Bezoek onze website

Seksuele opvoeding

Eerst het TV-programma 'Gewoon bloot'... Toen de 'Week van de Lentekriebels' van Rutgers met genderdiversiteit... Zo wil je het niet... Maar hoe geef je wel gestalte aan de seksuele opvoeding? En laten deze ontwikkelingen niet zien hoe belangrijk het is dat we dit als ouders oppakken?
Ik was bezig met het maken van materiaal bij het zevende gebod en besloot dat materiaal uit te breiden. Je vindt nu ook een product-tag 'seksuele opvoeding' op de website, die steeds meer gevuld gaat worden. In deze nieuwsbrief vind je de eerste materialen. Heb je vragen naar bepaald materiaal op dit gebied? Laat het weten!
Daarnaast vind je in deze nieuwsbrief ook Bijbelmateriaal voor Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag. En voor de periode na het Paasfeest is een nieuwe serie gemaakt voor jonge kinderen (2-8 jaar): 'Van Pasen naar Pinksteren'.
divider

Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Paaszondag

D.V. volgende week is het de laatste Lijdensweek voor het Paasfeest: een week die in het kerkelijke jaar altijd een bijzondere plaats heeft gehad. Het is mooi om dat ook in het gezin te laten merken en met je kind(eren) met de inhoud van deze dagen bezig te zijn en je te verwonderen over wat er in het leven van de Heere Jezus van dag tot dag in deze week gebeurde.
1. Je vindt in dit gezinsmoment handreikingen om met kinderen de gebeurtenissen in de laatste Lijdensweek op een rij te zetten. Er is ook een Bijbelrooster voor de laatste Lijdensweek.
2. Ook Goede Vrijdag is een dag waarop veel gebeurde. Dit gezinsmoment geeft handreikingen om met kinderen stil te staan bij alle gebeurtenissen op Goede Vrijdag.
3. Op het Paasfeest is het mooi om met je kinderen stil te staan bij de verschijningen van de Heere Jezus. In dit gezinsmoment zet je ze met elkaar op een rij: verwonder je erover dat Hij zo duidelijk heeft laten zien dat Hij waarlijk opgestaan is.
4. Je vindt een Bijbelse kijktafel, die je op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag steeds kan aanpassen aan de bijbehorende Bijbelteksten die je met elkaar kunt leren.
Via de product-tag 'Goede Vrijdag en Paasfeest' vind je al het materiaal dat je op deze dagen kunt gebruiken overzichtelijk bij elkaar.

Van Paasfeest naar Pinksterfeest

1. Voor jonge kinderen (2-8 jaar) is een nieuwe serie gemaakt om hen mee te nemen in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Je vindt allereerst een overzichtsplaat (printable) met de vier thema's die aan de orde komen.
2. De eerste twee weken gaan over de verschijningen van de Heere Jezus. Je vindt:
- een totaaloverzicht van het Bijbelonderwijs (met onder andere de Bijbelse vertelling, een Psalmvers en Bijbellied, een Bijbelse kijktafel en kleurplaten/verwerkingskaarten).
- een Bijbelrooster om te lezen.
- Bijbelteksten om te leren: Markus 16:6b, Johannes 11:25, Mattheüs 28:5-6.
3. Wil je met kinderen van 8-14 jaar meetellen met de vijftig dagen van het Paasfeest naar het Pinksterfeest en meer leren over de rode draad van de Bijbelse feesten van het Oude naar het Nieuwe Testament? Lees dan het gezinsdagboek Wijzer... op weg naar het Pinksterfeest. Je vindt voor elke dag een Bijbelgedeelte om te lezen, met een stukje uitleg en vragen om te bespreken. Daarnaast vind je elke week een kleurplaat en doe-opdracht. Bij het boek zit ook een vijftigdagenkalender.
4. Via de product-tag 'Van Pasen naar Pinksteren' vind je heel wat Bijbelmateriaal dat bruikbaar is in deze periode, zoals een veertigdagenkalender (van Pasen naar Hemelvaartsdag) of een vijftigdagenkalender (van Pasen naar Pinksteren), maar ook Bijbelroosters en gezinsmomenten.

De Tien Geboden

Aan de serie over de Tien Geboden voor oudere kinderen (6-14 jaar) is het zevende gebod toegevoegd: een Bijbelrooster om een week lang over dit gebod te lezen, Bijbelse kijktafel 1 en Bijbelse kijktafel 2, een gezinsmoment (thuis) en objectles (school en kerk) bij Zondag 41 van de Catechismus, leerondersteuning om dit gebod uit het hoofd te leren (Exodus 20:14) en een kleurplaat.

Seksuele opvoeding

Het volgende materiaal is op de website geplaatst:
1. Een overzicht van boeken die je met kinderen kunt lezen en naar aanleiding waarvan je met kinderen in gesprek kunt gaan. Daarbij staan ook titels die je zelf kunt gebruiken om meer over seksuele opvoeding te lezen.
2. Twee artikelen. Het eerste artikel gaat over de basis en bouwstenen voor seksuele opvoeding. In het tweede artikel vind je richtlijnen wat je een kind op welke leeftijd vertelt met daarbij antwoorden op vragen van ouders die via Instagram zijn gesteld.
3. De Bijbel spreekt eerlijk en open over seksualiteit en seksuele zonden en geeft veel aanknopingspunten om met kinderen in gesprek te gaan. Juist door Gods Woord en Wet liefdevol aan het hart van kinderen te leggen, wordt hun geweten gevormd. Daarom is het de bedoeling om verschillende Bijbelroosters te maken met bepaalde aspecten van de seksuele opvoeding. Het eerste Bijbelrooster over de basis (Genesis 1-3 en Efeze 5) is geplaatst.
4. Op de website stond al een gezinsmoment over kleding. Met behulp van (magnetische) aankleedpoppen is het mooi om met kinderen bij een open Bijbel in gesprek te gaan over de bedoeling van kleding.
divider

Uitwisselen: nieuwe kleurplaten

- Misschien heb je ze al gezien: de nieuwe kleurplaten voor oudere kinderen van M. Janse-van der Hart. Ik ben er heel blij mee! Bij deze tijd van het jaar passen bijvoorbeeld de kleurplaten bij Mattheüs 26:47, Mattheüs 26:75, Mattheüs 27:15-21, Johannes 20:1, Lukas 24:1-2, Johannes 14:27 en Johannes 20:24-28.
- Ik wist het niet, maar er zijn ook kleurboeken met Bijbelse kleurplaten van haar en zelfs Bijbelse kwartetten. De dochter van mevr. Janse verkoopt die via de website www.fotokaartisrael.nl . De opbrengst is volledig voor het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten.
- De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. halverwege april met onder meer aandacht voor Koningsdag en Hemelvaartsdag. Heb je Bijbelmateriaal dat ook voor andere ouders geschikt kan zijn? Stuur het door (info@bijbelsopvoeden.nl), zodat het beschikbaar kan worden gesteld.
divider

Tenslotte: in liefde groeien

Een citaat uit het hoofdstuk 'In liefde groeien - in gesprek over seksualiteit' (Opvoedingsreis deel 3: Bijbelse opvoeding aan jonge kinderen - uitg. De Banier):
'Ouders en kinderen groeien op in een samenleving waarin een grote openheid is over seksualiteit. Al jong komen kinderen via reclame, boeken, tijdschriften, internet en onderlinge gesprekken ermee in aanraking. Om kinderen tegen de invloed van de omgeving en van de moderne levensstijl te wapenen, is een goede seksuele opvoeding zo belangrijk. (...) Laten ouders het daarin niet van zichzelf of van de hulpmiddelen, maar alleen van de Heere verwachten. Daarom mag het plaatsvinden vanuit Zijn geopend Woord en voor Zijn heilig aangezicht'.
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram