Bezoek onze website

Koningsdag en Bijbelse spellen

Deo Volente aanstaande zaterdag is het Koningsdag met aansluitend de meivakantie. Vanwege de spelen op Koningsdag en tijd voor een spel in de vakantie vind je in deze nieuwsbrief materiaal dat hierbij aansluit. Let ook even op het initiatief van moeder Ida: een Bijbels kwartet rond het thema 'Tabernakel'. Mei is ook de maand waarin Moederdag valt. Met de commercie hoef je niet mee te doen, maar deze dag biedt wel gelegenheid om de Bijbel te openen. Ook hiervoor vind je handreikingen in deze nieuwsbrief. Verder verwijst deze nieuwsbrief naar nieuw materiaal bij het jaarthema Heidelbergse Catechismus.
divider
Foto1WebsiteApril

Koningsdag en Bijbelse spellen

Aan het materiaal voor Koningsdag dat al op de website stond, is het volgende nieuwe materiaal toegevoegd (de gekleurde woorden bevatten een link):
1. Een Bijbelleesrooster voor de week na Koningsdag: je vindt voor zeven dagen een Bijbelgedeelte om te lezen en een korte uitleg om voor te lezen rond het thema 'God is Koning'. Elke dag geeft ook een praktische opdracht of vraag om dieper op het thema in te gaan.
2. Een Bijbelse kijktafel voor Koningsdag om alle gezinsleden er bewust van te maken dat God Koning is.
3. Een kleurplaat voor Koningsdag.
4. Om de spellen op Koningsdag te verdiepen en ideeën te geven voor een Bijbels spel in de meivakantie vind je een achtergrondartikel met een overzicht van Bijbelse spellen en een artikel met tips om zelf Bijbelse spellen te maken.
Vanuit voorgaande jaren vind je op de website ook materiaal rond het thema Bevrijdingsdag.
Foto3WebsiteApril

Moederdag

Moederdag biedt mogelijkheden om Gods Woord te openen. Niet alleen voor moeder zelf, maar ook voor de kinderen in het gezin geeft de Bijbel woorden van eeuwigheidswaarde. Misschien heb je al gezien dat er een nieuw boek voor moeders verschenen is dat het moederschap in Bijbels licht zet: 'Blijde moeder. Wat is het geheim van 'een blijde moeder' zoals Psalm 113 zegt? Hoe kun je in het dagelijkse leven een blijde moeder zijn? En hoe kun je het blijven bij moeilijke of verdrietige omstandigheden?
Verder vind je voor Moederdag het volgende nieuwe materiaal op de website:
1. Een artikel voor moeder: bemoediging voor moeders.
2. Een Gezinsmoment om met je kinderen vanuit Gods Woord na te denken over de taak van moeder.
3. Een kleurplaat en medaille die kinderen voor moeder kunnen maken.
Foto2WebsiteApril

Heidelbergse Catechismus

Het jaarthema 'Heidelbergse Catechismus' is op de website in een aparte categorie ondergebracht en geschikt gemaakt voor zowel gezinnen (gezinsmomenten) als scholen (objectlessen). Het volgende nieuwe materiaal is toegevoegd:
1. Een kleurplaat en gezinsmoment/objectles bij Zondag 8: Drie in Eén.
2. Een kleurplaat en gezinsmoment/objectles bij Zondag 9: God is Schepper.
3. Een kleurplaat en gezinsmoment/objectles bij Zondag 10: God voorziet.
divider

Uitwisselen

Moeder Ida is de achterliggende weken met haar kinderen bezig geweest rond de tabernakeldienst. De kinderen maakten een prachtige tabernakel en dachten na over de betekenis ervan. Om het geleerde vast te houden wil moeder Ida een (professioneel) kwartet laten maken. Ze dacht: mogelijk zijn er meer gezinnen die daar belangstelling voor hebben. Daarom stelt ze het spel beschikbaar voor andere ouders. Heb je belangstelling voor dit kwartetspel met als thema 'Tabernakel'? Stuur dan binnen 10 dagen een mailtje met je naam en adres naar info@bijbelsopvoeden.nl . Hoe meer kwartetspellen er gedrukt worden, hoe voordeliger de prijs uitpakt (rond de 5 euro), vandaar deze voorinschrijving.
De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. in de week van Hemelvaartsdag. Heb je materiaal voor Hemelvaartsdag en/of Pinksteren dat ook voor andere ouders bruikbaar kan zijn, stuur het dan op naar info@bijbelsopvoeden.nl .
divider

Tenslotte

Moederdag. Moederzonden. Moedeloos? Nee, het is Pasen geweest. Een citaat uit het boek 'Blijde moeder': 'Bij het kruis van Jezus vind je alles wat je nodig hebt voor alle moederzonden die je dagelijks voelt. Er is een schuilplaats in Zijn wonden. In de Schuilplaats van de Allerhoogste, onder de vleugelen van de Almachtige (Psalm 91) zijn al je zonden bedekt. Dan kan een moeder vol zonde toch een blijde moeder zijn: 'Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid' (Psalm 31)'.
Bijzonder dat Moederdag plaats vindt in de weken op weg naar Pinksteren. 'Er is verwachting voor uw nakomelingen' (Jeremia 31). 'Wie in de God van het verbond houvast mag vinden, kan ondanks verdrietige omstandigheden een blijde moeder van kinderen zijn'.
divider
Bezoek onze website