Bezoek onze website

Nieuw schooljaar

Een nieuw schooljaar is net begonnen of staat voor de deur. Wat zal dit schooljaar brengen? Zullen de kinderen steeds naar school kunnen of worden we weer geroepen tot thuisonderwijs? 'Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld wordt, ziende op de overste Leidsman' (Hebreeën 12:1). 'Leer ons volgen zonder vragen... Leer ons slechts het heden dragen met een rustig kalme moed'.
In deze nieuwsbrief vind je materiaal om met kinderen stil te staan bij het nieuwe schooljaar. Ook lees je over nieuw materiaal om peuters thuis Bijbelonderwijs te geven. Verder zijn voor tieners de Spreukenbijbelstudies weer beschikbaar. Een aanrader om ze te wapenen tegen de verleidingen en te leren leven uit Gods Woord! Ook voor opvoedingsgroepen vind je nieuw materiaal.
divider
Foto1NieuwbriefSept
Nieuw schooljaar
1. Vanuit voorgaande jaren stonden er al Bijbelleesroosters voor het begin van het nieuwe schooljaar op de website: Naar school met Salomo en Op orde met Jozua. Daar is nu een Bijbelrooster aan toegevoegd: Leren met David. (Let op: een Bijbelleesrooster geeft ook een leesstukje bij een Bijbelgedeelte. Een Bijbelrooster heeft alleen vragen om bij een Bijbelgedeelte in gesprek te gaan.) Het nieuwe Bijbelrooster kan ook door leerkrachten in de klas gebruikt worden.
2. Bij dit Bijbelrooster vind je 1 Samuël 18 vers 14 om te leren: 'En David gedroeg zich voorzichtig [=verstandig] op al zijn wegen; en de HEERE was met hem'. Ook een mooie Bijbeltekst om met elkaar te leren als je nog vakantie hebt.
3. Je vindt ook een Bijbelmoment bij Psalm 23 van David om met elkaar te houden. Ook dit is zowel voor schooldagen als voor vakantiedagen geschikt.
4. Een mooie Psalm om het schooljaar mee te beginnen, is Psalm 23: 'De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken'. Wat zingt David? En wat betekent deze Psalm voor ons (zie ook het Bijbelrooster)? Om deze prachtige onberijmde Psalm met kinderen uit het hoofd te leren, vind je bij elk vers een kleurkaart: vers 1, vers 2, vers 3, vers 4, vers 5 en vers 6. Als je bij elk vers dat je met elkaar leert de kleurkaart ophangt, krijg je een slinger van Psalm 23.
5. Op (zondags)school leert je kind elke week een Psalmversje of Bijbeltekst. Heb je de pictogrammen als leerondersteuning bij een Bijbeltekst of de kleurkaarten als leerondersteuning bij een Psalmvers al gevonden? Je vindt ze via deze link. Je kunt via het contactformulier op de website (of een PB op Insta) ook Psalmversjes of Bijbelteksten aanvragen. Als de basisschool van je kind(eren) de methode 'Hoor het Woord' gebruikt, zullen de teksten en psalmversjes voor groep 1 en 2 allemaal op de website (komen te) staan. Een basisschool heeft namelijk gevraagd of deze uitgewerkt kunnen worden en daaraan is in de achterliggende tijd gewerkt. Geef aan andere ouders, de leerkracht van je kind of de directeur van de basisschool door dat leerkrachten/ouders hier leerondersteuning kunnen vinden!
6. Gaat je kind de Heidelbergse Catechismus leren en vind je dat best ingewikkeld? Ook daarvoor vinden ouders en leerkrachten leerondersteuning op de website.
7. Al het materiaal voor het begin van het nieuwe schooljaar vind je via deze link overzichtelijk op een rij. Met zeven tips voor 'weer naar school' en tien tips voor als je kind voor het eerst naar school gaat.
divider
Foto2NieuwsbriefSept

Uitwisselen: peuters - tieners - opvoedingsgroepen

- Er is veel vraag naar Bijbelmateriaal voor jonge kinderen (1-3 jaar). Dat heeft ons doen besluiten om meer materiaal voor deze leeftijdsgroep te maken. Aan het begin van elke maand zal er op de website een document geplaatst worden (en via Instagram aangekondigd) met materiaal voor ongeveer twee weken Bijbelonderwijs aan peuters rond een thema. Dit document heeft een vaste opbouw waaruit je zelf kunt kiezen wat je gebruiken wilt: een Bijbelse geschiedenis om te lezen, een Bijbeltekst om te leren, een Psalmvers of Bijbellied om te zingen, een Bijbelse kijktafel en een verwerking. Je kunt het vinden via de tag 'Bijbelonderwijs (peuters)'. Wil je meer lezen over het hoe, waarom en wat van Bijbelonderwijs aan peuters? Lees dan dit artikel.
- De Bijbelstudies voor tieners bij de eerste negen hoofdstukken van Spreuken waren niet meer verkrijgbaar. Er is een herdruk verschenen waarin deel 1 en 2 samengevoegd zijn: Spreuken voor jou. Het boek is alleen online verkrijgbaar via deze link.
- Voor opvoedingsgroepen zijn vijftien bijeenkomsten rond het boek 'Opvoeden - boeiend en vermoeiend' op de website gezet. Je vindt voor elke bijeenkomst een Bijbelgedeelte met vragen om mee te openen en vragen bij het aangegeven gedeelte uit het boek om te bespreken.
- Heb je behoefte aan bepaald materiaal of heb je materiaal dat je zelf maakte en geschikt is voor andere ouders? Laat het ons weten. Dit kan via de mail: info@bijbelsopvoeden.nl of via Instagram: stuur een PB naar @bijbelsopvoeden.
- De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. eind september. Een goed begin van het nieuwe schooljaar toegewenst!
divider

Tenslotte

Welzalig hij die al zijn kracht
en hulp alleen van U verwacht!
Welzalig, HEERE, die op U bouwt
en zich geheel aan U vertrouwt!
(Psalm 84 berijmd)

divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram