Bezoek onze website

Met lijdzaamheid de lijdensweken in...

Onlangs viel m’n oog op het Bijbelwoord lijdzaamheid - ook wel vertaald met: volharding. Het is een woord om in deze tijd van lockdown en avondklok te leren spellen. Dit is wat we nodig hebben! Hoe kom ik aan lijdzaamheid? De Heere Zelf wil het leren door Zijn Woord en Geest. Met dat doel geeft Hij lijden/verdrukking/moeilijkheden. Je vindt een Bijbelrooster, een Bijbelmoment voor kinderen en een Bijbelmoment voor tieners om ook met hen (in gezin, school of kerk) over het woord lijdzaamheid of volharding in gesprek te gaan en elkaar Bijbels toe te rusten. De Heere Jezus heeft in het ondergaan van Zijn lijden op bijzondere wijze lijdzaamheid laten zien. Wie lijdzaamheid wil leren, moet bij Hem zijn...
D.V. zondag 14 februari is de eerste Lijdenszondag. Je vindt in deze nieuwsbrief materiaal voor de Lijdensweken. Verder wordt de serie 'Van kribbe naar kruis' voor jonge kinderen (2-8 jaar) vervolgd en de serie 'Tien Geboden' voor oudere kinderen (6-14 jaar). Je kunt elk onderdeel van deze series ook los gebruiken. In de rubriek 'uitwisselen' medewerkers- en boekennieuws. En we besluiten de nieuwsbrief met een bemoedigend gedicht.
divider
FotoKribbe-Kruis

Van kribbe naar kruis

Voor jonge kinderen (2-8 jaar) zijn we bezig met een serie over Jezus' weg van kribbe naar kruis (ook geschikt voor de Lijdensweken!). Met elk thema kun je ongeveer twee weken bezig zijn. Bovenstaande overzichtsplaat maakt de weg van kribbe naar kruis voor jonge kinderen inzichtelijk. Je kunt zelf bij elk thema een kleurplaat plakken of (het vak) tekenen om inzichtelijk te maken dat Goede Vrijdag (het kruis) steeds dichterbij komt. Na thema 1 (week 1-2) 'De Heere Jezus als Kind' en thema 2 (week 3-4) 'Jezus' discipelen' is nu geplaatst:
1. Thema 3 (week 5-6): Jezus' wonderen. Je vindt:
- een totaaloverzicht van het Bijbelonderwijs (met onder andere de Bijbelse vertelling, een Psalmvers en Bijbellied en tips voor Bijbelse verwerking waaronder kleurplaten/verwerkingskaarten)
- een Bijbelrooster om te lezen
- een Bijbeltekst om te leren: Psalm 77:15 of Johannes 20:31
- een Bijbelse kijktafel om te maken.
2. Thema 4 (week 7-8): Jezus' gelijkenissen. Ook hierbij:
- een totaaloverzicht van het Bijbelonderwijs met verwerkingskaarten
- een Bijbelrooster om te lezen
- een Bijbeltekst om te leren: Lukas 15:10 en Mattheüs 13:35m
- een Bijbelse kijktafel om te maken.
3. De volgende thema's komen in de volgende nieuwsbrief bij leven en welzijn: thema 5 (week 9-10): Jezus' bidden (week van Biddag) en thema 6 (week 11-12): Jezus' lijden (lijdensweken).

De Tien Geboden

Voor oudere kinderen (6-14 jaar) is er de serie over de Tien Geboden. Ik wijs je nog even op de poster van de Tien Geboden (ook in kleurplaat ) en de verwerkingskaartjes die je kunt gebruiken om een slinger te maken bij de Tien Geboden, of spelvarianten zoals een memory of lotto. Ze zijn ook geschikt om bijvoorbeeld bij het voorlezen van de Tien Geboden in de kerk, op te zoeken welke afbeelding bij welk gebod hoort.
Na Bijbelmateriaal bij het eerste en tweede gebod vind je nu:
- Het derde gebod: een Bijbelrooster om een week lang over dit gebod te lezen, een Bijbelse kijktafel, een gezinsmoment (thuis) en objectles (school en kerk) bij Zondag 36 van de Catechismus en leerondersteuning om dit gebod uit het hoofd te leren (Exodus 20:7).
- Het vierde gebod: een Bijbelrooster, een Bijbelse kijktafel, een gezinsmoment (thuis) en objectles (school en kerk) en leerondersteuning om het vierde gebod uit het hoofd te leren (Exodus 20:8-11).
- Omdat de berijmde Tien Geboden kunnen helpen bij het nadenken erover vind je bij elk vers op de website een kaart met uitleg en een kleurplaat (achter de Psalmversjes).
- De serie Tien Geboden wordt bij leven en welzijn vervolgd in de volgende nieuwsbrief.

Lijdensweken

- Voor de Lijdensweken is een nieuwe lijdensweekkalender (zie foto hieronder) gemaakt. Je kunt deze gebruiken bij elk Bijbelrooster of bij de Bijbelvertellingen van school. Door elke dag de voetstappen te kleuren of er een sticker op te plakken, zien kinderen Goede Vrijdag steeds dichterbij komen. Ook de zeven Lijdenszondagen in de kerk leren ze op deze manier plaatsen en bewust meemaken.
- Bijbelmateriaal voor de lijdensweken kun je vinden in het boek 'Wijzer... op weg naar het Paasfeest' (niet verkrijgbaar in de boekwinkel, maar alleen online te bestellen). Je vindt daarin: voor zeven weken een Bijbelrooster, voor elke week een kleurplaat voor jonge kinderen en doe-opdracht voor oudere kinderen en bijpassende Bijbelliederen en Psalmversjes. Als je dit boek gaat gebruiken, wacht dan niet te lang met bestellen: na bestelling duurt het ongeveer een week voordat het binnen is.
- Heb je dit boek al een keer gebruikt in je gezin, dan vind je via de product-tag 'lijdensweken' ander Bijbelmateriaal (Bijbelrooster, lijdensweekkalenders, tabernakelbouwplaat, Bijbelse kijktafel en dergelijke).
- In de serie 'van kribbe naar kruis' (zie hierboven) wordt nieuw materiaal voor de lijdensweken gemaakt.
Lijdensweekkalender2(002)
divider

Uitwisselen

Medewerkers- en boekennieuws

- Eind vorig jaar is Dianne gaan helpen met het maken van materiaal voor oudere kinderen (ze werkt mee aan de serie Tien Geboden) en Jannemarie bij het maken van materiaal voor jongere kinderen (ze werkt mee aan de serie Van kribbe naar kruis). Jannemarie bracht Rieneke mee, die kleurplaten tekent voor jonge kinderen. Van harte welkom Rieneke! We zijn blij met je komst!
- Janine, die onder meer de prachtige Psalmkaarten met uitleg tekent, heeft van een aantal van haar tekeningen een kleurboek gemaakt: 'Hij komt - 32 eenvoudige kleurplaten rond de heilsfeiten'. Dit kleurboek is voor 5,95 (incl. verzendkosten) bij haar te koop. Bestellen kan door een mail te sturen naar: janinestreefkerk@gmail.com
- De catechismusmethode 'Lerenderwijs' (voor gezin, school en kerk) is in herdruk. Met een basisschool zijn we in gesprek over een mogelijke speciale leerlingenuitgave. Graag horen we of er meer basisscholen zijn die hier belangstelling voor hebben. Reacties kunnen gestuurd worden naar: info@bijbelsopvoeden.nl
- Het winexemplaar van het boek 'Hoort naar Mij' (zie vorige nieuwsbrief) is naar Linda en Annelies verzonden!
- De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. in de tweede helft van februari. Heb je materiaal bij de Lijdensweken of bij Biddag dat ook voor andere ouders geschikt kan zijn? Stuur het door (info@bijbelsopvoeden.nl), zodat het beschikbaar kan worden gesteld voor anderen.
divider

Tenslotte

Allemaal veel sterkte toegewenst in deze bijzondere tijd!

Al is het einde ook verborgen
Voor ’t oog, dat door geen nevels ziet,
God zal voor onze toekomst zorgen:
Zij die geloven, haasten niet.

Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog!
Voor hen, die ’t heil des Heeren wachten,
Zijn bergen vlak en zeeën droog.

(Hieronymus van Alphen)
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram