Bezoek onze website

Het Woord is vlees geworden

Wat is de kern van Kerstfeest? Johannes omschrijft het als: het Woord is vlees geworden (Johannes 1:14). Wat betekent dat? De kanttekening zegt: een waar Mens, ons in alles gelijk, maar zonder zonde. De herders en de wijzen vonden Hem in de kribbe. Maar waar kunnen wij Hem vinden? Kinderen hebben daar vaak vragen -en soms ook bijzondere gedachten- over. Deze vragen willen we met dit materiaal beantwoorden: wij kunnen Hem vinden in het Woord.
Er is nog geen nieuw materiaal bij het jaarthema Heidelbergse Catechismus op de website geplaatst. Dit zal bij leven en welzijn eind november/begin december aangevuld worden.
Wel vind je een alternatief voor Sinterklaas. Wanneer je hieraan liever niet meedoet, vind je in deze nieuwsbrief een gezellig en leerzaam alternatief rond de Bijbel.
divider
FotoWebsiteNov1

Adventsweken

* Meestal vind je voor de Adventsweken op de website een nieuwe Adventskalender om met je kinderen (af) te tellen tot het Kerstfeest en zo de betekenis van Advent duidelijk te maken: uitzien naar Christus' komst. Omdat de eerste Adventszondag op D.V. 1 december valt, was het niet nodig voor dit jaar een nieuwe Adventskalender te maken. Dit jaar zijn diverse(seculiere) Adventskalenders bruikbaar in christelijke gezinnen. Welke dat bijvoorbeeld zijn en hoe je die kunt gebruiken lees je hier.
* Het boek 'Wijzer... op weg naar het Kerstfeest' is helaas uitverkocht. Meer informatie over hoe je dit boek toch in je gezin kunt gebruikten als je dat graag zou willen, vind je hier.
* In voorgaande jaren is de betekenis van Advent voor kinderen duidelijk gemaakt met behulp van een zandloper (bijbelse kijktafel en gezinsmoment) en het beeld 'van knop naar bloem' (gezinsmoment en bijbelse kijktafel). Dit jaar is voor het thema 'het Woord is vlees [=Mens] geworden' gekozen.
Je vindt rond dit thema het volgende nieuwe materiaal op de website:
1. Een Bijbelleesrooster voor de vier Adventsweken. Je vindt voor elke Adventszondag een leesstukje met Bijbelopdracht bij een Bijbelgedeelte. Voor de overige dagen van elke week vind je een suggestie voor een Bijbelgedeelte om te lezen en een paar vragen daarbij om te bespreken.
2. Een Gezinsmoment voor de eerste Adventsweek rond het thema 'de Heere Jezus is het Woord'. Wat zegt de Bijbel over Hem voor Zijn geboorte? 'In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God' (Johannes 1:1). Je vindt deze tekst uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren ervan. En je vindt er een Bijbelse kijktafel bij.
3. Een Gezinsmoment voor de tweede Adventsweek rond het thema: 'En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien' (Johannes 1:14). Wat was die heerlijkheid en hoe zagen ze die? Je vindt ook deze tekst uitgewerkt om met kinderen te leren: verticaal uitgeschreven of horizontaal (zie voor het verschil onder 'Uitwisselen' hieronder). Bij deze tekst vind je ook een Bijbelse kijktafel.
4. Een Gezinsmoment voor de derde en vierde Adventsweek rond het thema 'Kerstfeest nu': Hoe kun je nu bij de kribbe komen en Jezus' heerlijkheid zien? 'Zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en Hetzelve bewaren' (Lukas 11:28). Ook deze tekst is verticaal en horizontaal uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren. Bij deze tekst vind je ook een Bijbelse kijktafel. En een kleur- en knutselplaat om deze tekst over het horen en bewaren van het Woord te verwerken.
5. Verder is er een nieuwe kleurplaat van de herders en een nieuwe kleurplaat van de wijzen toegevoegd.

Tips bij Bijbelteksten leren

1. Misschien hebben je kinderen van (zondags)school een Bijbeltekst meegekregen (of krijgen ze die nog) om te leren en mogen ze die opzeggen bij een Kerstfeestviering. Wil je deze tekst ter ondersteuning van het leren graag uitgewerkt hebben in pictogrammen en gebaren zoals de andere teksten die je kunt vinden via de tag 'Bijbelteksten leren'? Stuur dan even een mail naar info@bijbelsopvoeden.nl en vermeld de Bijbeltekst.
2. Uit reacties op de Bijbelteksten blijkt dat sommige ouders de Bijbeltekst liever van boven naar beneden uitgewerkt zien en andere ouders van links naar rechts. Hoe zit dat? Wat is beter voor kinderen? Vanuit de logopedie kreeg ik te horen dat het ervan afhangt of een kind wel of niet kan lezen. Voor kinderen die nog niet kunnen lezen wordt geadviseerd om de picto's van boven naar beneden en dus verticaal te plaatsen. Voor kinderen die al wel kunnen lezen is van links naar rechts duidelijker, omdat ze zo ook leren lezen. Voortaan zullen de Bijbelteksten in beide vormen aangeboden worden, zodat ouders zelf kunnen kiezen.
3. In de loop van de tijd leren je kinderen een heel aantal Bijbelteksten. Als je ze niet herhaalt, vergeten ze deze misschien ook weer. Daarom een praktische tip: schrijf elke tekst die je kinderen leren op een klein kaartje en stop die in een bewaardoosje. Pak in elke schoolvakantie het doosje erbij en herhaal een aantal Bijbelteksten. Voor een voorbeeld klik hier.

Alternatief Sinterklaas

Wil je liever geen Sinterklaasviering, maar toch gezelligheid in het gezin? Hier vind je een Gezinsmoment als alternatief, waarbij je je kind een klein cadeautje geeft en meteen een levensles leert over het gebruik van de Bijbel.
FotoWebsiteNov2
divider

Uitwisselen

* Willemieke Kloosterman-Coster heeft gevraagd of haar boek De boom van Isaï hier genoemd kan worden. Dit boek is in herdruk verschenen en wordt nu geleverd als een compleet pakket met poster en plaatjes. Ze schreef het boek voor gebruik in de Adventsweken met kinderen van 3-8 jaar. Elke dag staat een symbool centraal dat verwijst naar een Bijbelse geschiedenis of profetie over de komst van de Zaligmaker. Na het lezen van het Bijbelgedeelte en het dagboekstukje kunnen kinderen het bijbehorende symbool bij de boom op de poster plakken. Elke dag komt zo het Kerstfeest dichterbij en zo leef je met je kinderen bewust naar het Kerstfeest toe. Meer informatie over dit boek dat 14,95 kost, vind je hier.
* Elise Pater-Mauritz vraagt aandacht voor haar Adventskalender Layla's geheim. Deze bestaat uit een vervolgverhaal over kinderen die vanuit Afghanistan in kamp Moria op Lesbos terecht komen en daar in aanraking komen met de Bijbelse boodschap. Elke dag is er ook een Bijbelgedeelte dat het verband maakt met Advent en zijn er gespreksvragen of een (knutsel)activiteit. Deze Adventskalender is verkrijgbaar tegen een vrije gift ten bate van hulp aan vluchtelingen op Lesbos. Meer informatie over deze Adventskalender vind je hier.
* De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. eind december. Bijbels Opvoeden is sinds kort ook te vinden op Instagram. Elke dinsdag een opvoedingsduwtje ontvangen? Volg dan op Instagram @bijbelsopvoeden .
divider

Tenslotte

Waarom is de Heere Jezus als Baby geboren en niet als volwassen Man naar deze aarde gekomen? Heb je daar weleens met je kinderen over nagedacht? Hij is Baby geweest om ook baby's zalig te kunnen maken. Hij is Kind geweest om ook kinderen te kunnen verlossen. Hij is Jongere geweest om ook jongeren tot God terug te kunnen brengen. In Lerenderwijs - de Heidelbergse Catechismus voor kinderen staat het zo bij Zondag 14 waar wordt nagedacht over het geheim van Kerstfeest: 'Weet je dat het bijzonder is dat de Heere Jezus niet op aarde gekomen is als een volwassen Man, maar dat Hij als Baby ontvangen en geboren wilde worden? De Heere Jezus begint waar onze zondigheid begint. Jij en ik zijn in zonde ontvangen en geboren. Geboren zondaren hebben een geboren Zaligmaker nodig. Hij is gekomen!'
divider
Bezoek onze website