Bezoek onze website

De gouden draad

Juweliers weten er alles van: een gouden ring schittert het meest tegen een zwarte achtergrond. Dit vormt het uitgangspunt voor het nieuwe materiaal voor de Adventsweken en het Kerstfeest waar samen met Jannemarie in de achterliggende weken hard aan is gewerkt. De gouden draad die loopt van het Oude naar het Nieuwe Testament wordt zichtbaar door met kinderen stil te staan bij schepping (Adventsweek 1), zondeval - de Heere Jezus nodig (Adventsweek 2), Advent - de Heere Jezus beloofd (Adventsweek 3) en Kerstfeest - de Heere Jezus gekomen (Adventsweek 4). Er is een samenhang tussen het materiaal van deze vier Adventsweken, maar elk thema is ook los te gebruiken, dus je kunt zelf kijken bij welke weken je aanhaakt. Voor gebruik door school en kerk is bij elk van deze thema's een objectles gemaakt. In deze nieuwsbrief wordt een overzicht van het materiaal gegeven.
Je vindt deze keer geen nieuw materiaal bij de Heidelbergse Catechismus, maar wel nieuws in de rubriek 'Uitwisselen'.
divider
NieuwsbriefAdvent (2)
Adventsweken & Kerstfeest
1. Vorig jaar is een herdruk verschenen van het uitverkochte boek 'Wijzer - op weg naar het Kerstfeest'. Die herdruk is gelukkig nog steeds verkrijgbaar: niet via de boekwinkel maar alleen online. In het boek vind je voor elke dag in de Adventsweken een Bijbelgedeelte om te lezen, een stukje uitleg erbij om voor te lezen, een gespreksvraag en suggesties voor verwerking. Het is geschreven voor kinderen van 4-12 jaar.
2. Gerdine stuurde haar adventskalender met de juiste data van 2020 op voor plaatsing op de website: je hoeft alleen maar te printen, knippen en plakken.
3. Al het eerdere materiaal dat gemaakt is voor de Advents- en Kerstperiode kun je vinden via de producttag 'Advent en Kerstfeest'. Je kunt ook altijd zoeken via de zoekfunctie. Wil je bijvoorbeeld weten wat er over de herders is, typ dan 'herders' in bij de zoekfunctie.
4. Dit jaar hebben we ons gericht op jonge kinderen en nieuw materiaal gemaakt voor kinderen van 2-10 jaar. Voor kinderen van 6-12 jaar vind je verdieping bij het thema in een gezinsmoment (thuis) of objectles (school en kerkelijk jeugdwerk). De keuze voor jonge kinderen is mede gezien het aanbod aan materiaal door anderen. Bij Evangeliestek (De blinkende Koningsster) en Elke Dag Nieuw (Speuren naar Soeheel) kun je materiaal vinden voor kinderen vanaf 7 jaar.
5. Wie het peutermateriaal van BijbelsOpvoeden kent, zal de opzet van het Adventsmateriaal herkennen. Je vindt bij elke Adventsweek allereerst een Bijbelrooster met een puzzelkleurplaat. Als je het Bijbelgedeelte hebt gelezen, laat je je kind kiezen welk puzzelstukje erbij hoort. Dat puzzelstukje wordt gekleurd en opgeplakt. Als de vier puzzels (hang aan het begin vier lege A4-tjes op) gemaakt zijn, is het Kerstfeest. Als je die tijdsperiode voor je kind te lang vindt, kun je dit ook niet benoemen of pas aan het einde van Adventsweek 2 benoemen. De vier puzzels zijn dus een Adventskalender voor kinderen die nog niet kunnen lezen. Je kunt ze aan elkaar verbinden met een gouden draad. Het overige materiaal bij elke Adventsweek vind je hieronder.
Adventsweek 1: Schepping
We beginnen bij het begin om de gouden draad te kunnen laten zien. Je vindt:
- een Bijbelrooster met de bijbehorende kleurpuzzelplaat
- een overzichtsdocument voor Bijbelonderwijs
- als Bijbeltekst Genesis 1 vers 31a om te leren
- een Bijbelse kijktafel om te maken (ook deze Bijbelse kijktafel kun je gebruiken)
- om te verdiepen is er voor thuis een gezinsmoment en voor scholen en kerken een objectles (6-12 jaar) waarin de schepping tegenover de evolutietheorie wordt geplaatst.
Adventsweek 2: Zondeval - de Heere Jezus nodig
Voordat het over de Heere Jezus als het Licht der wereld gaat, belicht deze tweede Adventsweek eerst de duisternis als gevolg van de zondeval. Er is:
- een Bijbelrooster met de bijbehorende kleurpuzzelplaat
- een overzichtsdocument voor Bijbelonderwijs
- als Bijbeltekst Genesis 3 vers 6b om te leren
- een Bijbelse kijktafel om te maken
- voor verdieping met kinderen van 6-12 jaar vind je weer een gezinsmoment (voor thuis) en een objectles (voor school en kerk).
Adventsweek 3: Advent - de Heere Jezus beloofd
Tegen de zwarte achtergrond van de zondeval schitteren de beloften van de komst van de Heere Jezus als sterren in de nacht.
- Hier is het Bijbelrooster en de kleurpuzzelplaat.
- In dit document vind je het Bijbelonderwijs voor Adventsweek 3.
- Daarbij kun je Numeri 24 vers 17m met elkaar leren.
- En deze Bijbelse kijktafel met elkaar maken.
- Door de verrekijker van het geloof zien deze mensen wat eeuwen later pas gebeuren zal. Daarover gaat het gezinsmoment (voor thuis) en de objectles (voor school en kerk) voor deze week.
Adventsweek 4: Kerstfeest - de Heere Jezus gekomen
In de donkere nacht gaat de Zon schijnen. Het Licht is gekomen om de zonde van de wereld weg te nemen. Je vindt:
- het Bijbelrooster en de kleurpuzzelplaat
- het bijbehorende document Bijbelonderwijs
- een Bijbelse kijktafel bij de wijzen met Mattheüs 2 vers 11a om te leren of een Bijbelse kijktafel bij de herders met Lukas 2 vers 12 om te leren
- een Bijbelmoment (voor gezin, school en kerk) om dieper op de geschiedenis van de Wijzen uit het Oosten in te gaan.
divider
NieuwsbriefNovFoto2

Uitwisselen

Week van het Leven

Het materiaal van de Week van het Leven (vorige week) blijft op de website staan onder de naam 'Zwangerschap en Geboorte'. Daarmee is het dus ook buiten de Week van het Leven geschikt voor gebruik. Het zal te zijner tijd verder aangevuld worden.

Peuters

Voor peuters is nieuw materiaal gemaakt rond het leven van Mozes. Je vindt:
- een Bijbelrooster
- een overzichtsdocument met al het Bijbelonderwijs (Bijbelliederen, Bijbelse vertellingen, kleurplaten en dergelijke)
- verwerkingskaarten voor jonge kinderen
- kleurplaten om je eigen kleurboekje over het leven van Mozes te maken (ook mooi voor oudere kinderen)
- Hebreeën 11:27b om te leren
- en een Bijbelse kijktafel daarbij.

Bijbelteksten Kerstfeest

In de periode rond Kerstfeest worden er altijd veel Bijbelteksten geleerd. Wil je bij een bepaalde Bijbeltekst een ondersteuning bij het leren in de vorm van pictogrammen en gebaren dan kun je dit aanvragen via het contactformulier. Voor een juf van groep 1/2 hoop ik 1 Timotheüs 1 vers 15 uit te werken. Verder zullen er de komende periode meer leerondersteuningen en kleurplaten bij Bijbelteksten rond Advent en Kerstfeest op de website geplaatst worden. Ze zijn gemakkelijk te vinden via de categorie 'Bijbelteksten' omdat ze op volgorde van de Bijbelboeken staan. Kijk dus regelmatig even of je tekst ertussen staat of doe een aanvraag.

Materiaal gevraagd

De eindejaarsnieuwsbrief (D.V. eind december) zal waarschijnlijk gaan over de tien geboden - om het nieuwe jaar mee te beginnen. Heb je de tien geboden in je gezin behandeld en materiaal dat ook voor andere ouders bruikbaar is? Stuur het op via info@bijbelsopvoeden.nl, zodat het geplaatst kan worden. Heb je nog mooi materiaal voor Oud&Nieuw? Laat het weten!
divider

Tenslotte

Graag geef ik je tenslotte een citaat van Smijtegelt mee, dat zowel van toepassing is op de eerste komst van de Heere Jezus als op Zijn tweede komst en dus niet alleen alles zegt over de tijd van toen, maar ook van nu: 'De volheid des tijds moest er zijn. Als God zegt: "Ik zal het doen", gebeurt het. U kunt ervan op aan. Leer het toch begrijpen. Hij heeft het alles in Zijn hand'.
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram