Bezoek onze website

Weer naar school

Voor de regio Zuid is de zomervakantie (bijna) voorbij. Daar gaan maandag de scholen weer beginnen. Nog een paar weken en dan is het overal weer tijd voor school. Dan is het voor alle gezinsleden nodig om weer in het ritme komen. Ritme is belangrijk: het geeft kinderen (en volwassenen!) houvast, duidelijkheid en rust. Hoe kun je in de eerste schoolweken ritme bevorderen? Daarvoor is de achterliggende weken materiaal gemaakt dat je in deze nieuwsbrief vindt. Verder vind je in deze nieuwsbrief nieuw materiaal bij het jaarthema Heidelbergse Catechismus.
divider
Foto1WebsiteAug

Ritme in het gezin

In voorgaande jaren is voor de laatste vakantiedagen en het begin van het nieuwe schooljaar materiaal gemaakt rond het begrip 'wijsheid'. Je vindt hierover op de website een Bijbelleesrooster 'Naar school met Salomo', een Bijbelse kijktafel 'Maak mij verstandig naar Uw Woord' (Psalm 119), een kleur- en knutselplaat daarbij en een Gezinsmoment uit Spreuken: 'Ga tot de mier, zie haar wegen en word wijs'.
Het materiaal van dit jaar gaat over het bevorderen van rust en regelmaat: over ritme in het gezin. Je vindt (de gekleurde woorden bevatten een link):
1. Een achtergrondartikel met tips om structuur en duidelijkheid in het gezin te bevorderen.
2. Een Bijbelleesrooster voor de eerste schoolweken: 'Op orde met Jozua'. Je vindt voor acht dagen een Bijbelgedeelte om voor te lezen, een stukje uitleg daarbij, een vraag om te bespreken of een idee om te doen.
3. Een Bijbelse kijktafel met de tekst uit Prediker 3: 'Alles heeft zijn (bestemde) tijd'.
4. Een Gezinsmoment waarin je met je kinderen zoekt naar ritme in de schepping en meer leert over het belang van ritme in je leven.
5. Een kleurplaat (3-11 jaar) over ritme in de schepping en een kleurplaat (4-11 jaar) voor het begin van het nieuwe schooljaar.
6. Een knutselidee voor een weekplanner, zodat je overzichtelijk hebt hoe de schoolweek eruit ziet, wie wat te doen heeft en wat er mee moet naar school. Dit kan alle gezinsleden helpen bij het krijgen van duidelijkheid en het hebben van ritme.
7. Vorig jaar stond juf Lianne aan het begin van het nieuwe schooljaar met de kinderen van haar groep stil bij het gebed van Salomo om een wijs hart. Daarbij maakte ze met de kinderen de gevouwen handen met de tekst 'Maak mij verstandig naar Uw Woord'. Daarom is ook dit jaar speciaal voor scholen een objectles voor het begin van het nieuwe schooljaar gemaakt over het belang van Gods zegen (Psalm 127). Voor jonge kinderen vind je een kleurplaat daarover en voor oudere kinderen een bouwplaat.

Heidelbergse Catechismus

Aan het jaarthema 'Heidelbergse Catechismus' is het volgende nieuwe materiaal toegevoegd:
1. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) en kleurplaat voor jonge kinderen bij Zondag 14 Vraag&Antwoord 35 over Jezus' ontvangenis en geboorte. Bij deze Zondag begint de behandeling van de trappen van vernedering en verhoging van de Heere Jezus. Om dit aan oudere kinderen uit te leggen vind je een kleur- en invulplaat bij de trappen van vernedering en verhoging.
2. Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 14 Vraag&Antwoord 36 over de betekenis van Jezus' ontvangenis en geboorte: zonde bedekken.
Foto2WebsiteAug
divider

Uitwisselen

De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. in de laatste week van september. Je vindt daarin materiaal over kind en kerk. Niet alleen de scholen gaan weer beginnen, ook het kerkelijke winterseizoen vangt weer aan: club, catechisatie en vereniging starten weer. Heb je bruikbaar materiaal rond dit thema, geef het dan door via info@bijbelsopvoeden.nl zodat het ook voor anderen beschikbaar komt.
Ook opvoedingsgroepen pakken de draad weer op. Op de website vind je onder de categorie 'Opvoedingsgroepen' bij een aantal opvoedingsboeken een handreiking voor een aantal moedermorgens of opvoedingsbijeenkomsten. Dit materiaal wordt binnenkort uitgebreid met handreikingen bij het boek 'Ruimte door regels'.
Neem je deel aan een opvoedingsgroep en heb je bij een bepaald boek materiaal (zoals Bijbelstudies en gespreksvragen) gemaakt? Geef het door via info@bijbelsopvoeden.nl zodat het op de website geplaatst kan worden en ook andere groepen er gebruik van kunnen maken.
Ook materiaal dat in het gezin bruikbaar is om met kinderen bezig te zijn rond de Heidelbergse Catechismus blijft welkom! Achter de schermen wordt gewerkt aan (1) een spel bij de Heidelbergse Catechismus, (2) een bestand met voorbeelden om in gezin, school en kerk bij het uitleggen of be(s)preken van de catechismus te gebruiken en (3) verwerkingsmateriaal (zoals vragen en puzzeltjes) bij de catechismus.
Overigens ontvingen we reacties van basisschoolleerkrachten dat dit materiaal ook voor hen welkom is bij het behandelen en aanleren van de catechismus. Dus wijs aan het begin van dit nieuwe schooljaar de leerkracht van je kind gerust op dit materiaal. Er zijn nog steeds delen van het land waar deze website niet bekend is. Neem de vrijheid om deze nieuwsbrief door te sturen naar familie, vrienden, kennissen of leerkrachten.

Nieuw: Instagram

BijbelsOpvoeden is nu ook te vinden op Instagram. Elke dinsdag een opvoedingsduwtje ontvangen? Volg dan @bijbelsopvoeden .
divider

Tenslotte

Misschien zie je tegen het nieuwe schooljaar op. 'De God Israëls, Die geeft den volke sterkte en krachten - ' 't Is Israëls God Die krachten geeft, van Wie het volk zijn sterkte heeft' (het laatste vers van Psalm 68, onberijmd en berijmd).
divider
Bezoek onze website