Bezoek onze website

Kerkdiensten en kerkdagen

Door de coronamaatregelen hebben veel gezinnen minder mogelijkheden om kerkdiensten te bezoeken en worden er meer kerkdiensten thuis beluisterd. Sommige ouders hebben een goede manier daarin gevonden. Voor andere ouders is het een zoektocht hoe ze de kinderen erbij houden. In deze nieuwsbrief vind je tips en hulpmiddelen.
Ook op de komende kerkelijke dagen van Hervormingsdag en Dankdag zullen er minder mensen in het kerkgebouw aanwezig zijn. Om deze dagen thuis invulling te geven vind je in deze nieuwsbrief een overzicht van eerder gemaakt Bijbelmateriaal. En voor gezinnen of leerkrachten die dit al gebruikt hebben, zijn er ook nieuwe dingen ontwikkeld.
In de week na Dankdag is het de Week van het Leven. Hiervoor vind je nog geen materiaal, maar dat zal tegen die tijd bij leven en welzijn wel op de website worden geplaatst en via Instagram worden gedeeld (Bijbelrooster en Bijbelmoment). Verder vind je in deze nieuwsbrief nieuw materiaal bij de Heidelbergse Catechismus. Daarnaast delen we een aantal wetenswaardigheden rond de website.
divider
Foto1NieuwsbriefOkt
Hervormingsdag & Halloween
1. Voor de weken rond Hervormingsdag & Halloween is vorig jaar een gezinsdagboekje samengesteld (Serie: Stilstaan deel 1) met als titel: Bijbel belangrijkste Boek. Je vindt daarin een leesstukje bij een Bijbelgedeelte, vragen om met elkaar over het gelezen gedeelte in gesprek te gaan en verwerkingsopdrachten om te doen. Vanuit het leven van koning Josía (8 jaar!) trek je lijnen naar deze tijd. Josía haalt de Bijbel onder het stof vandaan (Hervormingsdag) en doet de afgoden weg (Halloween). Hoe komt het dat Josía zo leeft? Hij had zich met heel zijn hart tot de HEERE bekeerd (2 Koningen 23:25).
2. Via de tag 'Reformatie en hervormingsdag' vind je voor gezin en school kleurplaten, gezinsmomenten, Bijbelse kijktafels en objectlessen rond dit thema.
3. Misschien leren kinderen op school deze week het Lutherlied: 'Een vaste Burcht is onze God'. Op de website is een poster en kleurplaat van het eerste couplet geplaatst.
4. Via de tag 'Halloween' vind je voor gezin en school kleurplaten, een gezinsmoment, Bijbelse kijktafel, objectles en artikel over dit thema om kinderen weerbaar te maken en woorden te geven om er het gesprek over aan te gaan.

Dankdag

1. Al het materiaal dat in de achterliggende jaren is gemaakt voor de tijd rond Dankdag vind je hier.
2. Ook voor deze periode is er een gezinsdagboekje (Serie: Stilstaan deel 2) met gespreksvragen en doe-opdrachten: U dank bewijzen. Je volgt hierin het leven van Ezra en de dankweek die hij hield en trekt van daaruit lijnen naar deze tijd.
3. Om peuters de betekenis van Dankdag uit te kunnen leggen, is er nieuw materiaal gemaakt rond de blinde Bartimeüs. Hier vind je al het Bijbelonderwijs over Bartimeús bij elkaar gebracht. Er is een Bijbelrooster om te lezen, de titel van een Bijbels peuterboekje om voor te lezen, een Bijbeltekst om te leren (Lukas 18:41b), een Psalmvers en Bijbellied om te zingen, een Bijbelse kijktafel om te maken en verwerkingskaarten en een verwerkingsspel om mee bezig te zijn.
4. Voor kleuters vind je voor de tijd van Dankdag twee Bijbelmomenten rond de tien melaatsen. Deze geschiedenis sluit aan bij de coronatijd. In het eerste Bijbelmoment sta je stil bij: ziek en bidden. In het tweede Bijbelmoment bij: beter en danken. Je vindt bij deze geschiedenis ook een verwerkingsblad en een kleurplaat.
5. Voor basisschoolkinderen heeft Dianne (zie hieronder) een gezinsmoment gemaakt over danken, waarbij ook een kaart geprint kan worden om 'dank je wel' te zeggen tegen de mensen om je heen. Bij dit gezinsmoment maakte ze ook een passend Bijbelrooster voor de Dankdagweek.

Heidelbergse Catechismus

Ook het materiaal bij de Heidelbergse Catechismus is aangevuld.
Je vindt:
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 31: over de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Daarbij kun je deze kleurplaat gebruiken. Voor kinderen die kunnen lezen en schrijven vind je ook een puzzel over de kerkelijke tucht.
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 32: over goede werken of zo je wilt: vruchten van bekering of vruchten van dankbaarheid. Daarbij kun je de kleurplaat bij Galaten 5:22 gebruiken.
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 33: wat is bekering? Als verwerking kun je daarbij de kleurplaat van de gelijkenis van de verloren zoon gebruiken.
divider
Foto2NieuwsbriefOkt

Uitwisselen

Website update

Je hebt het vast al gezien: de website is vernieuwd. Hoe meer materiaal er op gezet werd, hoe minder goed het soms te vinden was, zeker als je via de mobiele telefoon zocht. Dat is nu veranderd doordat de categorieën overzichtelijker zijn gemaakt en andere verbeterpunten zijn doorgevoerd. Hier en daar moeten nog wat puntjes op de i (mogelijk doet een link in een document het niet goed), maar dat hopen we nog in orde te maken. Heb je nog tips of vragen, laat het gerust horen!
Na het verzenden van de vorige nieuwsbrief meldden Kliksafe-gebruikers dat de nieuwsbrief in de spambox terecht gekomen was. Hierover is met Kliksafe gebeld en zij geven aan dat dit met een veranderende techniek te maken heeft. Verplaats de nieuwsbrief telkens naar je inbox en na verloop van tijd zal de techniek dit vanzelf herkennen en oppakken.

Thuiskerk

Nu er een tweede coronagolf over Nederland gaat, kunnen we minder als gezin naar de kerk en zijn er meer thuiskerkdiensten. Je vindt hier tien tips voor de thuiskerkdienst. Je kunt je voorbereiden op de thuiskerkdienst door met elkaar de bedezang voor de predikatie te zingen of op te zeggen. Ook zijn pictogrammen van alle onderdelen van de kerkdienst gemaakt, zodat je de orde van dienst voor kinderen neer kunt leggen. Dat kan hen helpen hun aandacht erbij te houden. Je vindt ter bevordering van de concentratie ook een meeschrijfboekje die je voor elke dienst kunt printen.
Marit vertelde dat ze de poster en kaartjes (afbeeldingen en tekst) van de twaalf artikelen paraat heeft, zodat kinderen mee kunnen kijken als de geloofsbelijdenis voorgelezen wordt of de kaartjes in goede volgorde kunnen leggen. Om deze reden is nu ook de poster en kleurplaat van de tien geboden op de website gezet. Eigenlijk wilden we deze bewaren voor de nieuwsbrief rond de jaarwisseling, omdat die als thema 'de wet van God' heeft, maar omdat ze nu tot steun kunnen zijn, plaatsen we ze vast.

Hulp

Na het oproepje in de vorige nieuwsbrief heeft een aantal moeders zich gemeld om mee te werken aan het ontwikkelen van Bijbelmateriaal. Jannemarie gaat zich richten op materiaal voor peuters en Dianne op materiaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Van harte welkom allebei!
Ook hartelijk dank voor de ontvangen giften om BijbelsOpvoeden in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden. Maak je veel gebruik van de website en is er al heel wat gedownload? Een financiële bijdrage is welkom. Meer daarover lees je hier.

Nieuw materiaal: advent en wet

In de volgende nieuwsbrief (D.V. eind november) staat materiaal voor de Adventsweken. Gerdine heeft haar adventskalender met de juiste data van 2020 al klaar en stuurde deze op voor plaatsing op de website: je hoeft alleen maar te printen, knippen en plakken. Hartelijk bedankt, Gerdine! Heb jij ook je materiaal al klaar en wil je dit beschikbaar stellen voor andere ouders? Stuur het in via info@bijbelsopvoeden.nl zodat we het in de volgende nieuwsbrief kunnen noemen.
De eindejaarsnieuwsbrief (D.V. eind december) bevat materiaal rond de tien geboden om het nieuwe jaar mee te beginnen. Heb je de tien geboden in je gezin behandeld en materiaal dat ook voor andere ouders bruikbaar is? Stuur het op, zodat het geplaatst kan worden.
divider

Tenslotte

Deze tijd geeft je misschien zorgen. Bedenk: 'De HEERE regeert. Hij is met hoogheid bekleed' (Psalm 93). Het loopt Hem niet uit de hand. Het ligt alles in Zijn hand. Hij weet hoe Hij deze wereld naar het einde moet brengen. Het gaat goed omdat Zijn Koninkrijk komt. Ja maar... hoe kan er dan zoveel verwarring in kerk en wereld zijn? Dat is maar schijn zegt de oudvader J. Verschuir: "Wij beelden ons in dat er verwarring is. Maar dit komt uit ons onverstand, omdat wij de gehele regering Gods in al zijn omstandigheden, oorzaken en bedoelingen niet kennen. De HEERE regeert. En zo verliest de ziel zichzelf in de hoogheid Gods en wenst maar geheel aan 's Heeren wijze, hoge en heilige wil onderworpen te zijn; begerende in voor- en tegenspoed maar te zeggen: ‘Hij is de HEERE, Hij doe wat goed is in Zijn ogen’ (1 Samuël 3). Regeert God, zo moet het goed zijn."
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram