Bezoek onze website

Licht & Duisternis

D.V. 31 oktober: Hervormingsdag en Halloween. Groter tegenstelling is niet denkbaar. Die tegenstelling wordt ook steeds meer voelbaar: de geestelijke wereldoorlog. In deze nieuwsbrief vind je materiaal om met je kinderen in gesprek te gaan hierover en ze te wapenen tegen Halloween. Daarbij mogen we ook een alternatief bieden: vier op 31 oktober Hervormingsdag. Materiaal daarvoor vind je ook in deze nieuwsbrief. Verder is er nieuw materiaal bij het jaarthema Heidelbergse Catechismus op de website geplaatst. Ook ontvang je informatie over een nieuwe serie thematische gezinsdagboekjes.
divider
Foto2WebsiteOkt

Herfst

Deze week is het Herfstvakantie in regio Zuid. Volgende week volgt de rest. Rond het thema 'Herfst' vind je allerlei materiaal op de website. Bijvoorbeeld een lotto herfstbomen (3-11 jaar), te gebruiken bij een herfstwandeling. Verzamel dan meteen herfstbladeren en herfstvruchten waarmee je een Bijbelse kijktafel Herfstbladeren of Bijbelse kijktafel Herfstbomen kunt maken. Om de Bijbel hierbij te betrekken vind je een gezinsmoment Herfstbladeren (4-14 jaar) met kleurplaat (3-10 jaar) en een gezinsmoment Herfstbomen (4-14 jaar) met kleurplaat (3-10 jaar). Verder is er voor de herfstvakantie een Bijbelleesrooster om Gods Woord te verbinden met het dagelijkse leven: 'Je leven is als een boom'.

Hervormingsdag

Vanuit voorgaande jaren vind je rond het thema 'Reformatie en Hervormingsdag' de volgende materialen op de website: een artikel met handreikingen hoe je de Reformatie kunt herdenken in het gezin, een overzicht met voorleesboeken rond dit thema, een Bijbelse kijktafel met Psalm 119:105 als uitgangspunt en een gezinsmoment (4-14 jaar) daarbij, een Bijbelse kijktafel bij het Lutherlied met een gezinsmoment (6-16 jaar) over de Lutherroos, een bladwijzer of Bijbellegger (5-12 jaar) en een bouwplaat (4-12 jaar) van een kerk om te maken.
NIEUW: Bij Uitg. Gebr. Koster verschijnt volgende week deel 1 van de nieuwe serie Stilstaan (4,95 per deel). Het betreft een serie gezinsdagboekjes voor bijzondere momenten met als doel om de Bijbel te betrekken bij gebeurtenissen in het dagelijkse leven. Elk deeltje geeft voor veertien dagen een Bijbelgedeelte om te lezen, een dagboekstukje om voor te lezen, een aantal vragen om te bespreken en concrete opdrachten om mee bezig te zijn. Het eerste deel gaat over 'Bijbel - belangrijkste boek' en bevat (voorlees)materiaal voor twee weken rond Hervormingsdag. Daarbij worden kinderen ook gewapend tegen Halloween.

Halloween

Omdat Halloween zich steeds sterker opdringt, is dit jaar rond het thema 'Licht & Duisternis' materiaal gemaakt om met kinderen hierover in gesprek te gaan en ze daartegen te wapenen. Je vindt op de website:
1. Een achtergrondartikel met informatie over Halloween en hoe je kinderen daartegen kunt wapenen.
2. Twee gezinsmomenten waarin je vanuit Romeinen 13:8-14 en Efeze 5:1-11 met kinderen stil staat bij de werken van het licht en de werken van de duisternis en hoe we daarmee om moeten gaan.
3. Voor scholen zijn deze gezinsmomenten omgezet tot objectlessen.
4. Een Bijbelse kijktafel die hierbij aansluit: 'Wandelt als kinderen des lichts en hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis' (Efeze 5:8b en 11a).
5. Een kleurplaat voor jonge kinderen over het Licht der wereld (Johannes 8:12), een kleurplaat voor kinderen uit de middenbouw rond de oproep van Paulus om in het licht te wandelen (Efeze 5:8b en 11a) en een kleurplaat voor kinderen uit de bovenbouw met de oproep om de werken van de duisternis af te leggen (Romeinen 13:12).

Heidelbergse Catechismus

Aan het jaarthema 'Heidelbergse Catechismus' is het volgende nieuwe materiaal toegevoegd:
1. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) met een kleurplaat bij Zondag 16 Vraag&Antwoord 40-43 over Jezus' sterven en begraven worden: Gestorven en Begraven.
2. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) met een kleurplaat bij het slot van Zondag 16 en Zondag 17 over Jezus' nederdaling ter hel en opstanding uit de dood: Neergedaald en Opgestaan.
3. Nellie Koesveld stuurde haar boekje 'Ellende-verlossing-dankbaarheid: berijmingen bij de Heidelbergse Catechismus'. Haar berijmingen zijn te zingen op de wijs van de Psalmen. Ze schrijft: 'Ik hoop dat het zingen van deze berijmingen een middel mag zijn om zich de geloofsleer makkelijker eigen te maken en dat het tot ondersteuning is bij het leren van de Heidelbergse Catechismus'. Dit was aanleiding op alle berijmingen van de Catechismus voor gebruik in gezin of op school overzichtelijk op een rij te zetten.
Foto1WebsiteOkt
divider

Uitwisselen

Moeder Cora heeft een mooie vraag gesteld over (jonge) kinderen en Bijbelteksten leren. Hoe kun je kinderen die nog niet kunnen lezen ondersteunen bij het leren van Bijbelteksten? Je kunt kinderen (ook kinderen die kunnen lezen) helpen met een afbeelding en pictogrammen, een melodie en gebaren. Vanaf nu vind je via de tag 'Bijbelteksten leren' een te leren Bijbeltekst op A4 weergegeven in pictogrammen en met suggesties voor gebaren en melodie. Je vindt inmiddels: Psalm 119:105, Mattheüs 4:4, Psalm 121:1b en Psalm 121:2. Heb je een Bijbeltekst waarbij je graag deze handreikingen wilt ontvangen, geef dit dan door via info@bijbelsopvoeden.nl .
De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. half november met materiaal voor Advent. Heb je materiaal dat voor andere ouders bruikbaar kan zijn? Stuur het dan in via info@bijbelsopvoeden.nl zodat het op de website geplaatst kan worden. Tussendoor zal het materiaal voor Dankdag worden aangevuld. Ook daarvoor zijn ideeën hartelijk welkom!
BijbelsOpvoeden is sinds kort ook te vinden op Instagram. Elke dinsdag een opvoedingsduwtje ontvangen? Volg dan @bijbelsopvoeden .
divider

Tenslotte

Uit een column over Halloween en Hervormingsdag: 'In de aanloop naar Halloween wordt de sfeer in winkels en folders steeds angstaanjagender: skeletten, spoken, spinnen en ander gespuis vragen volop de aandacht. Elk jaar griezeliger: heksen, vampiers en duivels. De adem stokt in m’n keel. Kippenvel op m’n arm. Duivels dichtbij. Wat is hij listig. Satanische streken als kinderspeelgoed. De deur naar de duisternis staat wagenwijd open.
En de aanloop naar Hervormingsdag? Wat is er in winkels, scholen en huizen van te zien? Wie staat er ergens met een schok stil omdat Gods Woord zo dichtbij komt? Wie ziet het Licht der wereld? Wie voelt de macht van God tot op het bot?
Zijn de onderdanen van de vorst der duisternis niet veel creatiever en vindingrijker dan de onderdanen van het koninkrijk der hemelen?
Is alles wat er op dit moment gebeurt niet terug te voeren tot de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad? Voelt satan dat hij nog een korte tijd heeft? En ik? Waak, bid en werk ik voor het behoud van mijn ziel en die van de kinderen? Of geef ik de satan al te gemakkelijk toegang?
Aan de Koning ligt het niet. Hij is machtig om uit het helse vuur te rukken. Hij heeft de satan overwonnen. Hij is gewillig en zo dichtbij. ‘Want dit Woord is zeer nabij u’ (Romeinen 10 en Deuteronomium 30). Hoe kan ik het uitdragen?'
divider
Bezoek onze website