Bezoek onze website

Van 2020 naar 2021

'Na de Kerstdagen val ik altijd in een gat wat betreft het bezig zijn rond de Bijbel met mijn kinderen', verzuchtte een aantal ouders vorig jaar. Je herkent het misschien wel! In deze leemte hebben we dit jaar voorzien door Bijbelmateriaal te maken voor jonge kinderen (2-8 jaar) rond het thema 'van kribbe naar kruis'. Je vindt er in deze nieuwsbrief meer over.
Met oudere kinderen (6-12 jaar) willen we het nieuwe jaar beginnen met de Tien Geboden en steeds twee weken stilstaan bij één gebod. Deze nieuwsbrief geeft een introductie en materiaal bij het eerste en het tweede gebod.
Mogelijk wil je eerst nog stilstaan bij de jaarwisseling met je kinderen. Eerder materiaal vind je via de product-tag 'Oud en Nieuw'. Omdat er in het achterliggende jaar zoveel verdrietige dingen zijn gebeurd, is het thema voor het nieuwe materiaal: 'tranen & troost'.
divider
RouwTranen1(002)
Oud en Nieuw: tranen en troost
Omdat er zoveel lege plaatsen in gezinnen en families zijn gevallen in het achterliggende jaar is er nieuw materiaal gemaakt rond het thema 'tranen en troost'.
Je vindt:
- een Bijbelrooster voor de laatste week van het jaar
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school en kerk) om uiting te geven aan het verdriet dat in kinderlevens gekomen is. Je maakt/kleurt/verft/knipt tranen en wijst kinderen de weg met de woorden van David: 'Leg mijn tranen in Uw fles'.
- bij deze tekst uit Psalm 56 vind je leerondersteuning en een kleurplaat.
- ook Psalm 10 vers 14m vind je uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om te leren: 'Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve'.
- een Bijbelse kijktafel, een kleurplaat en leerondersteuning bij Psalm 90 vers 12: 'Leer ons alzo onze dagen tellen.
Zoek je meer handreikingen rond het thema rouw bij kinderen, kijk dan eens bij de tag 'Rouw'.

Van kribbe naar kruis

Voor jonge kinderen (2-8 jaar) wordt materiaal ontwikkeld over Jezus' weg van kribbe naar kruis. Met elk thema kun je ongeveer twee weken bezig zijn. Deze overzichtsplaat maakt de weg van kribbe naar kruis voor jonge kinderen inzichtelijk. Je kunt zelf bij elk thema een kleurplaat plakken of iets tekenen om te zien hoe ver je op die weg bent.
1. Thema 1 (week 1-2): de Heere Jezus als Kind. Je vindt : Bijbelonderwijs (met onder andere de Bijbelse vertelling, een Psalmvers en Bijbellied en tips voor Bijbelse verwerking), een Bijbelrooster, een Bijbeltekst (Lukas 2:49b) en een Bijbelse kijktafel.
2. Thema 2 (week 3-4): Jezus' discipelen. Ook hierbij: het Bijbelonderwijs (met onder andere een Bijbellied om de namen van de twaalf discipelen te leren en kleurplaten), een Bijbelrooster, een Bijbeltekst (Mattheüs 4:19-20) en een Bijbelse kijktafel.
- De volgende thema's komen in de volgende nieuwsbrief bij leven en welzijn.

De Tien Geboden

Voor oudere kinderen (6-14 jaar) willen we het nieuwe jaar beginnen met de Tien Geboden. Met het maken van verwerkingsmateriaal voor kinderen bij de Heidelbergse Catechismus waren we hier ook aan toe, dus dat komt mooi uit.
- Naast de poster van de Tien Geboden (ook in kleurplaat ) zijn nu ook verwerkingskaartjes gemaakt. Je kunt ze gebruiken om er een slinger van te maken bij de behandeling van de Tien Geboden, maar je kunt er ook spelvarianten mee bedenken, zoals een memory of lotto. Ze zijn ook geschikt voor jonge kinderen, bijvoorbeeld om bij het voorlezen van de Tien Geboden in de kerk, op te zoeken welke afbeelding bij welk gebod hoort.
- Leuk nieuwtje: Ida is bezig om een kwartet bij de Tien Geboden te maken! Nog even geduld!
- Om de behandeling van de Tien Geboden in te leiden, kun je nadenken over het waarom van Gods wet. Je vindt handreikingen hiervoor in drie eerder geplaatste gezinsmomenten: de wet als wegwijzer, de geboden als verkeersborden en het goede pad volgen.
- Bij de aanhef van de wet vind je: een gezinsmoment (thuis) / objectles (school), een Bijbelrooster, een Bijbelse kijktafel , leerondersteuning bij de samenvatting van de Tien Geboden (Mattheüs 22:37b-39) en leerondersteuning bij de aanhef van de wet (Exodus 20:1-2).
- Bij het eerste gebod vind je: een Bijbelrooster, een Bijbelse kijktafel, een gezinsmoment (thuis) en objectles (school en kerk) en leerondersteuning om dit gebod uit het hoofd te leren (Exodus 20:3).
- Ook bij het tweede gebod vind je een Bijbelrooster, een Bijbelse kijktafel, een gezinsmoment/objectles en leerondersteuning (Exodus 20:4-6).
- Omdat de berijmde Tien Geboden kunnen helpen bij het nadenken erover vind je bij elk vers een kaart met uitleg en een kleurplaat. Ze staan van alle negen verzen op de website, maar ik zet hier alleen een link van vers 1 (en in kleurplaat), vers 2 (en in kleurplaat), vers 3 (en in kleurplaat) en vers 9 (en in kleurplaat).
- De volgende geboden komen bij leven en welzijn in de volgende nieuwsbrief.
divider
VoorkantLerenderwijsDef

Uitwisselen

Boekennieuws

De catechismusmethode Lerenderwijs - de Heidelbergse Catechismus voor kinderen is uitverkocht. Er is inmiddels één deeltje in herdruk verschenen en de overige deeltjes zullen in het nieuwe jaar bij leven en welzijn volgen. Lerenderwijs is geschikt voor gebruik in het gezin, op school, of bij catechisatie en heeft vijf delen: een (voor)leesboek (deel 1: Zondag 1-31 en deel 2: Zondag 32-52), een werkboek (deel 1: Zondag 1-31 en deel 2: Zondag 32-52) en een tekstboek met een uitleg van moeilijke woorden en zinsconstructies.

Winactie

In het boek 'Hoort naar Mij' (deel 3 uit de serie 'Komt kinderen!) worden de Tien Geboden voor kinderen uitgelegd. Je kunt een exemplaar van dit boek winnen! Onder de personen die nieuwe abonnees voor deze nieuwsbrief aanbrengen, worden drie exemplaren weggegeven. Stuur de namen en mailadressen van deze personen (alleen met hun toestemming!) voor D.V. 8 januari in via info@bijbelsopvoeden.nl en wie weet... is een exemplaar van dit boek voor jou.
De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. in de tweede helft van januari.
divider

Tenslotte

Allen van harte Gods zegen toegewenst voor het nieuwe jaar!
God kent de grenzen van de tijd.
Hij weet wat ons te wachten staat.
Wie onder Zijn vleugelen door ’t leven gaat,
Is dag en nacht in veiligheid.
Hij is de God van ‘t verleden,
Van het heden,
Maar ook van morgen.
Wie in Zijn Schuilplaats is gezeten,
Mag zich beveiligd weten;
Voor tijd en eeuwigheid in Hem geborgen.
(Naar Psalm 91)

divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram