Bezoek onze website

Lezen

Najaar! Tijd om je heerlijk met een boek op de bank te nestelen! D.V. volgende week is het de (christelijke) Kinderboekenweek. Thema is dit jaar: 'En toen?' Boeken brengen geschiedenis tot leven. Zo loopt de Kinderboekenweek als vanzelf over in de Maand van de Geschiedenis: oktober. In deze nieuwsbrief vind je tips om kinderen aan het lezen te krijgen en te houden en tips om te proberen je kinderen geschiedenis bewust te maken. Ook vind je materiaal om met je kinderen stil te staan bij het belangrijkste Boek in hun leven. Dit Boek wil niet alleen de geschiedenis van geslacht tot geslacht doorgeven (Psalm 78), maar vooral openbaart Zich daarin de God Die de geschiedenis schrijft.
Daarnaast delen we in deze nieuwsbrief een aantal wetenswaardigheden rond de website. En verder vind je nieuw materiaal bij de Heidelbergse Catechismus.
divider
Foto1NieuwsbriefSept20
Belangrijkste Boek
1. Je vindt een Bijbelrooster over het belang van (het lezen in) de Bijbel. Dit Bijbelrooster geeft voor vijf dagen een Bijbelgedeelte om te lezen en vragen daarbij om te bespreken.
2. Er zijn heel wat Bijbelteksten die aangeven waarom we een Bijbel hebben. Je vindt Jesaja 34 vers 16a uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om te leren: 'Zoekt in het Boek des HEEREN, en leest!'. Ook Psalm 119 vers 9 past mooi bij dit thema: 'Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw Woord!' Of vers 105 van deze Psalm, die al eerder uitgewerkt werd: 'Uw Woord is een Lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad'.
3. Bij Jesaja 34 vers 16a vind je een Bijbelse kijktafel als leerondersteuning.
4. Een eerder gepubliceerd gezinsmoment gaat over de Bijbel als belangrijkste Boek: door je kinderen iets te laten bouwen zonder beschrijving ontdekken ze waarom een beschrijving zo belangrijk is. Zo is het ook met de Bijbel: je hebt Gods Woord nodig voor je leven! Je vindt twee nieuwe gezinsmomenten rond dit thema: 'Gods stem horen' en 'Horen en doen'. Ze zijn geschikt voor kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar.
5. Voor de Kinderboekenweek vind je een Bijbellegger om zelf te kleuren en te knutselen met daarop Psalm 85 vers 9a: 'Ik zal horen wat God de HEERE spreken zal'. Achterop de Bijbellegger staat een handreiking voor zelfstandig Bijbellezen. Ook mooi voor scholen om in deze week te maken!
6. Een moeder heeft gevraagd om Bijbelteksten die je in de broodtrommel van je kind kunt stoppen. Je kunt ze hier vinden.
7. Met het oog op de Kinderboekenweek is er een artikel op de website geplaatst met tien tips om lezen bij kinderen te stimuleren. Daarbij vind je ook leeskaarten die daarbij kunnen helpen.

Geschiedenis in het gezin

- Misschien denk je wat betreft de Maand van de Geschiedenis: 'Waarom is het nodig om ook in het gezin aan geschiedenis te doen als ze op school geschiedenis krijgen?' Als antwoord op deze vraag is dit artikel geschreven. Daarin vind je ook concrete tips voor een dagje uit rond een geschiedenisthema en handreikingen hoe je dit handen en voeten geeft.
- Eind oktober is het Hervormingsdag en vindt de Reformatieherdenking plaats. In de serie 'Stilstaan' vind je een gezinsdagboekje om met kinderen na te denken over de hervorming van koning Josia waarbij lijnen getrokken worden naar deze tijd. Je vindt voor 14 dagen een Bijbelgedeelte om te lezen, een stukje uitleg daarbij, vragen om te bespreken en materiaal om te doen. Daarbij is ook aandacht voor Halloween en worden je kinderen vanuit de Bijbel tegen dit feest van de duisternis gewapend.

Heidelbergse Catechismus

Met het materiaal bij de Heidelbergse Catechismus waren we aan de Zondagen over het Heilig Avondmaal toegekomen. Er zal in de meeste kerken geen Heilig Avondmaal worden gehouden, maar de Zondagen uit de Catechismus worden gelukkig wel behandeld. Je vindt:
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 28: over brood en wijn als geestelijke voeding. Je vindt bij deze Zondag een aantal (voor)leesboeken voor kinderen.
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 29: over het Heilig Avondmaal als afbeelding of foto van de Heere Jezus. Daarbij kun je deze kleurplaat gebruiken voor jongere kinderen en deze kleurplaat met uitleg voor oudere kinderen.
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 30: over de tafelwacht bij het Heilig Avondmaal. Daarbij vind je voor oudere kinderen een aantal puzzels rond het Heilig Avondmaal.
Foto2NieuwsbriefSept20
divider

Uitwisselen

Peutermateriaal

Vorige maand is het eerste thema van Bijbelonderwijs (peuters) geplaatst: Jona. Elk thema bevat materiaal voor ongeveer twee weken en heeft een vaste opbouw waaruit je zelf kunt kiezen wat je gebruiken wilt: een Bijbelse geschiedenis om te lezen, een Bijbeltekst om te leren, een Psalmvers of Bijbellied om te zingen, een Bijbelse kijktafel om mee bezig te zijn en een verwerking om te doen. Het was heel fijn om te merken dat dit materiaal goed ontvangen is. Ouders gaven aan dat ze niet wisten dat kinderen op deze leeftijd al zoveel aankonden. En ze vonden het heel waardevol om op deze manier met hun kindje bezig te zijn. Deze week is het tweede thema geplaatst: Abraham. Wil je meer lezen over het hoe, waarom en wat van Bijbelonderwijs aan peuters? Lees dan dit artikel.

Hoor het Woord

Gebruikt de basisschool het rooster van de methode Hoor het Woord en zit je kind in groep 1 of 2? Dan leert het deze week een Bijbeltekst: 1 Samuël 16 vers 7b. Je vindt alle Bijbelteksten en Psalmversjes van groep 1/2 op de website met leerondersteuning (pictogrammen bij de Bijbeltekst en een Psalmkaart met uitleg bij een Psalmversje). Dat proberen we ook voor groep 3 en 4 te doen. Zij leren deze week Psalm 7 vers 9.

Instagram

Elke week wordt op maandag op Instagram een Bijbelrooster voor de nieuwe week geplaatst. Je vindt rond een thema voor vijf dagen een Bijbelgedeelte om te lezen en een aantal vragen om in het gezin te bespreken. Op dinsdag wordt er Bijbelmateriaal gedeeld om rond dit thema met je kinderen bezig te kunnen zijn. De ene week ligt de nadruk op de peuterleeftijd (post met een gekleurde rand), de andere week op de basisschoolleeftijd. Tussendoor vind je in de stories verschillende opvoedingstips.

Hulp gevraagd

Mede door de activiteiten op Instagram weten steeds meer opvoeders de website te vinden. 'Ik wou dat ik dit eerder had ontdekt', schreef een moeder. Help andere ouders de website te vinden door materiaal dat je gebruikt hebt met bronvermelding te delen op Instagram of stuur de nieuwsbrief naar andere ouders door.
Dit betekent tegelijkertijd dat de hoeveelheid werk voor Bijbels Opvoeden toeneemt. Wil je helpen door een Bijbelrooster of ander Bijbelmateriaal te maken? Heb je tekentalent en wil je dit inzetten voor Bijbels Opvoeden? Neem dan contact op via info@bijbelsopvoeden.nl of stuur via Instagram een PB naar @bijbelsopvoeden. Heb je geen mogelijkheid om praktisch te helpen, maar ben je wel blij met al het gratis materiaal op de website? Dan kun je ook financieel een steentje bijdragen. Meer daarover lees je hier.

Nieuw materiaal

Ben je op zoek naar bepaald materiaal of materiaal rond een bepaald thema? Vraag het gerust aan. Dat kan via de mail (mail naar info@bijbelsopvoeden.nl) of via Instagram (PB naar @bijbelsopvoeden). De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. eind oktober.
divider

Tenslotte

"Als uw tijd om te lezen beperkt is, beperk het dan tot één boek en laat dat ene Boek de Bijbel zijn. Laat Hem uw gezelschap zijn in uw eenzame uren, uw troost in tijden van verdriet, de voorraadkamer van alles wat u nodig hebt en de raadsman in al uw twijfels en raadsels. Zo verkwikt en verzadigd, roept de dankbare ziel aanbiddend uit (Jeremia 15 vers 16): 'Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw Woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten'." (Octavius Winslow)
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram