Bezoek onze website

Dood en leven

Een ernstig thema. Dood en leven. Een thema dat in deze tijd ook heel dichtbij komt.
Dood en leven …:
- … dat is waar het in het kerkelijke jaar over gaat: Christus' dood op Goede Vrijdag en Zijn leven op de Paasmorgen.
- … dat is waar het in het geestelijke leven over gaat: dat dode zondaren nieuw leven ontvangen - alleen mogelijk door Christus' leven en sterven en het werk van de Heilige Geest. Dat maakt duidelijk hoe sterk de verbinding is tussen Pasen en Pinksteren. In deze nieuwsbrief vind je materiaal om bij die verbinding met je kinderen stil te staan.
- … dat is in deze weken ook in het natuurlijke leven realiteit. Mogelijk zijn er familieleden gestorven aan het virus dat rondgaat. In deze nieuwsbrief verwijzen we naar materiaal om kinderen te helpen rouwen.
- … het is ook de eindbestemming van elk mens. En dat thema was aan de beurt bij het maken van materiaal bij de Heidelbergse Catechismus: voor de Zondagen 1-20 stond al materiaal op de website. Nu zijn daar de Zondagen 21 en 22 aan toegevoegd.
Door corona zijn we allemaal in een nieuwe situatie terecht gekomen: een situatie van thuiswerken en thuisonderwijs. BijbelsOpvoeden probeert ouders en scholen hierbij te ondersteunen door in materiaal te voorzien. Onder 'uitwisselen' vind je een overzicht.
divider
Foto1NieuwsbriefApril

Goede Vrijdag en Pasen

Via de product-tag 'Goede Vrijdag en Paasfeest' vind je al het materiaal van voorgaande jaren voor wie dat nog niet eerder gebruikt heeft. Je vindt Bijbelse kijktafels, gezinsmomenten, kleurplaten, bijpassende Bijbelteksten om te leren en een werkblad om de zeven kruiswoorden te leren.
Aan dit materiaal is nieuw toegevoegd:
1. Een Bijbels spel over de laatste week voor Pasen voor jonge kinderen (3-6 jaar). Je kunt de kaartjes als memory gebruiken, als lotto, als slingerspel en als geheugenspel.
2. Een kleurplaat over de verloochening van Petrus en een kleurplaat over het voorhangsel in de tempel dat scheurt als de Heere Jezus sterft.
3. Een Bijbelse kijktafel voor Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, waarbij aangesloten is bij de geschiedenis van de vrouwen bij het graf (Mattheüs 27:60-61).
4. Dezelfde Bijbelse kijktafel is eenvoudig als te veranderen in een Bijbelse kijktafel voor de Paasdagen, aansluitend bij Mattheüs 28:1-8.
5. Je vindt de tekst uit Mattheüs 28 (vers 5 en 6) uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om met kinderen te leren.
6. Op verzoek is ook Johannes 3:16 in pictogrammen en gebaren uitgewerkt om met kinderen te leren.

Van Pasen naar Pinksteren

Via de product-tag 'Van Pasen naar Pinksteren' kom je bij al het materiaal dat in voorgaande jaren op de website is geplaatst voor deze periode van het kerkelijke jaar.
De Israëlieten hadden al in het Oude Testament van de Heere de opdracht gekregen om vanaf het Paasfeest 50 dagen te tellen. Op de 50e dag was het Wekenfeest (Nieuwe Testament: Pinksterfeest). Het is heel mooi om in het gezin mee te tellen. Zo leg je voor kinderen de verbinding van het Paasfeest naar het Pinksterfeest, zoals in Israël ook gedaan werd en geef je aan hoe nauw de relatie tussen beide feesten is: wat op het Paasfeest begon, wordt op het Pinksterfeest voltooid. Wil je daar met je kinderen uitgebreider bij stilstaan, lees dan het boek 'Wijzer... op weg naar het Pinksterfeest'. Achterin dat boek vind je een vijftigdagenkalender. Je kunt ook zelf een vijftigdagenkalender maken. Er staat er één op de site (met een bijpassend gezinsmoment) die je als voorbeeld kunt gebruiken, maar je kunt ook je eigen creativiteit inzetten.
Als je al eerder een keer tot 50 hebt geteld met je kinderen, kun je dit jaar ook tot 40 tellen. Op de 40e dag na Paasfeest is het Hemelvaartsdag. Je vindt hier een telplaat tot 40, een kleurplaat over het getal 40 in de Bijbel en een Bijbelleesrooster om met je kinderen te ontdekken wat de betekenis van het getal 40 in de Bijbel is.

Rouw

Wanneer er in de familie of nabije omgeving mensen zijn gestorven, is dat aangrijpend voor jong en oud. Via de product-tag 'Sterven-Begraven-Opstaan' vind je handreikingen om met kinderen over sterven en begraven in gesprek te gaan. Via de product-tag 'rouw' vind je een artikel over hoe je kinderen in rouw kunt steunen en begeleiden, welke boekjes je met ze kunt lezen om de emoties bespreekbaar te maken, een Bijbelleesrooster om elke dag vanuit Gods Woord bij verdriet stil te staan en een Bijbelse kijktafel die helpen kan bij de verwerking.

Heidelbergse Catechismus

Aan het materiaal bij de Heidelbergse Catechismus is het volgende nieuwe materiaal toegevoegd:
1. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 21 Vraag en Antwoord 54: over de kerk. Je kunt daarbij deze bouwplaat gebruiken of deze kleurkaart van Psalm 122:1.
2. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 21 Vraag en Antwoord 55: over de gemeenschap der heilgen. Daarbij is een werkblad gemaakt voor kinderen die kunnen lezen en schrijven en een kleurplaat voor jongere kinderen.
3. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 21 Vraag en Antwoord 56: over de vergeving van zonden. Je kunt daarbij deze kleurkaart gebruiken.
4. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 22: over de opstanding uit de dood en het eeuwige leven. Daarbij kun je voor oudere kinderen (en ouders ;-) ) deze kleurtekst gebruiken.
divider
Foto2NieuwbriefApril

Uitwisselen: thuisonderwijs

Hoe probeert BijbelsOpvoeden ouders in deze situatie van thuisonderwijs te steunen?
1. In de vorige nieuwsbrief zijn tips voor thuisonderwijs gegeven.
2. Op verzoek van ouders wordt er elke 'schooldag' een 'Bijbelmoment' op de website geplaatst, dat ook wordt gedeeld via Instagram. Je vindt een weekthema met een Bijbelgedeelte om te lezen, een paar vragen om daarbij te bespreken en suggesties om rond dit Bijbelgedeelte met je kinderen bezig te zijn (denk aan een spel of kleurplaat, een Bijbelse kijktafel maken een kijkopdracht bij een natuuruitje en dergelijke). Je vindt deze Bijbelmomenten onder 'Recent verschenen' op de homepage of via de product-tag 'ziekte-corona'.
3. In de categorie 'Bijbelteksten en Psalmversjes' vind je hulpmiddelen voor het leren van een Bijbeltekst of Psalmversje. Ter ondersteuning van het leren van een Bijbeltekst vind je de Bijbeltekst in pictogrammen en gebaren weergegeven. Wanneer meer zintuigen worden ingeschakeld, gaat het leren sneller en blijft het beter hangen. Verder tekent juf Janine uitleg bij een Psalmvers: handig voor ouder en kind. Nieuw is dat deze Psalmverzen en Bijbelteksten ook in kleurkaarten beschikbaar worden gesteld, zodat kinderen er zelf mee bezig kunnen zijn. Wanneer je een Bijbeltekst of Psalmversje wilt dat niet op de website staat, kun je deze via het contactformulier (of via een PB op Instagram) aanvragen.
4. Voor de zondag: er is een eenvoudig kerkboekje (een A-4 twee keer dubbel vouwen) gemaakt waarop kinderen kunnen schrijven bij het luisteren naar de kerkdienst. Verder vind je bij de categorie 'Heidelbergse Catechismus' materiaal om de catechismuspreek voor te bereiden of te verwerken (ook handig wanneer er voor school een catechismusvraag geleerd moet worden). En in de categorie 'Overig kleur- en knutselmateriaal' vind je een kleur- of doeplaat bij een heel aantal Bijbelse geschiedenissen. Je kunt deze het handigst opzoeken via de zoekfunctie bovenaan de pagina.
5. Verder is BijbelsOpvoeden ook bereid om mee te denken wanneer je tegen dingen aanloopt of bepaalde vragen hebt. Ook wanneer je behoefte hebt aan bepaald materiaal kun je dat aanvragen. Zo is er op verzoek van een aantal scholen weer een nieuw Bijbelleesrooster geplaatst - thema: verzoening en genezing voor een ziek land.
divider

Tenslotte

'Waarom zou ik beven of bezorgd zijn?
De grote, liefhebbende, almachtige God heeft alle gebeurtenissen in mijn leven in Zijn hand.
En alleen Hij, mijn Maker en Meester, kan toestaan dat ze aan mij geopenbaard worden,
één voor één, in overeenstemming met Zijn wil voor mijn leven!'
(Susannah Spurgeon)
divider
Bezoek onze website