Bezoek onze website

Laatste schooldagen en zomervakantie

De laatste schooldagen zijn aangebroken en de zomervakantie staat voor de deur. In deze zomernieuwsbrief vind je voor beide gebeurtenissen materiaal om bij een geopende Bijbel met je kinderen in gesprek te gaan en bezig te zijn.
divider
Foto1Zomernieuwsbrief

Laatste schooldagen

Op de website was al materiaal te vinden voor de overgang van groep 8 naar de brugklas, maar nog niet voor de overgang naar een volgende groep (of voor zittenblijvers). Dat is nu veranderd. Via de tag Afronding basisschool(jaar) vind je (de gekleurde woorden bevatten een link) daarvoor het volgende materiaal:
1. Een Bijbelleesrooster voor de laatste schooldagen: afscheid met Mozes. In het Bijbelboek Deuteronomium kijkt Mozes met de Israëlieten terug naar de woestijnreis en vooruit naar het land Kanaän. Met dit Bijbelrooster lees je tien dagen mee en sta je stil bij de afronding van het schooljaar. Je kijkt met kinderen terug naar het achterliggende schooljaar, maar ook vooruit. Het Bijbelleesrooster is zowel geschikt voor kinderen die naar een nieuwe groep van de basisschool gaan als voor kinderen die de overstap naar het Voortgezet Onderwijs maken. Voor elke dag vind je een Bijbelgedeelte om te lezen, een stukje uitleg om voor te lezen, een vraag om te bespreken of een opdracht om te doen.
2. Een artikel met handreikingen voor ouder en kind om de laatste schoolweken en schooldagen (als de kinderen vaak moe en onrustig zijn) goed laten verlopen: 'De laatste loodjes - tips voor een rustig einde van het schooljaar'.
3. Een objectles voor scholen voor een waardevolle invulling van één van de laatste schooldagen met oog voor de afronding van het oude schooljaar en een blik op het nieuwe schooljaar: samen werk = samen sterk.
FotoZomernieuwsbrief2

Zomervakantie

Voor de zomervakantieperiode vind je op de website verschillend materiaal om mee aan de slag te gaan. De bedoeling daarvan is om de Bijbel te verbinden met het dagelijkse leven.
- Ga je op reis naar een vakantiebestemming? Dit gezinsmoment trekt een lijn van de vakantiereis naar je levensreis: ik ga op reis en ik neem mee. Welke bagage neem je mee op vakantie en wat heb je nodig voor je levensreis? Met een erbij passende kleurplaat.
- Ga je op vakantie naar de bergen? Dan vind je over bergen in de Bijbel een gezinsmoment met kleurplaat.
- Ga je op vakantie naar het bos of naar de zee? Gebruik dan het Bijbelleesrooster waarin het gaat over de zee in de Bijbel of het Bijbelrooster over bomen in de Bijbel. De kleurplaat van de zee heeft een tekst uit Psalm 93 en de kleurplaat van het bos uit Psalm 104.
- Slaapt je kind een (paar) nachtje(s) in een tent? Houd dan het gezinsmoment Wonen in een tent waarbij je stil staat bij de lessen die je in Bijbels licht kunt trekken (pinnen niet te vast in de aarde bijvoorbeeld). Met een kleurplaat met de Bijbeltekst: 'Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende' (Hebreeën 13:14).
- Ga je een dagje naar een pluktuin of bloementuin? Met behulp van dit gezinsmoment (met Bijbelleesrooster voor één week!) geef je het dagje uit verdieping.
- Bezoek je een kasteel of oude stad met stadsmuur? Het gezinsmoment Kijken in een kasteel (met kleurplaat) of het gezinsmoment Een muur om je leven betrekt Gods Woord bij het leven van kinderen.
- Ook bij een bezoek aan een doolhof kun je de kinderen leren om hoger te kijken: je vindt een gezinsmoment, een Bijbelse kijktafel en een puzzelplaat.

Heidelbergse Catechismus

Aan het jaarthema 'Heidelbergse Catechismus' zal in de zomervakantie verder gewerkt worden. Het nieuwe materiaal zal dan direct op de website geplaatst worden. Houd de website dus in de gaten als je bij een bepaalde Zondag van de Catechismus materiaal zoekt.
divider
P1040449 (2)

Uitwisselen

Het kwartet met elementen van de tabernakeldienst is verschenen en verspreid. Een ontzettend mooi initiatief van moeder Ida, waarvoor hartelijk dank! De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. aan het begin van het nieuwe schooljaar. Heb je materiaal dat ook voor andere ouders bruikbaar kan zijn? Mooie en waardevolle ideeën ? Of zoek je materiaal rond een bepaald thema? Laat het weten via info@bijbelsopvoeden.nl !
divider

Tenslotte

In de zomervakantie krijgen we extra tijd. Gebruik deze tijd om extra bezig te zijn rond Gods Woord! De HEERE is het waard en onze kinderen hebben het zo nodig! Tijd die besteed wordt aan het zitten aan Jezus' voeten en het luisteren naar Gods stem is goed bestede tijd: tijd met eeuwigheidswaarde. De Heere Jezus zegt dat Zelf: 'Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden' (Lukas 10:42). En daarom: 'Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden' (Mattheüs 6:33). Zie je misschien tegen de zomervakantie op? Dan hier de tekst die de Heere Jezus erop laat volgen: 'Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen'.
divider
Bezoek onze website