Welkom

Je vindt hier boeken en materialen die te gebruiken zijn bij Bijbelonderwijs in gezin, kerk en school en artikelen die kunnen helpen om gestalte te geven aan een Bijbelse opvoeding.

Recent verschenen…

De prijzen van de producten zijn onder voorbehoud omdat de producten bij een externe shop gekocht worden.

Laatste nieuws…

Alternatief Sinterklaasfeest

‘Wat staat Sinterklaas toch haaks op Advent en Kerstfeest’, zeiden we vorige week tegen elkaar op een moedergroep. Speciaal voor ouders die moeite hebben met een Sinterklaasviering vind je hier een waardevol alternatief: het Gezinsmoment Bijbel belangrijkste Boek.

Adventsweken

D.V. 1 december is de eerste Adventszondag. Je vindt op de website nieuw materiaal om je kinderen meer te leren over de betekenis van Advent en Kerstfeest. Dit jaar is het thema ‘Het Woord is vlees [=Mens] geworden’ (Joh.1:1). Al het materiaal overzichtelijk op een rij? Kijk dan in de laatstverschenen nieuwsbrief of zoek via […]

Dankdag

Er is nieuw materiaal voor Dankdag op de website geplaatst. Je kunt het vinden via de tag ‘Dankdag’. Langer bij Dankdag stilstaan door met je kinderen te onderzoeken wat de Bijbel over Dankdag zegt? Gebruik dan het gezinsdagboekje ‘U dank bewijzen’, dat zojuist is verschenen.

Halloween/Hervormingsdag

In de aanloop naar 31 oktober is de strijd tussen het Koninkrijk van Gods licht en het rijk van de duivel duidelijk zichtbaar en ook steeds beter voelbaar. Het is belangrijk om daar met kinderen over te praten en ze te wapenen. In de nieuwsbrief van oktober met als thema ‘Licht&Duisternis’ vind je handreikingen en […]

Week van de Opvoeding

Hand in hand. Dat is het thema van de Week van de Opvoeding 2019. Hand in hand, want: samen sta je sterk. Samen – als gezin, school en kerk. Maar ook: samen in het gezin. Via de tag ‘Sterk gezin’ vind je op deze website materiaal om je gezin sterk te maken. Bovenal: versterk je […]

Christelijke Kinderboekenmaand

De kinderen krijgen vast iets mee van de Kinderboekenweek met als thema ‘Reis mee!’ of de Christelijke Kinderboekenmaand die gaat over ‘Op reis!’. Je kunt heel mooi bij dit thema aansluiten en met kinderen vanuit de Bijbel stil staan bij de levensreis die we maken. Je bent op reis… Concrete handvatten voor een gesprek hierover […]

Kwartet Tabernakel

Bij voldoende belangstelling wordt het kwartet over de tabernakeldienst herdrukt. Wie voor één of meerdere exemplaren belangstelling heeft, kan dit aangeven door een mailtje met de bestelling en de adresgegevens te sturen naar info@bijbelsopvoeden.nl

Prinsjesdag

Prinsjesdag biedt prachtige aanknopingspunten om met kinderen stil te staan bij eerbied. Vanuit de eer die de koning vandaag krijgt, kun je lijnen trekken naar de eer die de HEERE elke dag moet ontvangen. Wil je concrete handvatten om dit gesprek met kinderen aan te gaan? Kijk dan in de nieuwsbrief die vandaag verschenen is, […]

Opvoedingsgroep

Aan het materiaal voor opvoedingsgroepen is nieuw materiaal toegevoegd. Je vindt bij het boek ‘Ruimte door regels’ van Sarina Brons-van der Wekken voor 13 bijeenkomsten een Bijbelgedeelte met gespreksvragen om mee te openen, aandachtspunten voor de gespreksleider en vragen bij elk hoofdstuk om te bespreken.

Weer naar school

Overal is de zomervakantie voorbij. Het is weer tijd voor school. Dan is het voor alle gezinsleden nodig om weer in het ritme te komen. Hoe kun je in de eerste schoolweken ritme (en dus rust, overzicht en houvast) bevorderen? Tips hiervoor vind je via de tag ‘Nieuw schooljaar’ of in de nieuwsbrief van augustus.