Bezoek onze website

Witter dan sneeuw

'Tegen U, U alleen heb ik gezondigd. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw'. Het gebed van David in Psalm 51 is een treffend gebed om het oude jaar mee uit te gaan. Dit gebed sluit aan bij de jaarwisseling zoals het volk Israël die vierde in de tijd van de Bijbel. Deze nieuwsbrief gaat over Oud en Nieuw in je gezin. Wat is het leerzaam om lijnen te trekken van het vieren van Oud en Nieuw door het volk Israël in het Oude Testament naar onze tijd. Daarbij gaat het over zwarte zonden waaraan gedacht wordt op de Dag van het Bazuingeklank (de eerste dag van het nieuwe jaar), het rode bloed van de verzoening dat centraal staat op de Grote Verzoendag (op de tiende dag van het nieuwe jaar) en het wit van verzoening en dankbaarheid waarvan het Loofhuttenfeest spreekt (de 15e tot de 21e dag van de eerste maand van het burgerlijke jaar). 'Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw'. Hopelijk valt er nog een winterse bui, zodat kinderen deze Bijbeltekst ook in de schepping zien.
divider
fotoWebsiteDec
Oud en Nieuw
Op de eerste dag van het nieuwe jaar werd er in Israël door priesters op de bazuin geblazen. Dan gingen de Israëlieten nadenken (vandaar de naam 'Dag van het Bazuingeklank' of 'gedachtenis des geklanks'). Ze dachten dan aan twee dingen:
- Wie God voor hen geweest was - en daarvoor werd Hij gedankt
- Wie zij zelf geweest waren voor God - en dat bracht tot het belijden van schuld.
Ook nu zijn dat de twee dingen waar we bij Oud en Nieuw over nadenken en mee bezig zijn.
Je vindt het volgende nieuwe materiaal op de website (de gekleurde woorden bevatten een link):
1. Een Gezinsmoment om met je kinderen na te denken over de betekenis van oud en nieuw in de tijd van de Bijbel voor nu. Eerdere ideeën om op een creatieve manier met je kinderen terug te kijken op het achterliggende jaar, vind je op de website: een gezinsmemory, gezinskwartet, vragen voor een praatpot, een zelfgemaakte slinger van allerlei gebeurtenissen uit het achterliggende jaar, een Bijbelse kijktafel. Een kleurplaat van Daniël bij koning Belsazar (mené, mené, tekel, upharsin) is nieuw op de website geplaatst aan de hand waarvan je met kinderen terug kunt kijken op hun leven in het achterliggende jaar.
2. Een kleur- en knutselplaat rond de eerste maand van het nieuwe jaar, waarop je de lijnen vanuit het nieuwjaar in de tijd van de Bijbel zichtbaar kunt maken.
3. Een Bijbelleesrooster voor de eerste twee weken van het nieuwe jaar: met het volk Israël het nieuwe jaar in. Daarbij gaat het concreet over wat wel en niet past bij het vieren van oud- en nieuw en leer je kinderen onder meer nadenken over vuurwerk.
4. Wil je uitgebreider bij de Bijbelse viering van de eerste maand van het nieuwe jaar stilstaan, lees dan met je kinderen het boek Wijzer... op weg naar de wederkomst.
5. Een Gezinsmoment 'Witter dan sneeuw' vanuit het gebed van David in Psalm 51: 'Tegen U, U alleen heb ik gezondigd. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw'. Wat een treffend gebed om het oude jaar mee uit te gaan en het nieuwe jaar in te gaan.
6. Een kleurplaat bij Psalm 51 vers 6a en 9b, die gebruikt kan worden bij het Gezinsmoment maar ook los.
7. Psalm 51 vers 6a en 9b met pictogrammen en gebaren (horizontaal en verticaal weergegeven) ter ondersteuning van het leren van deze tekst.
8. Een Bijbelse kijktafel bij het gebed van David in Psalm 51.

Vanuit voorgaande jaren vind je ook allerlei materiaal dat bruikbaar is voor de jaarwisseling. Je vindt ze via de tag 'Oud en nieuw'.
Heb je in het achterliggende jaar te maken gehad met rouw in het gezin of de familie? Handreikingen voor rouw en kinderen en een Bijbelse kijktafel om daar aan het einde van het jaar opnieuw met elkaar bij stil te staan, vind je via de tag 'Rouw'.
divider

Uitwisselen

In het nieuwe jaar bij leven en welzijn zal het materiaal dat in gezinnen en op scholen bruikbaar is om met kinderen bezig te zijn rond de Heidelbergse Catechismus verder worden aangevuld. Het jaarthema 'Heidelbergse Catechismus' gaat dus mee het nieuwe jaar in. Heb je zelf hiervoor materiaal dat ook voor andere ouders geschikt kan zijn? Geef dit dan door via info@bijbelsopvoeden.nl zodat het meegenomen kan worden en ook andere ouders er hun voordeel mee kunnen doen.
De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. eind januari. Bijbels Opvoeden kan nu ook gevolgd worden via Instagram: @bijbelsopvoeden.
divider

Tenslotte

Allen van harte Gods zegen toegewenst voor het nieuwe jaar. 'Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!' (Psalm 4 vers 7).
divider
Bezoek onze website