of dit ook gemaakt kan worden voor kinderen van 3-7 jaar. Ik ben nog aan het zoeken hoe dat het beste kan en zou het fijn vinden als jullie je wensen/ideeën/behoeften wilden sturen (info@bijbelsopvoeden.nl).
2. Voor schoolgaande kinderen zijn nieuwe 'broodtrommelbijbelteksten' gemaakt. Je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken om je kind te steunen of bemoedigen als het tegen het leren op school opziet.
3. Voor een basisschool op de Veluwe is bij het rooster van de te leren Psalmversjes en Bijbelteksten leerondersteuning gemaakt: bij alle Psalmversjes een psalmkaart met uitleg en bij alle Bijbelteksten pictogrammen en gebaren. De roosters van scholen verschillen onderling nogal. Hopelijk staan er veel Bijbelteksten en Psalmversjes van het rooster van je kind tussen.

Bijbelboeken leren

Voor sommige kinderen is het erg moeilijk de volgorde van de Bijbelboeken te onthouden. Toch is het heel belangrijk voor Bijbellezen en Bijbelstudie dat ze die volgorde kennen en meer weten van wat er in een Bijbelboek staat. Zodoende is het idee ontstaan om materiaal te maken dat kan helpen bij het leren van de Bijbelboeken.
Je vindt:
- een artikel met concrete tips om je kinderen de Bijbelboeken te leren: met behulp van een Bijbelboekenlied, een Bijbelboekenspel, het maken van een Bijbelboekenkast, een Bijbelboekenslinger, een Bijbelboekenlegger of een Bijbelboekentoren.
- een Bijbelboekenlegger om te printen en als bladwijzer in de eigen Bijbel te gebruiken.
- een Bijbelrooster over de Bijbel en het belang van Bijbellezen. Niet alleen op school, maar ook op zondagsschool of catechisatie en in het kerkelijke jeugdwerk zal de Bijbel weer opengaan. Dan is het goed dat kinderen beseffen waarom dit zo belangrijk is.

Heidelbergse Catechismus

Volgende keer hopen we verder te gaan met het maken van materiaal bij de 'Heidelbergse Catechismus'. We zijn gebleven bij Zondag 44 en gaan beginnen met het thema 'gebed'. Wel zijn er in de achterliggende weken (met dank aan @janine_tekent!) nieuwe 'uitlegkleurplaten' bij de eerste Zondagen van de Catechismus toegevoegd.
FotoNieuwsbriefSept2
divider

Uitwisselen

1. Op dit moment wordt er (met dank aan Liesbeth!) gewerkt aan het maken van pictogrammen en gebaren bij een tweetal nieuwe zondagsschoolroosters van de Bond van Hervormde Zondagsscholen. Je kunt deze binnen afzienbare tijd op de website verwachten (categorie Bijbelteksten).
2. In aanvulling op het materiaal voor het leren van de Bijbelboeken ben ik bezig om een gedicht te maken dat kinderen meer leert over de inhoud van de Bijbelboeken. Ik zoek iemand die bij elk Bijbelboek een kleine vierkante tekening wil maken die meer leert over de inhoud van het Bijbelboek en aansluit bij het gedicht. Ben jij of ken jij een tekenaar die dit wil doen? Neem dan even contact op!
3. De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. eind september. Heb je zelfgemaakt materiaal dat je beschikbaar wilt stellen voor andere opvoeders of heb je behoefte aan bepaald materiaal? Geef het door via info@bijbelsopvoeden.nl
divider

Tenslotte

Het is voldoende voor één dag
Te bidden en te zorgen
Wat heden u ontmoeten moog'
Denk daarbij niet aan morgen!

Het is genoeg, dat elke dag
Zijn last is toegemeten;
Die heden zorgt, zal stellig u
Ook morgen niet vergeten!

Hij geeft voor deze dag u brood
en kracht en licht en leven!
Zou Hij niet morgen evenzeer
U, wat u goed is, geven?

Zie daarom niet zo ver vooruit
Met zuchten en met zorgen;
Wie heden op zijn God vertrouwt,
Ziet 's HEEREN hulp ook morgen!

Zijn trouw is elke morgen nieuw.
't Was gisteren zo én heden.
Wie op die trouw zich gans verlaat,
Kan moedig voorwaarts treden!

En is de laatste stap gedaan,
De laatste band verbroken,
Dan roepen wij met blijdschap uit:
Heer', niets heeft ons ontbroken!

J.H. Gunning (1858-1940)
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram