Bezoek onze website

Hemelvaartsdag en Pinksterfeest

Deo Volente aanstaande donderdag is het de 40e dag na het Paasfeest: Hemelvaartsdag. Heb je met je kinderen meegeteld? Tien dagen later zijn ook de vijftig dagen vol: 'En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd...' (Handelingen 2:1). Die vervulling van toen is ook nu nodig. 'En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest...' (Handelingen 2:4). In deze nieuwsbrief vind je materiaal om bij een geopende Bijbel met je kinderen over de betekenis van Hemelvaart en Pinksterfeest in gesprek te gaan en bezig te zijn. Verder verwijst deze nieuwsbrief naar nieuw materiaal bij het jaarthema Heidelbergse Catechismus. Begin juni bij leven en welzijn zal op de website het materiaal voor Vaderdag worden aangevuld. Houd de website dus in de gaten.
divider
Foto3WebsiteMei

Hemelvaartsdag

Aan het materiaal voor Hemelvaartsdag dat al op de website stond, is het volgende nieuwe materiaal toegevoegd (de gekleurde woorden bevatten een link):
1. Een Bijbelse kijktafel voor de tijd rond Hemelvaartsdag met (een gedeelte van) de Bijbeltekst: 'Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn' (Kolossenzen 3:1-2).
2. Een Gezinsmoment om over de betekenis van deze Bijbeltekst met je kinderen in gesprek te gaan.
3. Een kleurplaat die kinderen bij deze Bijbeltekst kunnen kleuren.
4. Heb je met het Bijbelleesrooster 'Van Paasfeest naar Hemelvaartsdag' stil gestaan bij het getal 40 in de Bijbel, dan vind je hier een kleurplaat die kinderen daarbij kunnen kleuren.
5. 'Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren', zeggen de engelen tegen de discipelen (Handelingen 1:11). Deze kleurplaat 'Van hemelvaart naar wederkomst' sluit daarbij aan.
Foto2WebsiteMei

Pinksterfeest

In de Bijbel wordt het werk van de Heilige Geest vergeleken met water, wind en vuur. In voorgaande jaren zijn de beelden van water en wind uitgewerkt. Je kunt deze Bijbelse kijktafels en Gezinsmomenten hier vinden. Dit jaar is het beeld van vuur uitgewerkt. Je vindt:
1. Een gezinsmoment over het vuur van de Heilige Geest. Waarom wordt het werk van de Heilige Geest met vuur vergeleken?
2. Een Bijbelse kijktafel bij Handelingen 2:3a en 4a: 'En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur... En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest'.
3. Een Gezinsmoment over de opdracht: 'Blust de Geest niet uit' (1 Thessalonicenzen 5:19). Hoe kun je de Geest uitblussen en wat betekent dat voor ons leven?
4. Een kleurplaat bij deze Bijbeltekst.
Tip: wil je na de Pinksterdagen verder bij het werk van de Heilige Geest stil staan met je kinderen? Op de website vind je gezinsmomenten en een Bijbelse kijktafel over 'het werk van de Geest' en een Bijbelleesrooster en kleurplaat over 'de vrucht van de Geest'.
Foto1WebsiteMei

Heidelbergse Catechismus

Het jaarthema 'Heidelbergse Catechismus' is op de website in een aparte categorie ondergebracht en geschikt gemaakt voor zowel gezinnen (gezinsmomenten) als scholen (objectlessen). Het volgende nieuwe materiaal is toegevoegd:
1. Een kleurplaat en gezinsmoment/objectles bij Zondag 11: Jezus = Zaligmaker.
2. Een kleurplaat en gezinsmoment/objectles bij Zondag 12: Christus = Gezalfde.
3. Een kleurplaat en gezinsmoment/objectles bij Zondag 13 Vraag en Antwoord 33: Eén geboren Zoon - veel aangenomen kinderen.
4. Een kleurplaat en gezinsmoment/objectles bij Zondag 13 Vraag en Antwoord 34: Heere = Eigenaar.
divider

Uitwisselen

Het maken van een kwartet met elementen van de tabernakeldienst vindt z'n voortgang (een initiatief van moeder Ida - zie vorige nieuwsbrief). Heel leuk dat er meer dan 40 exemplaren zijn besteld. De opdracht tot drukken is nog niet gegeven, dus wil je ook één of meer exemplaren ontvangen (de prijs ligt rond de 5 euro), dan kun je dat nog deze week aangeven door een mailtje met je naam en adres te sturen naar info@bijbelsopvoeden.nl .
Het maken van een spel bij de Heidelbergse Catechismus zal in de zomervakantie bij leven en welzijn worden opgepakt. Ideeën blijven welkom.
De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. in de laatste week van juni en zal gaan over het afronden van het schooljaar en de zomervakantie. Heb je hiervoor materiaal dat ook voor andere ouders bruikbaar kan zijn, stuur het dan voor half juni in via info@bijbelsopvoeden.nl .
divider

Tenslotte

Wat hebben we de Geest van Pinksteren nodig in de opvoeding van onze kinderen! 'En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God), Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen' (Handelingen 2:17). De Heilige Geest is gekomen! Hij werkt tot de laatste dag van de wereld. En daarom: 'Er is verwachting voor uw nakomelingen' (Jeremia 31).
divider
Bezoek onze website