Welkom

Je vindt hier boeken en materialen die te gebruiken zijn bij Bijbelonderwijs in gezin, kerk en school en artikelen die kunnen helpen om gestalte te geven aan een Bijbelse opvoeding.

Recent verschenen…

De prijzen van de producten zijn onder voorbehoud omdat de producten bij een externe shop gekocht worden.

Laatste nieuws…

Kwartet Tabernakel

Bij voldoende belangstelling wordt het kwartet over de tabernakeldienst herdrukt. Wie voor één of meerdere exemplaren belangstelling heeft, kan dit aangeven door een mailtje met de bestelling en de adresgegevens te sturen naar info@bijbelsopvoeden.nl

0 comments

Prinsjesdag

Prinsjesdag biedt prachtige aanknopingspunten om met kinderen stil te staan bij eerbied. Vanuit de eer die de koning vandaag krijgt, kun je lijnen trekken naar de eer die de HEERE elke dag moet ontvangen. Wil je concrete handvatten om dit gesprek met kinderen aan te gaan? Kijk dan in de nieuwsbrief die vandaag verschenen is, […]

0 comments

Opvoedingsgroep

Aan het materiaal voor opvoedingsgroepen is nieuw materiaal toegevoegd. Je vindt bij het boek ‘Ruimte door regels’ van Sarina Brons-van der Wekken voor 13 bijeenkomsten een Bijbelgedeelte met gespreksvragen om mee te openen, aandachtspunten voor de gespreksleider en vragen bij elk hoofdstuk om te bespreken.

0 comments

Weer naar school

Overal is de zomervakantie voorbij. Het is weer tijd voor school. Dan is het voor alle gezinsleden nodig om weer in het ritme te komen. Hoe kun je in de eerste schoolweken ritme (en dus rust, overzicht en houvast) bevorderen? Tips hiervoor vind je via de tag ‘Nieuw schooljaar’ of in de nieuwsbrief van augustus.

0 comments

Zomervakantie

Via de tag ‘zomervakantie’ vind je voor allerlei zomeractiviteiten (een vakantie in de bergen of aan zee, een dagje uit naar het bos, een oud stadje, een pluktuin of doolhof en dergelijke) materiaal om bij een geopende Bijbel met je kind(eren) in gesprek te gaan en bezig te zijn.

0 comments

Laatste schoolweken

Via de tag ‘Afronding basisschool(jaar)’ vind je materiaal om met je kinderen vanuit Gods Woord stil te staan bij de laatste schoolweken. Het materiaal is zowel geschikt voor kinderen die de basisschool verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan, als voor kinderen die naar een hogere groep gaan. Er is ook aandacht voor zittenblijvers.

0 comments

Vaderdag

Rond Vaderdag met je kinderen nadenken over vaders in de Bijbel? Er is nieuw materiaal voor Vaderdag op de website geplaatst. Zie de tag Vaderdag.

0 comments

Hemelvaartsdag en Pinksterfeest

Er is nieuw materiaal voor Hemelvaartsdag en Pinksterfeest op de website geplaatst. Voor meer informatie: zie de nieuwsbrief die vandaag verzonden is.

0 comments

Tel je mee?

In de tijd van de Bijbel werden de dagen tussen het Paasfeest en het Pinksterfeest geteld. Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag. Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren. Tel je mee? Concreet materiaal hiervoor vind je op de website via de tag ‘Van Pasen naar Pinksteren’.

0 comments

Moederdag

Er is nieuw materiaal geplaatst voor Moederdag. Niet om mee te doen met de commercie, maar juist om vanuit Gods Woord invulling -en daarmee meerwaarde- te geven aan Moederdag. Via de tag ‘Moederdag’ kun je het materiaal vinden.

0 comments