Bezoek onze website

Nieuw leven

Het is voorjaar! In de schepping is nieuw leven te zien: de takken lopen uit, de vogels maken nestjes... Het nieuwe leven in de schepping leert onder andere meer over het nieuwe hart en leven in de genade. En dat heeft weer alles te maken met het Paasfeest. In deze nieuwsbrief vind je allerlei materiaal om deze lessen uit de Bijbel op te diepen. Daarnaast is er aandacht voor Biddag. En in 'uitwisselen' lees je over twee nieuwe initiatieven op deze website: bezig zijn rond de Bijbelse geschiedenis met peuters en voor alle leeftijden prachtige platen van psalmversjes met uitleg!
divider
fotonieuwsbrieffebr2

Voorjaar

In Openbaring 21 vers 5 zegt God: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'. Wat maakt Hij allemaal nieuw?1. Hij vernieuwt het gelaat van de aarde (Psalm 104): dorre, kale bomen en struiken worden weer als nieuw. Ga met elkaar naar buiten en wijs elkaar erop. Vorig jaar is een gezinsmoment geplaatst om kinderen te leren dat nieuwe bloemen en blaadjes 'letters zijn in Gods boek' (Nederlandse Geloofsbelijdenis). Voor jonge kinderen vind je daarbij een kleurplaat van de wisselende seizoenen.
2. Hij zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen (Jesaja 65). De Heere Jezus spreekt daar met Zijn discipelen over waarbij Hij het voorjaar als voorbeeld gebruikt: als de takken sappig worden en de bladeren uitlopen dan weten we dat de zomer nabij is. Zo kunnen we ook aan tekenen op aarde zien dat de wederkomst nabij is. In dit gezinsmoment sta je daarbij stil. Trek erop uit en verzamel bewijzen van nieuw leven in de natuur waar je thuis een Bijbelse kijktafel van maakt. Dit werkblad kun je daarbij gebruiken voor kinderen die kunnen lezen en schrijven. Voor peuters en kleuters vind je een voorjaarskleurplaat.
3. Hij geeft een nieuw hart. 'En Ik zal u een nieuw hart geven (…); en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven' (Ezechiël 36:26). Je vindt deze tekst hier uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om te leren. Maar je vindt ook een gezinsmoment om met kinderen stil te staan bij het begrip 'nieuw hart'. Kinderen hebben daar vaak wonderlijke gedachten bij en als ouder/leerkracht/kerkelijk werker weet je vaak niet goed hoe je ze duidelijk kunt maken wat dit betekent. Dit gezinsmoment geeft daar woorden aan en voorbeelden voor.
4. Dat mensen een nieuw hart kunnen krijgen, heeft alles te maken met de opstanding van de Heere Jezus (Catechismus, Zondag 33). Meer daarover in de volgende nieuwsbrief. Ben je nog op zoek naar materiaal voor de lijdensweken die deze week zijn begonnen? Bekijk al het materiaal hiervoor via de tag 'Lijdensweken'. Moeder Gerdine stuurde haar lijdensweekkalender, zodat die ook door andere ouders te gebruiken is. Zij werkt per week aan een thema. Elke zondag mogen de kinderen een vakje van de kalender open maken en leren ze de tekst die daar staat (of voor jonge kinderen: die bij het plaatje van de week hoort).
Bij Openbaring 21 vers 5 is deze Bijbelse kijktafel gemaakt waarin onderdelen van de vernieuwde natuur, de nieuwe hemel en aarde en het nieuwe hart verwerkt zijn.

Biddag

Wat is het belangrijk dat Biddag niet alleen in de kerk, maar ook in het gezin gehouden wordt. Via de tag 'Bidden en Biddag' kun je verschillende gezinsmomenten, Bijbelse kijktafels, kleurplaten en Bijbelwerkjes van eerdere jaren vinden.
Nieuw voor dit jaar is het volgende:
1. Bij uitgeverij Gebr. Koster is een nieuw gezinsdagboekje voor bijzondere momenten verschenen. Het is deel 3 in de serie Stilstaan en geschikt voor twee weken rond Biddag: 'Ik hef mijn ogen op tot U'. Je vindt Bijbelgedeelten over Biddag om te lezen, een kort dagboekstukje om voor te lezen, een aantal vragen om te bespreken, concrete opdrachten om mee bezig te zijn en een psalm om te zingen. Eind van deze week zal het boekje in de winkel liggen.
2. Erskine gebruikt het voorbeeld van de vleugels van een vogel om uit te leggen wat bidden is. Het gebed is wat de vleugels voor een vogel zijn. Zoals een vogel zijn vleugels uitspreidt, zo vouw jij je handen. Met de vleugels van het gebed breng je alles van je leven naar de Heere. In dit gezinsmoment werk je dit voorbeeld vanuit Gods Woord met kinderen uit. Daarbij kun je dit werkblad gebruiken. Voor scholen die in de Biddagweek rond bidden bezig willen zijn, is dit gezinsmoment omgewerkt in een objectles.
3. De geschiedenis van de Kananese vrouw (Mattheüs 15) laat zien dat bidden bedelen is. In dit gezinsmoment sta je daar met je kinderen bij stil aan de hand van een verhaal. Deze kleurplaat sluit daarbij aan. Ook dit gezinsmoment is voor leerkrachten of kerkelijk werkers omgezet in een objectles.
4. Als je kinderen het volmaakte gebed (het 'onze Vader') nog niet kennen, is de periode rond Biddag een mooie gelegenheid om dit met ze te leren. Je vindt dit gebed hier weergegeven met pictogrammen ter ondersteuning.
divider
NieuwbriefFebruari2

Uitwisselen

- Het is mooi om te merken dat Bijbels opvoeden bij steeds meer mensen bekend wordt. Dat geeft ook fijne contacten en mooie uitwisselingen. Daardoor vind je twee nieuwe initiatieven op de website, waar we heel blij mee zijn!
1. Het materiaal op deze website richt zich met name op kinderen van 4-14 jaar. Regelmatig wordt er gevraagd naar materiaal voor peuters en pubers. Eline heeft twee thema's aangeleverd voor peuters. Zij is heeft met haar kinderen gewerkt rond Noach en Mozes. Je vindt dit materiaal via de tag 'Bijbelse geschiedenis peuters'. Heb jij ook materiaal voor peuters dat hier goed bij zou passen? Of ben of ken je iemand die materiaal voor pubers heeft? Laat het weten via een persoonlijk berichtje op Instagram of via de mail: info@bijbelsopvoeden.nl
2. Janine is juf en maakt voor de kinderen van haar klas elke week een prachtige visuele uitleg bij het psalmvers dat ze leren. Ze heeft haar materiaal beschikbaar gesteld voor deze website, waar veel ouders erg blij mee zullen zijn. Er was namelijk al een vraag binnengekomen naar uitleg van psalmversjes. Het is fijn om hier nu in te kunnen voorzien. Je kunt dit materiaal vinden via de tag 'Psalmen met uitleg'. Er zijn inmiddels 18 versjes op de website geplaatst. Voor deze tijd van het jaar lichten we er twee uit: Psalm 40 vers 4 voor de lijdensweken en het Gebed des Heeren vers 5 voor Biddag.
- BijbelsOpvoeden is sinds enige tijd ook te vinden op Instagram. Elke dinsdag een opvoedingsduwtje ontvangen? En elke vrijdag antwoord op een vraag over huisgodsdienst? Volg dan @bijbelsopvoeden .
divider

Tenslotte

'De belofte van de opstanding vinden we niet alleen in Gods Woord, maar in elk lenteblad'
(Maarten Luther).
divider
Bezoek onze website