Bezoek onze website

Eerbiedig!

'Eerbiedig!' Thuis, op school en in de kerk wordt het vaak tegen kinderen gezegd. Toch is 'eerbied' een moeilijk begrip voor kinderen. Wat is eerbied? Het is nog niet zo eenvoudig om dat uit te leggen. Nog moeilijker is het om kinderen eerbiedig te leren zijn. Ouders worstelen daarmee. Leerkrachten en docenten merken dat veel leerlingen onder het bidden de ogen open hebben. Weten ze wat eerbied is en waarom het zo belangrijk is om eerbiedig te zijn? In deze nieuwsbrief vind je materiaal om met kinderen bezig te zijn met eerbied. Verder vind je in deze nieuwsbrief nieuw materiaal bij het jaarthema Heidelbergse Catechismus en informatie over het kwartet van de tabernakeldienst dat herdrukt wordt.
divider
Foto1WebsiteSept

Eerbied

Vandaag is het Prinsjesdag. Je kinderen zullen daar ongetwijfeld iets van meekrijgen. Vanuit de eer die de koning krijgt, kun je mooie lijnen trekken naar de eer die de Heere moet ontvangen. Eerbiedig zijn, is God de eer bieden die Hem toekomt. Je vindt op de website een Gezinsmoment (4-14 jaar) met handreikingen om vanuit eerbied voor de koning op Prinsjesdag na te denken over eerbied voor de Koning elke dag. Daarbij is deze kleurplaat (5-11 jaar) over Prinsjesdag te gebruiken.
Ook zonder Prinsjesdag als uitgangspunt te nemen, zijn er genoeg aanknopingspunten om met kinderen over eerbied bezig te zijn. Je vindt op de website daarvoor het volgende materiaal (de gekleurde woorden bevatten een link):
1. Een achtergrondartikel met handreikingen om eerbied bij kinderen te bevorderen.
2. Een Bijbelleesrooster waarmee je met je kinderen stil staat bij de eerbied van verschillende personen uit de Bijbel. Je vindt voor zeven dagen een Bijbelgedeelte om voor te lezen, een stukje uitleg daarbij, een vraag om te bespreken en suggesties om te doen.
3. Een Bijbelse kijktafel met de tekst uit Psalm 29: 'Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms'.
4. Een Gezinsmoment (3-12 jaar) om kinderen te laten ervaren hoe klein wij zijn en hoe groot God is en dat daarom eerbied nodig is.
5. Een kleurplaat (3-8 jaar) die bij het gezinsmoment over eerbied aansluit en een 3D kleurplaat (4-10 jaar) over Mozes die eerbiedig is bij het brandende braambos.
6. Voor scholen en/of kinderclubs vind je twee objectlessen over eerbied: de objectles 'Eerbied - God is Koning' en de objectles 'Eerbied - God is groot'. Daarbij zijn ook bovengenoemde kleurplaten te gebruiken.

Heidelbergse Catechismus

Aan het jaarthema 'Heidelbergse Catechismus' is het volgende nieuwe materiaal toegevoegd:
1. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) met kleurplaat bij Zondag 15 Vraag&Antwoord 37 over Jezus' lijden.
2. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) met kleurplaat bij Zondag 15 Vraag&Antwoord 39 over 'verlost van de vloek', uitgelegd aan de hand van de geschiedenis van de koperen slang (Numeri 21).
Foto2WebsiteSept
divider

Uitwisselen

De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. rond de herfstvakantie. Het thema zal dan zijn 'licht en duisternis'. Dit in verband met Herfst, Hervormingsdag en Halloween. Moeder Cora heeft een mooie vraag gesteld over (jonge) kinderen en Bijbelteksten leren. Ook daarvoor zal nieuw materiaal worden aangeboden.

Inmiddels pakken ook opvoedingsgroepen de draad weer op. Op de website is onder de categorie 'Opvoedingsgroepen' materiaal geplaatst voor 13 moedermorgens of opvoedingsbijeenkomsten rond het boek 'Ruimte door regels' van Sarina Brons. Je vindt Bijbelstudies om de bijeenkomsten mee te openen, aandachtspunten voor de gespreksleider en gespreksvragen bij de hoofdstukken.

Een aantal maanden geleden is door moeder Ida een mooi en leerzaam kwartet gemaakt met thema's uit de tabernakeldienst. Een aantal nieuwsbrieflezers heeft gevraagd of dit kwartet nog beschikbaar is. Moeder Ida zal bij voldoende belangstelling een herdruk verzorgen. Als er 40 exemplaren gedrukt kunnen worden, ligt de prijs (exclusief portokosten) op 5,50 euro. Heb je belangstelling voor één of meer exemplaren van dit kwartet, stuur dan een mailtje met je bestelling en je adres naar info@bijbelsopvoeden.nl .

Doe je je boodschappen bij de PLUS-supermarkt? De kruidensjeffies die je daar op dit moment bij een bepaald bedrag aan boodschappen krijgt, bieden aanknopingspunten zijn om met je kinderen na te denken over het zaad van Gods Woord en de plant van het geloof. Deze gezinsmomenten geven je daar handreikingen bij. Je kunt de kruidensjeffies ook gebruiken als onderdeel van een Bijbelse kijktafel over de gelijkenis van het zaad (Lukas 8).

BijbelsOpvoeden is sinds enkele weken ook te vinden op Instagram. Elke dinsdag een opvoedingsduwtje ontvangen? Volg dan @bijbelsopvoeden .
divider

Tenslotte

In zijn boek 'De plichten der ouders' heeft Jacobus Koelman een hoofdstuk over bidden met kinderen. Over eerbied zegt hij daarin onder meer: 'Leer kinderen dat ze vanaf het begin van hun gebed en in het vervolg ervan een diepe indruk moeten hebben van God'. En dan noemt hij een heel aantal eigenschappen van God, waaruit Zijn grootheid blijkt en geeft hij ouders de raad om 'in de huiselijke gebeden uitdrukkingen te gebruiken die aantonen dat u grote en hoge gedachten van God hebt. En ook door zelf zo eerbiedig, zo ernstig, zo ootmoedig en aangedaan in het gebed te zijn, dat de kinderen merken dat u gelooft wat u hun zegt en leert'.
divider
Bezoek onze website