Bezoek onze website

Bidden met kinderen

Vorig jaar op Biddag preekte onze dominee over de kracht van het gebed uit Jakobus 5. Kort daarna kwam corona. Al voordat deze ziekte rondging, wees de Heere de weg vanuit Zijn Woord. Zo goed is God! Dit Woord heeft niet aan kracht verloren nu we een jaar verder zijn. D.V. woensdag 10 maart is de landelijke Biddag. Andere gemeenten houden deze dag eerder of later. Je vindt in deze nieuwsbrief Bijbelmateriaal over bidden en voor de Biddag. In de serie 'Van kribbe naar kruis' voor jonge kinderen (2-8 jaar) gaat het hierover, maar er is ook nieuw materiaal gemaakt voor oudere kinderen rond het thema bidden. De puritein Thomas Watson gebruikt bij het gebed prachtige beelden, die ook voor kinderen verhelderend zijn. Bijvoorbeeld: 'Bidden is fluisteren met God'. Of: 'Het gebed is een zaad dat in Gods oor wordt gezaaid'. Rond deze uitspraken zijn nieuwe gezinsmomenten (thuis) of objectlessen (school of kerk) gemaakt.
Verder wordt de serie 'Tien Geboden' voor oudere kinderen (6-14 jaar) vervolgd met materiaal rond het vijfde en zesde gebod. In de rubriek 'uitwisselen' vind je een tip voor Bijbelmateriaal in video's.
divider

Bidden en Biddag

Rond het thema 'bidden en Biddag' is het volgende nieuwe materiaal voor kinderen van 4-14 jaar op de website geplaatst:
- een achtergrondartikel voor ouders over kinderen en bidden: met vijf bouwstenen voor het leren bidden en zes stappen om van een gezamenlijk gezongen gebedje in de peutertijd naar een zelfstandig uitgesproken gebed in de pubertijd te komen.
- een objectles voor school of kerk over 'De Heere hoort' en 'De Heere verhoort'.
- een gezinsmoment voor thuis over 'De Heere hoort' en 'De Heere verhoort'.
- een handletterkleurplaat bij Lukas 11:9, een kleurkaart bij Mattheüs 6:25-32, een kleurkaart bij Mattheüs 7:7-8 en een knutselplaat bij Mattheüs 6:6.
- een lied voor Biddag om met elkaar te leren en te zingen.
- voor ondersteuning bij het leren van Bijbelteksten over bidden en Bijbelse kijktafels, zie het materiaal voor jongere kinderen hieronder.

Van kribbe naar kruis

Voor jonge kinderen (2-8 jaar) zijn we bezig met een serie over Jezus' weg van kribbe naar kruis.
1. We zijn nu bij thema 5: Jezus' bidden of Jezus' gebedsonderwijs.
Je vindt:
- een totaaloverzicht van het Bijbelonderwijs (met onder andere de Bijbelse vertelling, een Psalmvers en Bijbellied en tips voor Bijbelse verwerking waaronder kleurplaten/verwerkingskaarten).
- een Bijbelrooster om te lezen.
- Bijbelteksten om te leren: Mattheüs 6:25m en 33a, Mattheüs 7:7 of Mattheüs 7:11.
- een Bijbelse kijktafel bij Lukas 11:11-13 (=Mattheüs 7:9-11) en bij Mattheüs 6:25m en 33a.
2. Het laatste thema in deze serie is: thema 6: Jezus' lijden en sterven.
Ook hierbij:
- een totaaloverzicht van het Bijbelonderwijs met verwerkingskaarten waarmee je voor jonge kinderen de weg van Jezus' lijden duidelijk kunt maken.
- een Bijbelrooster om te lezen.
- Bijbelteksten om te leren: Jesaja 53:4a-5a, Jesaja 53:5b of Jesaja 53:6.
- een Bijbelse kijktafel om te maken.
D.V. na Pasen zal een nieuwe serie voor jonge kinderen starten met dezelfde opzet: Van Paasfeest naar Pinksterfeest.

De Tien Geboden

Aan de serie over de Tien Geboden voor oudere kinderen (6-14 jaar) is toegevoegd:
- Het vijfde gebod: een Bijbelrooster om een week lang over dit gebod te lezen, een Bijbelse kijktafel, een gezinsmoment (thuis) en objectles (school en kerk) bij Zondag 39 van de Catechismus en leerondersteuning om dit gebod uit het hoofd te leren (Exodus 20:12).
- Het zesde gebod: een Bijbelrooster, een Bijbelse kijktafel, een gezinsmoment (thuis) en objectles (school en kerk) bij Zondag 40 van de Catechismus en leerondersteuning om het vierde gebod uit het hoofd te leren (Exodus 20:13).
- Heb je ook de kleur- en uitlegkaarten bij de berijmde Tien Geboden al ontdekt?
divider

Uitwisselen

Bijbelonderwijs via video

- Peter Dirksen is schoolleider van de Rehobothschool in Geldermalsen. In de periode van lockdown plaatste hij video's om de kinderen een Bijbelverhaal te vertellen of een Psalmvers uit te leggen. Deze video's heeft hij nu opengezet voor alle opvoeders die daar gebruik van willen maken. En hij voegt er ook regelmatig nieuwe video's aan toe, bijvoorbeeld uitleg van de Heidelbergse Catechismus. Je kunt zijn YouTube-kanaal vinden via deze link.
- De catechismusmethode 'Lerenderwijs' (voor gezin, school en kerk) is in herdruk. Ook het tweede deel van het (voor)leesboek is nu gelukkig weer beschikbaar: niet via de boekhandel verkrijgbaar, maar alleen online te bestellen. Met een basisschool zijn we in gesprek over een mogelijke speciale leerlingenuitgave. Graag horen we of er meer basisscholen zijn die hier belangstelling voor hebben. Reacties kunnen gestuurd worden naar: info@bijbelsopvoeden.nl
- De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. in de tweede helft van maart. Heb je materiaal bij het Paasfeest of voor de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren dat ook voor andere ouders geschikt kan zijn? Stuur het door (info@bijbelsopvoeden.nl), zodat het beschikbaar kan worden gesteld voor anderen.
divider

Tenslotte: omdenken

De corona-maatregelen duren inmiddels bijna een jaar. Velen zuchten onder de beperkingen. Anderen komen er verbaal of fysiek tegen in opstand. Mij trof vorige week het krantenbericht van een christen uit Iran, die al bijna zeven jaar vanwege zijn geloof gevangen zit. Zijn bewegingsruimte is veel kleiner en zijn omstandigheden zijn veel moeilijker dan die van ons in deze tijd van lockdown. Hoe is hij daaronder? Hij vertelt dat hij juist in gevangenschap 'volharding en onderwerping' heeft geleerd. Wat een les! Deze coronatijd is bij uitstek een oefenplaats. De Iraniër leert ons omdenken. Beter gezegd: Bijbels denken. Deze tijd is een les in gehoorzaamheid, zelfbeheersing, afhankelijkheid, lijdzaamheid/volharding... Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. Het kruis dragen achter de Kruisdrager!
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram