Bezoek onze website

Naastenliefde

Begin deze maand lanceerde SIRE de campagne: 'Doe eens lief!' Het is een oproep aan burgers om in de samenleving wat aardiger te zijn voor elkaar. Ook in gezinnen en scholen roepen ouders en leerkrachten regelmatig: 'Doe eens lief!' Deze opdracht heeft een Bijbelse basis. Gods Woord roept ons op om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. In deze nieuwsbrief vind je materiaal om hier concreet met je kinderen bij stil te staan en mee bezig te zijn.
In de maand april worden Goede Vrijdag en Paasfeest gevierd. In deze nieuwsbrief vind je handreikingen om kinderen de boodschap van deze dagen dicht bij kinderen te brengen.
Verder verwijst deze nieuwsbrief naar nieuw materiaal bij het jaarthema Heidelbergse Catechismus.
divider
Foto1WebsiteMrt

Doe eens lief

Rond het thema 'naastenliefde' is het volgende nieuwe materiaal op de website geplaatst (de gekleurde woorden bevatten een link):
1. Een Bijbelleesrooster om twaalf dagen met je kinderen stil te staan bij naastenliefde in de Bijbel en de betekenis daarvan voor ons vandaag. Met gespreksvragen en doe-opdrachtjes.
2. Een Bijbelse kijktafel met Romeinen 12 vers 10a als uitgangspunt: 'Hebt elkander [=elkaar] hartelijk lief'. Je kunt uiteraard ook een andere Bijbeltekst over naastenliefde gebruiken.
3. Een Gezinsmoment (3-10 jaar) om kinderen ervan bewust te maken hoe ze naar andere mensen kijken (door welke bril kijk je?) en een oproep om met Bijbelse ogen naar andere mensen te kijken: met vriendelijke ogen.
4. Een Gezinsmoment (3-13 jaar) om kinderen te stimuleren lief te hebben met het woord en met de daad (1 Johannes 3 vers 18): iets aardigs tegen iemand te zeggen of voor iemand te doen.
5. De kleurplaat van de Barmhartige Samaritaan die bij dit thema te gebruiken is, stond al eerder op de website.

Goede Vrijdag en Paasfeest

Vanuit voorgaande jaren kun je via de tag 'Goede Vrijdag en Paasfeest' onder meer het volgende materiaal op de website vinden: een achtergrondartikel over het gedenken van deze feestdagen met kinderen, een Bijbelse kijktafel, een aantal gezinsmomenten en kleurplaten.
In de week voorafgaand aan Goede Vrijdag en Paasfeest zal er meer materiaal op de website worden geplaatst. Voor gezinnen die in de lijdensweken met de tabernakeldienst zijn bezig geweest (zie vorige nieuwsbrief), zal er een gezinsmoment over de Grote Verzoendag toegevoegd worden. Voor de andere gezinnen een gezinsmoment over Pascha. Houd de website dus in de gaten.

Heidelbergse Catechismus

Aan het jaarthema 'Heidelbergse Catechismus' is het volgende nieuwe materiaal toegevoegd:
1. Een kleurplaat en Gezinsmoment bij Zondag 6: Wat is een Middelaar?
2. Een kleurplaat en Gezinsmoment bij Zondag 7 Vraag en Antwoord 20 en 21: Wat betekent: in Christus ingelijfd?
3. Een kleurplaat en Gezinsmoment bij Zondag 7 Vraag en Antwoord 22 en 23: De twaalf paaltjes van de geloofsweg.
Foto2WebsiteMrt
divider

Uitwisselen

De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. in de laatste week van april. Heb je materiaal voor de tijd van Pasen naar Pinksteren, voor Hemelvaartsdag of voor de herdenkingsdagen van 4 en 5 mei dat ook voor andere ouders geschikt kan zijn? Geef dit dan door via info@bijbelsopvoeden.nl zodat het in de volgende nieuwsbrief meegenomen kan worden en ook andere ouders er hun voordeel mee kunnen doen. Ook materiaal bij de Heidelbergse Catechismus blijft welkom.
De komende maand zal een aantal veranderingen op de website doorgevoerd worden. 'Heidelbergse Catechismus' en 'Bijbelleesroosters' zullen een aparte categorie worden en voortaan rechtstreeks te vinden zijn in plaats van via de tags.
divider

Tenslotte

Er is een indrukwekkend gedicht over het eerste Pascha dat door de Israëlieten gehouden werd in Egypte. Het gedicht gaat over ouders die zo druk zijn met hun zieke oudste zoon dat ze geen tijd hebben om het bloed van het lam aan de deurposten van hun huis aan te brengen. De jongen is daar heel bezorgd over en rust niet voordat hij met eigen ogen heeft gezien dat er bloed aan de deurposten zit. En dan eindigt het gedicht als volgt:
Vrienden, is het bloed van Christus, aan de deurpost van uw hart?
't Bloed van Hem Die zondaars nodigt, vreugde brengt in plaats van smart?
't Bloed dat reinigt van de zonde, van de zonde klein en groot?
't Bloed van Hem, Die licht in duister, leven wekt zelfs uit de dood?
Rust niet, als dat Joodse knaapje, voor gij 't bloed gesprenkeld weet
aan de deurpost uwer ziele, tot de Borg uw schulden kweet.
divider
Bezoek onze website