Bezoek onze website

Christen-zijn!

'Hoe geef je vorm aan huisgodsdienst als er geen kerkelijke dagen zijn om bij aan te sluiten zoals nu in de weken tussen het Kerstfeest/de jaarwisseling en Biddag?' vroeg een moeder. Je kunt bijvoorbeeld een thema kiezen en daarmee bezig zijn. Je vindt op de website verschillende thema's die daar geschikt voor zijn (naastenliefde bijvoorbeeld) en vanaf nu is daar een thema aan toegevoegd: christen-zijn. Hoe merken anderen in het dagelijkse leven dat je een christen bent? Een belangrijke vraag om met kinderen bij stil te staan. Veel kinderen denken daarbij allereerst aan: dan mag je dit niet en dan mag je dat niet. Maar de Bijbel verwoordt het heel vaak verrassend positief. Het materiaal dat rond dit thema ontwikkeld is, vind je in deze nieuwsbrief. Verder is er de achterliggende weken hard gewerkt aan nieuw materiaal bij de Heidelbergse Catechismus.
divider
FotoWebsiteFebr0

Bijbels leven

Christen-zijn heeft te maken met je leven voor het aangezicht van de Heere en met je leven tegenover je naaste. De Heere Jezus vatte het zo samen: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Voor beide elementen vind je nieuw materiaal (de gekleurde woorden bevatten een link):
1. Met het Gezinsmoment 'Christen zijn: leven voor God' ga je met kinderen in gesprek over het doel van hun leven naar aanleiding van 1 Samuël 7 vers 3: 'Richt uw hart tot den HEERE en dient Hem alleen'.
2. Je vindt deze Bijbeltekst uitgewerkt in pictogrammen en gebaren als hulpmiddel bij het leren van deze tekst.
3. Ter ondersteuning van het leren of ter verwerking van het gezinsmoment is er ook een Bijbelse kijktafel bij deze tekst te maken.
4. Verder vind je een kleurplaat van een pijl en boog of een kleurplaat van een doel om kinderen aan te sporen het doel van hun leven in het oog te houden.
5. Met het Gezinsmoment 'Christen zijn: leven voor je naaste' ga je met kinderen in gesprek over wat anderen aan je leven zien: verspreid je het licht van Gods Woord? Als uitgangspunt is gekozen voor Mattheüs 5 vers 14-16: 'Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien'.
6. Je vindt deze Bijbeltekst uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om de tekst samen te leren.
7. Er is ook een Bijbelse kijktafel bij dit Bijbelgedeelte gemaakt: ter ondersteuning van het leren of als verwerking van het gezinsmoment: 'Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn'.
8. Je kunt daarbij het werkblad van 'een stad op een berg' gebruiken (Mattheüs 5 vers 14).
9. Er is ook een kleurplaat voor jonge kinderen over de kaars op de kandelaar die allen beschijnt die in het huis zijn (Mattheüs 5 vers 15).
10. Tenslotte vind je een Bijbelleesrooster waarmee je zeven dagen lang stil staat bij het leven als christen. Je vindt voor elke dag een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg daarbij en een vraag of doe-opdracht.

Heidelbergse Catechismus

Aan het jaarthema 'Heidelbergse Catechismus' is het volgende nieuwe materiaal toegevoegd:
1. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus: over Jezus' hemelvaart.
2. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 19 Vraag&Antwoord 50-51 over het zitten aan de rechterhand van God. Je vindt daarbij ook een kleurplaat.
3. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 19 Vraag&Antwoord 52 over de wederkomst. Ook daarbij vind je een passende kleurplaat.
4. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 20 over de Heilige Geest. Deze kleurplaat kun je daarbij gebruiken.
FotoWebsiteFebr2
divider

Uitwisselen

- Het materiaal over 'christen zijn' willen we graag uitbreiden en aanvullen. Welk onderdeel zou jij belicht willen zien? Geef het door! Heb je zelf rond dit thema misschien materiaal dat ook voor andere ouders geschikt kan zijn? Geef dit dan ook door via info@bijbelsopvoeden.nl zodat het meegenomen kan worden en ook andere ouders er hun voordeel mee kunnen doen.
- Een moeder vraagt naar meer gezinsmomenten voor tieners met thema's voor tieners (schepping en evolutie, seksualiteit en dergelijke). Heb je materiaal daarvoor of heb je ook belangstelling voor dergelijk materiaal? Doe dan even een mailtje naar bovenstaand adres of een persoonlijk bericht via Instagram (@bijbelsopvoeden).
- Het boek 'Wijzer... op weg naar het Paasfeest' met voor elke dag in de lijdensweken een Bijbelgedeelte om te lezen en een stukje uitleg om voor te lezen is uitverkocht, maar komt over enkele weken weer beschikbaar. Let op: bestel het op tijd, want de levering duurt ongeveer tien dagen.
- BijbelsOpvoeden is sinds enige tijd ook te vinden op Instagram. Elke dinsdag een opvoedingsduwtje ontvangen? En elke vrijdag antwoord op een vraag over huisgodsdienst? Volg dan @bijbelsopvoeden .
divider

Tenslotte

'Toen Christus op aarde was, lezen we van velen die tot Hem gingen om een weldaad voor hun kinderen. Heere, ontferm U over mijn zoon, zegt de ene. Heere, ontferm U over mijn dochter, zegt de andere. Het ging beter met de kinderen door het geloof en de gebeden van de ouders. Even gemakkelijk kunnen we nu tot Hem gaan nu Hij in de hemel is, ja, gemakkelijker, en met hetzelfde verzoek: Heere, heb medelijden met mijn zoon, met mijn dochter, die dwaas is en ijdel, vleselijk gezind, wat de dood is, en heel sterk onder de macht van de satan. Zie op Christus, en smeek Hem dat Hij hen moge zegenen met alle hemelse zegeningen' (Matthew Henry).
divider
Bezoek onze website