Bezoek onze website

Vakantie in thuisonderwijstijd

'Hoera, vakantie! - even geen schoolwerk om te doen!' hoorde ik een ouder zeggen. 'Help, vakantie - ging de structuur van schoolwerk maar gewoon door!' zei een andere ouder. Ouders verschillen enorm in de beleving van de aankomende dagen. En dat maakt dat ze verschillen in wat ze aan steun en materiaal nodig hebben. In deze nieuwsbrief is geprobeerd iedereen iets te bieden. Je vindt materiaal voor Koningsdag en Bevrijdingsdag, dat nu alleen met het gezin gevierd en herdacht wordt. Maar er zijn ook tips voor het goed verloop van vakantiedagen na zoveel thuisonderwijsdagen. De belangrijkste tip: houd de dagelijkse momenten van gezamenlijk rond Gods Woord erin! Wat kun je je kinderen beter meegeven dan de woorden van het eeuwige leven! Ook in de vakantie zullen daarom via Instagram en de website dagelijkse Bijbelmomenten worden aangeboden. Als de scholen weer open gaan zal dat veranderen...
Je vindt in deze nieuwsbrief ook nieuw materiaal bij de Heidelbergse Catechismus en bij de Psalmversjes&Bijbelteksten: zo maakte juf Janine een prachtige poster bij de Twaalf Artikelen!
divider
FotoNieuwsbriefMei1
Koningsdag
Vanuit voorgaande jaren vind je voor Koningsdag op de website: een Bijbelleesrooster met voor zeven dagen een Bijbelgedeelte met uitleg om te lezen over God als Koning, een Bijbelse kijktafel bij Psalm 47:3, een gezinsmoment om met je kinderen lijnen te trekken van Koningsdag naar God als Koning en een kleurplaat voor jonge kinderen en voor oudere kinderen.
Aan dit materiaal is toegevoegd:
1. Een artikel over Koningsdag in coronatijd met suggesties voor een gezellig gezinsprogramma op Koningsdag en Bijbelgedeelten om bij de maaltijden te lezen en te bespreken.
2. De Bijbeltekst van Psalm 47:3 uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren: 'Want de HEERE, de Allerhoogste, is een groot Koning over de ganse [=hele] aarde'.
3. In de week van Koningsdag zal elke dag een (kort) Bijbelmoment op de website en op Instagram geplaatst worden rond het thema 'God is koning'. Een Bijbelmoment geeft een Bijbelgedeelte om met kinderen te lezen, een aantal vragen daarbij om te bespreken en ideeën om op die dag te doen, zodat het Bijbelgedeelte in herinnering blijft.

Bevrijdingsdag

Voor Bevrijdingsdag vind je vanuit voorgaande jaren op de website: een gezinsmoment over gevangen en vrij, een daarop aansluitende Bijbelse kijktafel bij Johannes 8:36 en een kleurplaat.
Daaraan is toegevoegd:
1. Een Bijbelleesrooster om een week lang over vrijheid in Bijbels licht te lezen.
2. De Bijbeltekst van Johannes 8:36 uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren: 'Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk [=echt] vrij zijn'.
3. Een nieuwe kleurplaat over Bevrijdingsdag.
4. In de week van Bevrijdingsdag zal elke dag een (kort) Bijbelmoment op de website en op Instagram geplaatst worden rond het thema 'Vrijheid in Bijbels licht'.

Heidelbergse Catechismus

1. Alle Zondagen uit de Heidelbergse Catechismus die over de Twaalf Artikelen gaan zijn inmiddels op de website behandeld. Het is heel mooi dat juf Janine een poster heeft gemaakt bij de Twaalf Artikelen, met behulp waarvan je deze twaalf artikelen met kinderen kunt leren. Om het leren te ondersteunen vind je ook memorykaartjes (of zo je wilt: lottokaartjes of in welke spelvorm je ze ook gebruikt): op de ene helft kaartjes staan de Twaalf artikelen in woorden en op de andere helft in afbeeldingen. Het gaat erom de juiste afbeelding bij de juiste tekst te zoeken. Zo is er weer een prachtig Bijbels spel (heel geschikt voor de zondag) aan de website toegevoegd waar we heel blij mee zijn.
2. Natuurlijk gaan we verder met de behandeling van de Catechismus. Toegevoegd is een gezinsmoment of objectles bij Zondag 23 met een bijbehorend werkblad en een gezinsmoment of objectles bij Zondag 24 met een werkblad.
FotoNieuwsbriefMei2
divider

Uitwisselen

Vakantie in thuisonderwijstijd

Vakantie in tijden van thuisonderwijs is anders dan een vakantie in schooltijd. Daarom vind je hier een artikel met zeven tips tegen vakantiedips. Heb je zelf tips die voor andere ouders handig kunnen zijn? Geef ze door via een PB op Instagram of een mail naar info@bijbelsopvoeden,nl zodat ze aan het artikel toegevoegd kunnen worden.

Psalmversjes&Bijbelteksten

Er komen veel positieve reacties op de (kleur)platen bij de psalmversjes als steun bij het leren en op de Bijbelteksten uitgewerkt in pictogrammen en gebaren. Fijn dat die zo in een behoefte voorzien! De achterliggende tijd zijn weer een heel aantal nieuwe psalmversjes en Bijbelteksten toegevoegd. Heb je een Psalmversje of Bijbeltekst die je op deze wijze uitgewerkt wilt hebben (bijvoorbeeld om dat die voor school of kerk geleerd wordt) laat het gerust weten!

Moederdag

Op D.V. 10 mei, de dag voor de basisscholen weer (gedeeltelijk) opengaan, is het moederdag. Op de website vind je materiaal daarvoor dat nog uitgebreid zal worden. Heb je leuke ideeën voor moederdag om door te geven aan andere ouders, mail ze naar info@bijbelsopvoeden.nl of stuur ze via Insta, zodat ze op tijd op de website geplaatst kunnen worden.
P.S. De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. in de week van Hemelvaartsdag.
divider

Tenslotte

In deze weken van thuisonderwijs zocht ik het citaat nog eens op dat ik ooit bewaarde uit een opvoedingsblad: 'Opvoeding beperkt zich niet tot het geven van aanwijzingen, voorbeeldgedrag en zo nu en dan iets samen ondernemen met je kroost. Een goede opvoeding geven, kost je leven. Een kind is niet geholpen met een opvoeder die dicht bij zichzelf, zijn eigen agenda en verlangens blijft, maar met een opvoeder die zichzelf aan het leven van een kind geeft. Opvoeding vraagt opvoeders die offeren'.
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram