Bezoek onze website

Einde schooljaar

Het einde van een bijzonder schooljaar is in zicht. D.V. volgende week is de laatste schoolweek voor regio Noord. Wie had bij de start van het cursusjaar kunnen denken dat het schooljaar zo zou verlopen? Welke ouder had kunnen denken dat hij/zij twaalf weken thuisonderwijzer zou zijn? De HEERE heeft stil gezet en aan ouders, leerkrachten en kinderen kracht gegeven in deze bijzondere periode. Dat zet het terugkijken op het schooljaar in een bijzonder licht: 'Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden' (Psalm 103).
In deze nieuwsbrief vind je materiaal om met kinderen stil te staan bij het einde van het schooljaar. Ook lees je wat je in de zomervakantie bij leven en welzijn van BijbelsOpvoeden kunt verwachten. Met het materiaal bij de Heidelbergse Catechismus waren we toe aan de Zondagen over de Heilige Doop. Dat sluit mooi aan bij het kerkelijke leven. Nu er weer meer mensen in het kerkgebouw samen mogen komen, zal ook de Heilige Doop weer bediend gaan worden. Gebruik dit als aanleiding om met je kinderen over de betekenis van de doop in gesprek te gaan.
divider
FotoNieuwsbriefJuli
Afronding schooljaar
1. Vanuit voorgaande jaren stond er al een Bijbelleesrooster voor de afronding van het schooljaar op de website: afscheid met Mozes. Voor gezinnen die dit al gebruikt hebben, is een nieuw Bijbelrooster rond dit thema gemaakt: afscheid nemen met Paulus en Timótheüs. (Ik maak maar meteen van de gelegenheid gebruik om even uit te leggen wat het verschil is tussen een Bijbelleesrooster en een Bijbelrooster. Een Bijbelleesrooster geeft (behalve vragen) ook een leesstukje bij een Bijbelgedeelte. Een Bijbelrooster heeft alleen vragen om bij een Bijbelgedeelte in gesprek te gaan.) Het nieuwe Bijbelrooster kan ook door leerkrachten in de laatste week voor de vakantie in de klas gebruikt worden. Vanuit Paulus' afscheid van Timótheüs kun je de lijn doortrekken naar het afscheid van je leerlingen en voor de laatste keer persoonlijke lessen vanuit Gods Woord meegeven.
2. Voor in het gezin of in de klas vind je ook een Bijbeltekst om terugkijkend op het schooljaar of aan het einde van groep 8 te leren: 'Mijn zoon [dochter], vergeet mijn wet [=onderwijs] niet, maar uw hart beware mijn geboden. Dan zult gij uw weg zeker wandelen, en gij zult uw voet niet stoten' (Spreuken 3:1 en 23).
3. Je vindt ook een bladwijzer met deze Bijbeltekst om (in de klas of thuis) te kleuren en te maken.
4. Daarnaast is een bedankkaart gemaakt, die kinderen kunnen kleuren en invullen om aan de meester of juf te geven.
5. Al het materiaal voor de afronding van het schooljaar vind je via deze link overzichtelijk op een rij.
Heidelbergse Catechismus
Met het materiaal bij de Heidelbergse Catechismus waren we aan Zondag 26 toegekomen. Je vindt:
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 26 Vraag&Antwoord 69 en Zondag 27 Vraag&Antwoord 72 en 73: over het afwassen van zonden waar het bij de doop over gaat.
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 27 Vraag&Antwoord 74: over de kinderdoop en Gods verbond.
Omdat in veel kerken de komende tijd de Heilige Doop bediend zal worden, is het bestaande materiaal rond de Heilige Doop uitgebreid:
1. Je vindt 1 Johannes 1 vers 7b uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren: 'Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden'.
2. Er is een 'doopkaart' gemaakt om met kinderen in te vullen en zo stil te staan bij de dag waarop zij gedoopt zijn. Daarbij is ruimte om een foto van het kind zelf in doopkleding te plakken - als je die hebt.
3. Je vindt een nieuwe kleurplaat bij Psalm 105 vers 5.
4. Ook is er een kleurplaat gemaakt met de Bijbeltekst: 'Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet' (Lukas 18:16).
5. Je vindt voor kinderen die kunnen lezen en schrijven een werkblad met puzzels rond de doop.
6. Al het materiaal dat op de website staat rond het thema 'de Heilige Doop' vind je hier .
FotoNieuwsbriefJuli2
divider

Uitwisselen: zomervakantie

Juist een vakantieperiode is geschikt voor Bijbelmomenten in het gezin. Daarom zullen we in de zomervakantie doorgaan met elke week op maandag een Bijbelrooster, op dinsdag een Bijbeltekst en op donderdag een Bijbelwerkje rond een thema op de website en op Instagram (@bijbelsopvoeden) te plaatsen.
Omdat afgelopen zondag officieel de zomer is begonnen, is dat het thema van deze week.
Je vindt :
- een Bijbelrooster over de zomer en de zon in de Bijbel
- als Bijbeltekst is gekozen voor: 'Zolang als er de zon is, zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in Hem gezegend worden' (Psalm 72:17m).
- en een Bijbelwerkje dat aansluit bij bovenstaande tekst en de zon verbindt aan het kind. Opdat kinderen, als ze in de zomer de zon zien, zullen denken aan de trouw van God.
Al het materiaal dat in de zomervakantie te pas kan komen, vind je via deze link. Of je nu toch nog op vakantie gaat naar de bergen, een dagje naar de zee of het bos gaat, slaapt in een tent of werkt in de tuin: bij al dergelijke thema's is materiaal gemaakt waarmee je de lijn kunt trekken van de Bijbel naar het eigen leven van jezelf en je kind(eren)!

Een moeder wil graag in de zomervakantie met kinderen in de kleuterleeftijd nadenken over Bunyans boek 'De Christenreis' en vraagt of iemand daar materiaal voor heeft. Heb je weleens met jonge kinderen rond dit boek gewerkt? Het zou heel fijn zijn als je je tips of materiaal wilde doorgeven! Dit kan via de mail: info@bijbelsopvoeden.nl of via Instagram: stuur een PB naar @bijbelsopvoeden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. na de zomervakantie. Zoek je in de tussenliggende tijd een kleurplaat bij een Bijbeltekst aansluitend bij de preek, pictogrammen bij een Bijbeltekst die je wilt leren of ander materiaal dat (nog) niet op de website staat? Laat het gerust weten via bovenstaande contactadressen. Een goede zomerperiode toegewenst!
divider

Tenslotte

Tot slot een citaat van Matthew Henry die aansluit bij de betekenis van de doop en bij de zomerzon waarover het deze week gaat: 'Onze Godsdienst moet van het ene geslacht tot het andere geslacht bewaard blijven, en daarom heeft God bepaald dat ouders hun kinderen onderwijzen. En als deze opgegroeid zijn, moeten zij opstaan om ze hun kinderen te vertellen. Opdat, als het ene geslacht van Gods dienstknechten en aanbidders voorbijgegaan is, een ander geslacht zal komen, en de kerk zal staan in eeuwigheid, en Gods Naam onder de mensen zal zijn als de dagen van de hemel'.
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram